Kritická příloha Revolver Revue

subtitle: 5

type of document: periodikum
imprint date: 1996/03
number: 5
number of page: 182
the number of reproductions: 8 čb
portrait photography: 1 čb
other photos: 3 čb
dimensions [mm]: 165x237
language: český
ISBN: 1211-118X

Kritická příloha Revolver Revue

 

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949
Blažek Bohuslav   18. 10. 1942
Bregant Michal   26. 5. 1964
Cieslar Jiří   7. 2. 1951
Děťáková Jürgens Zuzana   1975
Drda Adam   3. 7. 1971
Dudek Petr   19. 9. 1963
Heczková Libuše   1967
Hybler Martin   29. 4. 1951
Charvátová Anežka    
Janderová Drahoslava   7. 11. 1946
Just Vladimír   6. 5. 1946
Köhlerová Monika    
Kolár Jan   2. 1. 1923
Kopecká Marie    
Krumphanzl Robert   23. 4. 1973
Lukeš Zdeněk   2. 3. 1954
Mejstřík Martin   30. 5. 1962
Pokorná Terezie   10. 5. 1965
Pokorný Jindřich   12. 4. 1927
Redakce, Revolver Revue    
Rejžek Jan   21. 6. 1954
Silverio Robert   14. 12. 1965
Stankovič Andrej   22. 6. 1940
Špirit Michael   2. 5. 1965
Štindl Ondřej   29. 1. 1966
Šustrová Petruška   18. 5. 1947
Vohryzek Josef   17. 5. 1926
Žilina Miloslav   15. 11. 1926

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949
Blažek Bohuslav   18. 10. 1942
Brabcová Zuzana   23. 3. 1959
Charvátová Anežka    
Kantůrková Eva   11. 5. 1930
Kratochvil Jiří   4. 1. 1940
Lopatka Jan   7. 2. 1940
Lustig Arnošt   21. 12. 1926
Menzel Jiří   23. 2. 1938
Palek Karel   15. 12. 1948
Pawlowská Halina   21. 3. 1955
Wernisch Ivan   18. 6. 1942

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Karlík Viktor   13. 3. 1962

Kritická příloha Revolver Revue

person   born
Cudlín Karel   28. 6. 1960
Hradílek Ludvík   11. 7. 1960
Špelda Martin    

Kritická příloha Revolver Revue

institution, city
Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Kritická příloha Revolver Revue

institution, city
Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Pardubice (Pardubice)

Kritická příloha Revolver Revue

page from - to   author of the text   title, subtitle
6 - 14   Redakce, Revolver Revue   Je lepší pochopit to jako šanci, S Jaroslavem Andělem hovoří redakce KP RR
14 - 18   Silverio Robert   Od konceptualismu ke kýči, O jednom ze současných směrů ve fotografii
19 - 23   Lukeš Zdeněk   Bilance 1968-1989, O pražských stavbách likvidovaných během tzv. normalizace
26 - 45   Děťáková Jürgens Zuzana   Slovník jednoho kolektivu, O Slovníku českých spisovatelů od roku 1945
46 - 54   Šustrová Petruška   Nový brak - Halina Pawlowská aneb Vzývání svatého Kazimíra, Nad literárními a publicistickými aktivitami H. P.
55 - 59   Dudek Petr   Když jsou velikáni bezbranní, O knize Evy Kantůrkové valivý čas proměn
59 - 67   Žilina Miloslav   Kudy ke katarzi, O prózách Jiřího Kratochvíla
67 - 70   Vohryzek Josef   O zlých dějinách a vykoupení, O knize Zuzany Brabcové Zlodějina
71 - 75   Charvátová Anežka   O jedné nevydařené Zlodějině - Nelehký návrat Čechů na Kubu, S Anežkou Charvátovou hovoří Drahoslava Janderová
71 - 75   Janderová Drahoslava   O jedné nevydařené Zlodějině - Nelehký návrat Čechů na Kubu, S Anežkou Charvátovou hovoří Drahoslava Janderová
85 - 88   Köhlerová Monika   Poněkud ztížená komunikace, O knize Ivana Wernische Pekařova noční nůše
88 - 91   Krumphanzl Robert   Kritik v zajetí svých slov, O literárních kritikách Petra Fidelia
92 - 100   Hybler Martin   Cesta do Stínadel, Nad knihou Jana Lopatky Šifra lidské existence
100 - 109   Cieslar Jiří   Nietzschův návrat a nálady konce století, Nad knihami o Nietzschem
110 - 114   Špirit Michael   Zamyšlení, jakých je věru málo, O prózách Arnošta Lustiga
116 - 121   Pokorná Terezie   J. A. Pitínského polibky v polích, O inscenaci Sestra úzkost v Dejvickém divadle
121 - 125   Štindl Ondřej   „Mám jednu větev dlouhou“, O filmech Zahrada, Jízda a Indiánské léto
125 - 128   Stankovič Andrej   Svatoušek na ztracené vartě, O sloupcích Jiřího Menzela v týdeníku Story
129 - 131   Bregant Michal   Obrana - ale čeho vlastně?, O televizní dokumentaristice a její kritice
132 - 133   Štindl Ondřej   Je vysazování stromů zločinem?, Nad albem Dřevo skupiny Buty
133 - 137   Rejžek Jan   O mrtvých jen dobře aneb Pár poznámek k novinářskému pohřbívání v Čechách, O nekrolozích v českém tisku
140 - 150   Pokorný Jindřich   Poznámky k výpiskům II
151 - 159   Drda Adam   Naše česká klec, O národu v postkomunistické době
160 - 167   Blažek Bohuslav   Zrazená věda, O knize Vzpoura deprivantů
167 - 178   Just Vladimír   Poznámky k fachidiotii, Pokus o chorobopis
180 - 180   Kolár Jan   Ad KP 4, K článku Petra Dudka o hře Andělé v Americe
181 - 182   Kopecká Marie   Se zájmem jsem si přečetla..., K článku Bohuslava Blažka Dobročinnost: skryté souvislosti v KP RR 4
182 - 182   Mejstřík Martin   Ad Kritická Příloha č. 4/96, 1

Kritická příloha Revolver Revue

  institution, city, signature, notes  
  C 125585