Jindřich Pokorný

* 12. 4. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 23. 8. 2014
translator, Literary Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01100062

notes:
zeť Bedřicha Fučíka

Jindřich Pokorný

Po maturitě (1946) na reálném reformním gymnáziu v Praze studoval 1946–1950 současně na Právnické a Filosofické fakultě UK. Práva dokončil v roce 1950, filosofii nemohl z politických důvodů dostudovat, pokračoval v pokojových seminářích Jana Patočky. Roku 1950 musel také opustit místo redaktora (v nakladatelství Evropský literární klub, od roku 1947). Pracoval potom převážně v dělnických profesích. Koncem padesátých let začal publikovat své překlady a externě spolupracovat s rozhlasem, v letech 1965–1970 byl redaktorem Československého rozhlasu. Po nuceném odchodu byl zaměstnán například jako čerpač u Vodních zdrojů, poté ve svobodném povolání, intenzivně se věnoval překladatelské práci a samizdatovým aktivitám – kromě jiného založil počátkem osmdesátých let Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání a do roku 1990 byl jeho předsedou. Po roce 1989 zasedal v Radě Českého rozhlasu (1992–1997), byl předsedou Nadace Rainera Marii Rilka (1992–1998), řídil edice Bibliotheca germano-austro-bohemica, Litteraria germano-austro-bohemica a sborníky IANUA pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. V letech 1991 a 1995–1998 přednášel na FF UK.

zdroj: http://www.revolverrevue.cz

Jindřich Pokorný

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Kádrový posudek si každý napsal sám (Rozhovor s Jindřichem Pokorným), Revolver Revue, 312-333
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jindřich Pokorný (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Zemřel Jindřich Pokorný (revolverrevue.cz), bubinekrevolveru.cz
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999/01   Revolver Revue (39/1999), 39.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Jindřich Pokorný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Kniha o Faustovi, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1988   Kniha o kabaretu, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1990   Vídeňské lidové divadlo (Od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Jindřich Pokorný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Kniha o Faustovi, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1988   Kniha o kabaretu, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  2017   Jan Lopatka (1940-1993), Revolver Revue, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Plať pivo obibor, Revolver Revue, 59-72
  1994/06   Dvakrát o J. L., Revolver Revue, 241-244
  1994/06   Zemřel, ale žije v nás..., Revolver Revue, 284-302
  1995   Rady a zrady vzdělanců, Kritická příloha Revolver Revue, 137-143
  1996   Poznámky k výpiskům II, Kritická příloha Revolver Revue, 140-150
  1999   Kádrový posudek si každý napsal sám (Rozhovor s Jindřichem Pokorným), Revolver Revue, 312-333
  2003   Kariéra nebo věda (S Anežkou Vidmanovou, badatelkou v oboru středolatinských studií, hovoří Jindřich Pokorný), Kritická příloha Revolver Revue, 116-129
  2007   Když člověku statečnému zvoní hrana (+ Anna Vovsová), Revolver Revue, 275-275
  2008   J.G. Herder, Češi a jedno nedávné jubileum, Revolver Revue, 246-247
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994/09   Revolver Revue (27/1994), 27.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1996/03   Kritická příloha Revolver Revue (5), 5.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1999/01   Revolver Revue (39/1999), 39.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2000/09   Revolver Revue (44/2000), 44.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25), 25.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2007/11   Revolver Revue (69/2007), 69.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2008/03   Revolver Revue (70/2008), 70.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha

Jindřich Pokorný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Kummerovští pohané, Kummerovští spravedliví, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Biliár o půl desáté, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Ezop (Sedm zpráv z Helady), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Picasso, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1969   Repertoár, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Kdyby Madona mohla mluvit, Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
  1982   Faust a Markétka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Kniha o Faustovi, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1987   Hymnus člověka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Vídeňské lidové divadlo (Od Hanswursta Stranitzkého k Nestroyovi), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Zpustošení, Krásné mládí, Malá astra, Chopin, Tvář, 24-25

Jindřich Pokorný

year of award   award name, type, notes
1998   Státní cena za překladatelské dílo