Kritická příloha Revolver Revue

subtitle: 25

type of document: periodikum
imprint date: 2003/03
number: 25
number of page: 152
the number of reproductions: 28 čb
portrait photography: 3 čb
other photos: 15 čb
dimensions [mm]: 165x237
language: český
ISBN: 1211-118X

Kritická příloha Revolver Revue

 

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Blažek Michal   19. 11. 1955
Formánek Jaroslav   27. 4. 1960
Glanc Tomáš   15. 3. 1969
Hybler Martin   29. 4. 1951
Kosák Michal   1977
Krumphanzl Robert   23. 4. 1973
Ljubková Marta   1975
Lukeš Zdeněk   2. 3. 1954
Mikulka Vladimír   1965
Onufer Petr   1976
Pelánová Anita   8. 1. 1950
Pitlach Milan   1. 3. 1943
Pokorný Jindřich   12. 4. 1927
Sokol Václav   19. 9. 1938
Štindl Ondřej   29. 1. 1966
Tuckerová Veronika   1968
Vachtová Ludmila   24. 9. 1933
Vajchr Marek   27. 12. 1965
Vašíček Zdeněk   20. 5. 1933
Vidmanová Anežka   22. 10. 1929
Vojtěch Daniel   8. 5. 1971

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Hanzlík Stanislav   11. 5. 1878
Havel Václav   5. 10. 1936
Janoušková Věra   25. 6. 1922
Koudelka Josef   4. 2. 1877
McDonagh Martin   26. 3. 1970
Nepraš Karel   2. 4. 1932
Singer Michal   22. 3. 1959
Sopko Jiří   20. 2. 1942
Stich Alexandr   10. 3. 1934
Šípek Bořek   14. 6. 1949
Tichý František   24. 3. 1896
Trnka Jaroslav   5. 10. 1924
Vidmanová Anežka   22. 10. 1929
Voskovec Jiří   19. 6. 1905
Zoubek Olbram   21. 4. 1926

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Karlík Viktor   13. 3. 1962
Kubík Luděk   12. 11. 1963

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Bláhová Kateřina    
Cudlín Karel   28. 6. 1960
Hladík Michal   23. 3. 1962
Jaroš Milan   9. 4. 1979
Portel Robert   20. 6. 1966
Zhoř Petr   30. 1. 1948

Kritická příloha Revolver Revue

institution, city
Společnost pro Revolver Revue, Praha

Kritická příloha Revolver Revue

institution, city
Dragon Press, s.r.o., Klatovy (Klatovy)

Kritická příloha Revolver Revue

page from - to   author of the text   title, subtitle
8 - 16   Vašíček Zdeněk   Mezi dialektikou a vědou, K otázce legitimity v dnešních společenských vědách
17 - 29   Onufer Petr   „Objevily se četné teoretické, metodologické a meritorní problémy“, Nad sborníkem Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945 - 1989
30 - 42   Mikulka Vladimír   Martin McDonagh: Z Londýna do Prahy (přes Irsko), O současném dramatikovi a recepsi jeho díla v Čechách
44 - 54   Vachtová Ludmila   Není dobré být pamětníkem (Výstavní listopadový pochod), Nad projektem Československý socialistický realismus v Rudolfinu a výstavami Bořka Šípka, Jiřího Sopka, Karla Nepraše, Josefa Koudelky a Františka Tichého
54 - 60   Glanc Tomáš   Ruská kronika 2003/XII., Literární cena Andreje Bělého, Josif Brodskij, Irži Grošek, Liga volné lásky
62 - 64   Vajchr Marek   Matouškův špás, O románu Spas
65 - 73   Pitlach Milan   Dnes, teď, Soudobá fotografie z Düsseldorfu
74 - 81   Ljubková Marta   Tři hromádky písku, Nad ohlasy nad Hubovou inscenací Krále Leara
82 - 83   Krumphanzl Robert   Dědečkovy věci po mrtvých, K básnické sbírce
84 - 86   Pelánová Anita   Já to dělám takhle, Ke knize o Věře Janouškové
87 - 93   Hybler Martin   Lechtající žák, Nad románem Konec starých časů
93 - 99   Sokol Václav   Problematické kameny, O objektech v parku ondřejovské hvězdárny
99 - 102   Štindl Ondřej   Limity oficiálních verzí, Nad televizním dokumentem Husákovo ticho
103 - 104   Kosák Michal   Ghetto v nich, O příručce Literatura s hvězdou Davidovou
105 - 106   Tuckerová Veronika   Finding pictures: večer věnovaný památce Bruna Schulze, K dokumentárnímu filmu Benjamina Geisslera
106 - 108   Blažek Michal   Sochařská hlídka
109 - 113   Vojtěch Daniel   Za Alexandrem Stichem
116 - 129   Pokorný Jindřich   Kariéra nebo věda, S Anežkou Vidmanovou, badatelkou v oboru středolatinských studií, hovoří Jindřich Pokorný
116 - 129   Vidmanová Anežka   Kariéra nebo věda, S Anežkou Vidmanovou, badatelkou v oboru středolatinských studií, hovoří Jindřich Pokorný
132 - 133   Formánek Jaroslav   Svět podle kufru, O výzkumech Phillipa Soly
133 - 134   Vašíček Zdeněk   Vkus úředníka, či úřední vkus - toť otázka!, O Václavu Havlovi
134 - 135   Tuckerová Veronika   Prošívané deky ve Whitney muzeu, 2
135 - 137   Lukeš Zdeněk   Sedm poznámek o architektuře, designu a výtvarném umění, Hradec Králové, Liberec, Praha
137 - 138   Formánek Jaroslav   Ještě jeden pařížský kufr, Ke korespondenci Jaroslava Trnky a Jiřího Voskovce
138 - 139   Tuckerová Veronika   Recenze uměnovědných knih v časopise The new republic
139 - 152   Redakce, Revolver Revue   Vytrženo

Kritická příloha Revolver Revue

  institution, city, signature, notes  
  C 125618, knihovna DOX