foto - Chad Evans Wyatt, 1999

Eva Kantůrková Sílová Sílová

* 11. 5. 1930, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Writer, Journalist

 

nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jk01052883
WIKIDATA: Q433564
VIAF: 7685151778235218130002

notes:
rodné jméno Sílová
žena Jiřího Kantůrka (novinář, publicista)
česká členka České národní rady, novinářka, romanopiskyně a scenáristka‏

Eva Kantůrková Sílová Sílová

foto - Chad Evans Wyatt, 1999
 

Eva Kantůrková Sílová Sílová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1956   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny

Eva Kantůrková Sílová Sílová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Egypt
???? - ????   Francie
???? - ????   Itálie
???? - ????   Polsko
???? - ????   Svaz sovětských socialistických republik

Eva Kantůrková Sílová Sílová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Literární a dramatický odbor znovuzaložené Umělecké Besedy, *1990
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *
1992 - ????   Umělecká beseda, *1863, literární a dramatický odbor

Eva Kantůrková Sílová Sílová

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
slovesný večer
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/11/24   Literární ekuména: Slovesný večer Eugena Brikciuse, Památník národního písemnictví, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/05/28 - 1999/05/28   Dalekáť cesta má IV. mezioborové máchovské setkání, Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)

Eva Kantůrková Sílová Sílová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Dalekáť cesta má (IV. mezioborové máchovské setkání - Litoměřice 28. - 30. V. 1999), Salva Guarda, o.s., Litoměřice (Litoměřice)
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   České rozhovory, Československý spisovatel, Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1997   Olga Havlová a ty druhé (Ženy ve vnitřní emigraci), Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
  1998   Večerní rozmluvy (S hosty Univezity Palackého 1991 - 1996), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
  2001   České rozhovory Jiřího Lederera po dvaceti pěti letech, Prostor, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Přítelkyně Evy Kantůrkové, Do různých stran, 277-279
  1994   Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku, Slovník české prózy 1945-1994, 153-155
  1996   Když jsou velikáni bezbranní (O knize Evy Kantůrkové valivý čas proměn), Kritická příloha Revolver Revue, 55-59
  1997   Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (Zápisy pro Bedřicha Placáka), Revolver Revue, 233-248
  1997   Žijeme spíš v žitě než v kultuře, Salon 9, 9.číslo, 1
  1998   Eva Kantůrková (Ženy jsou hezčí a zajímavější), Večerní rozmluvy, 147-150
  2000   Eva Kantůrková (1930), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, 118-119
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Eva Kantůrková (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996/03   Kritická příloha Revolver Revue (5), 5.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
petice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Petice na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od arch. Jana Kaplického na Letenské pláni (Petice expertů z oblasti architektury a vizuálního umění)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Programový bulletin (október 1991), České kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)

Eva Kantůrková Sílová Sílová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Jen si tak maličko povyskočit, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1969   Po potopě, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1970   Nulový bod, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1990   Pozůstalost pana Ábela, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1991   Jan Hus, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1995   Valivý čas proměn, Český spisovatel, a.s., Praha
  2008   Jan Hus (Příspěvek k národní identitě), Ideál, Praha
  2014   Nesmiřitelná řeč (Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi), Nakladatelství Cherm, Praha

Eva Kantůrková Sílová Sílová

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   České rozhovory, Československý spisovatel, Praha
  1991   Čítanka samizdatové a exilové literatury I, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
  2001   České rozhovory Jiřího Lederera po dvaceti pěti letech, Prostor, Praha
  2008   Síla věcnosti (Olga Havlová, střízlivý korektor potrhlých nápadů), Respekt Publishing, a.s., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Sólo pro psací stroj (Československý fejeton 1976 - 1979), Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V., Kolín nad Rýnem (Köln)
  1990   O československém vězeňství (Sborník Charty 77), Orbis, Praha
  1995   Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Konference 17. - 18. listopadu 1994), Nakladatelství Primus, Praha
  1995   Na Babě 12 (Vzpomínky na 11. březen 1985 a večery předchozí i následné), Oficina Babensis
  1995   Písecká čítanka 3, Okresní knihovna, Písek (Písek)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Co si myslí... (Eva Kantůrková spisovatelka, Antonín Máša scénárista a režisér, Jaroslav Róna malíř, Ivan Martin Jirous rocker), Scéna
  1997   Spisovatelé?, Salon 22, 22.číslo, 2
  1997   Záznamy paměti, Když se řekne Šabata..., 41-48
  1998   Eva Kantůrková (Ženy jsou hezčí a zajímavější), Večerní rozmluvy, 147-150
  2007   Luštěniny, Život, 62
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Hodina naděje (Almanach české literatury 1968–1978), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let

Eva Kantůrková Sílová Sílová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Blíží se čtvrté máchovské setkání
  1999   Expresivní figurace v Litoměřicích, Právo