Michal Kosák

* 1977
literary theorist, Literary Historian

 

sex: male

Michal Kosák

Textolog a editor. Vedle ediční praxe (mj. účast na projektu plnotextové internetové databázi Česká elektronická knihovna, členem kolektivu připravujícího svazky Kritické hybridní edice) se zabývá historií novočeské textové kritiky, věnuje se bezručovské textologii Oldřicha Králíka (monografie S použitím kalendáře), kriticky připravil k vydání Slezské písně Petra Bezruče a spolu s J. Flaišmanem řídí též edici Varianty, věnovanou problematice textologie a editologie. Působí v edičním a textologickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
kniznice.cz

Michal Kosák

 

Michal Kosák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   František Gellner: Dílo (Svazek II (1909-1914)), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha

Michal Kosák

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Jan Lopatka (1940-1993), Revolver Revue, Praha
  2020   Stankovič 1940–2020 ((poezie – kritika – společnost)), Revolver Revue, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Vzpomínky na terezínské ghetto, Revolver Revue, 150-198
  2003   Ghetto v nich (O příručce Literatura s hvězdou Davidovou), Kritická příloha Revolver Revue, 103-104
  2004   Ministerstvo vnitra informuje (K Zásadám vydávání novočeských historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti), Kritická příloha Revolver Revue, 117-118
  2005   Gellner, jak jej všichni známe?, Revolver Revue, 278-280
  2005   Obrovský rybník (Bohumil Hrabal v Lidových novinách), Revolver Revue, 282-283
  2006   Jiřina Hauková (+ 15. prosince 2005), Revolver Revue, 234-244
  2006   Výprava za identitou (Ke knize Kateřiny Čapkové Češi, Němci, Židé?), Revolver Revue, 291-293
  2008   Dutkova jízda na lehké převody (Ke sbírce povídek Staženi z kůže), Revolver Revue, 244-246
  2008   Paňuškinův střet s propagandou (O knize Michail Chodorkovskij. Vězeň ticha), Revolver Revue, 247-249
  2010   Poznámka editorů (Ke knize Jiřího Brabce Panství ideologie a moc literatury), Revolver Revue, 228-228
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001/05   Revolver Revue (46/2001), 46.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25), 25.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2004/06   Kritická příloha Revolver Revue (29), 29.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2005/09   Revolver Revue (60/2005), 60.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2006/09   Revolver Revue (64/2006), 64.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2008/03   Revolver Revue (70/2008), 70.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2010/03   Revolver Revue (78/2010), 78.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2022/03   Revolver Revue (126/2022), 37.ročník, 126.číslo, Revolver Revue, Praha

Michal Kosák

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Druhá čečenská (Ukázky), Revolver Revue, 180-185
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/09   Revolver Revue (60/2005), 60.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha