Michael Špirit

* 2. 5. 1965, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, literary critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20001103589

Michael Špirit

Odborné zaměření

Dějiny české literatury, literární kritika, textologie

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

1993–1998, Ph.D. (česká literatura; Katedra české literatury a literární vědy FF UK; disertace – Václav Černý: kritik v kolektivistické době, 2001);
1985–1992, Mgr. (obor čeština – historie; diplomová práce na Katedře české literatury a literární vědy FF UK – „Život“ Škvoreckého Zbabělců v jejich konkretizacích).

Praxe od ukončení VŠ studia

2006–dosud: Ústav české literatury a literární vědy FF UK v Praze (odborný asistent);
2009–2010: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (vědecký asistent v oddělení dějin literatury);
2001–2006: Slavisches Institut der Universität Heidelberg (Lektor für Tschechisch);
1993–2001: Katedra (od 2006 Ústav) české literatury a literární vědy FF UK v Praze (asistent, od 1996 odborný asistent);
1983–1985: Základní škola v Líbeznicích, Praha-východ (učitel 5. až 8. ročníku).
výukové pobyty v zahraničí
– 2010, listopad – Università degli studi di Udine (Erasmus);
– 2009, listopad – Università degli studi di Udine (Erasmus);
– 2009, červen – Institut für Slawistik der Universität Wien (Erasmus).

Granty, výzkumné záměry, aktuální projekty

dvojjazyčná, německo-česká edice Sebraných spisů (Gesammelte Werke) Vladimíra Holana, ve spolupráci s Ursem Heftrichem. Dosud vyšly sv. 8 (2003), 1 (2005), 6 (2009), 2 (2012), 10 (2015);
monografie, vědecká edice a zpracování pozůstalosti Růženy Grebeníčkové;
komentovaná vydání spisů Přemysla Blažíčka, Jana Hanče, spoluúčast při souborných edicích spisů Zbyňka Hejdy, Josefa Škvoreckého;
dodatky k Šaldovým Kritickým projevům z let 1891–1928, tj. texty, které nebyly zařazeny do edice Soubor díla F. X. Šaldy z let 1947–1963.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
Akademická a pedagogická působnost

2009–2015 vedoucí Oddělení teorie literatury a aplikovaných disciplín ÚČLK FF UK
2008 (listopad) – 2014 (červen) předseda Ediční komise FF UK;
2006 člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR;
1997–2001 člen (předseda) hodnotitelské komise MK ČR pro vědu a výzkum, oblast literatury.

Odborná působnost

2012–2014 člen komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (literatura);
2012–2014 člen předporoty česko-německé Drážďanské ceny lyriky (Dresdner Lyrikpreis);
2010 spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Institut pro studium literatury, jehož cílem je prohlubování vzdělanosti v oblasti literatury a literární vědy v České republice (www.ipsl.cz);
2009–2011 člen poroty Ceny Magnesia Litera za prózu;
2008–2012 člen komise pro udělování Ceny Jaroslava Seiferta;
2006–dosud člen redakční rady Spisů Josefa Škvoreckého (nakl. Literární akademie, od 2008 Books and Cards);
2004–dosud člen redakční rady časopisu pro bohemistická studia Slovo a smysl;
1998–2010 člen vědecké rady Česká knižnice;
1997–dosud člen výboru Společnosti F. X. Šaldy;
1995 člen komise pro udělování Státní ceny za literaturu;
1995–2001 člen redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue a Kritické Přílohy Revolver Revue;
1994–1996 člen ediční rady nakladatelství Český spisovatel;
1994–2000 člen redakční rady čtvrtletníku pro literaturu, filosofii a jazyk Kritický sborník.

Publikace v OBD

Špirit M.: Jan Lopatka. In Onuferová E., Pokorná T.: Jan Lopatka 1940-1993. Praha, Revolver revue, 2017, s. • p. 265-272. ISBN 978-80-87037-86-7.
Špirit M.: Veselý sloh Jana Lopatky. In Onuferová E., Pokorná T.: Jan Lopatka 1940–1993. Praha, Revolver revue, 2017, s. • p. 43-47. ISBN 978-80-87037-86-7.
Špirit M., Merhaut L.: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 683-825. ISBN 978-80-87899-51-9.
Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 9-27. ISBN 978-80-87899-49-6.
Špirit M.: Emanuel Macek. In Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 681-684. ISBN 978-80-87899-49-6.
Špirit M.: Dodatečné události. Praha, Torst, 2017, s. • p. 297-377. ISBN 978-80-7215-557-6.
Špirit M.: Jan Lopatka a Edice Expedice. In Onuferová E., Pokorná T.: Jan Lopatka 1940-1993. Praha, Revolver revue, 2017, s. • p. 63-73. ISBN 978-80-87037-86-7.
Špirit M.: F. X. Šalda. In Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 671-675. ISBN 978-80-87899-49-6.
Špirit M., Merhaut L.: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 643-682. ISBN 978-80-87899-51-9.
Špirit M.: Jan Hanč, milá zábava. Revolver Revue, 2016, č. • no. 31, s. • p. 13-36. ISSN 1210-2881.
Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
Špirit M.: Události. Praha, Torst, 2016, s. • p. 361-418. ISBN 978-80-7215-526-2.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Praha, IPSL, Torst, 2015. 664 s. • p. ISBN 978-80-87899-30-4.
Špirit M.: O literatuře výpravné. Praha, IPSL, Torst, 2015, s. • p. 939-951. ISBN 978-80-87899-29-8.
Špirit M.: O literatuře výpravné. Praha, IPSL, Torst, 2015, s. • p. 952-989. ISBN 978-80-87899-29-8.
Špirit M.: O literatuře výpravné. Praha, IPSL, Torst, 2015, s. • p. 990-1030. ISBN 978-80-87899-29-8.
Špirit M.: Literární studie a stati II. Praha, FF UK, 2015, s. • p. 611-624. ISBN 978-80-7308-536-0.
Heftrich U., Špirit M.: Lyrik VII: 1966–1967 – Dem Asklepios einen Hahn. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2015, s. • p. 355-423. ISBN 978-3-8253-6375-8.
Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K., Špirit M. , et al.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
Špirit M.: Urs Heftrich: Zlí bohové. In Vojtěch D.: Klubko Ariadnino. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 56-71. ISBN 978-80-7308-514-8.
Vojtěch D., Málek P., Merhaut L., Špirit M., Opelík J., Cosentino A., Heftrich U., Kosák M.: Klubko Ariadnino : Podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2014. 267 s. • p. ISBN 978-80-7308-514-8.
Špirit M.: Sebekritika a komentář. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 379-383. ISSN 1214-7915.
Špirit M.: IMJ po roce 1989. In Onuferová E., Pokorná T.: Magorova konference. Praha, Revolver Revue, 2014, s. • p. 162-169. ISBN 978-80-87037-62-1.
Špirit M.: Jan Hanč: Události. Praha, Knihovna Václava Havla, 2014, s. • p. 50-51. ISBN 978-80-87490-51-8.
Špirit M., Čermák J., Macek E.: Otokar Fischer: Literární studie a stati I. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 584 s. • p. ISBN 978-80-7308-535-3.
Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o epice. Praha, Triáda, 2014, s. • p. 503-569. ISBN 978-80-7474-103-6.
Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
Špirit M.: Číst i rozeznávat. In Vojtěch D.: Klubko Ariadnino. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 95-115. ISBN 978-80-7308-514-8.
Špirit M.: Ivan Martin Jirous. In Onuferová E., Pokorná T.: Magorova konference. Praha, Revolver Revue, 2014, s. • p. 205-206. ISBN 978-80-87037-62-1.
Špirit M.: K textu Václava Černého. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 352-354. ISSN 1214-7915.
Špirit M., Karlík V.: Narozeni 1914 - Hrabal a Kolář. Revolver Revue, 2014, č. • no. 29, s. • p. 139-161. ISSN 1210-2881.
Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o epice. Praha, Triáda, 2014, s. • p. 451-496. ISBN 978-80-7474-103-6.
Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
Špirit M.: V Inženýrovi je celý Škvorecký. Lidové noviny, 2013, č. • no. 26, s. • p. 8-8. ISSN 0862-5921.
Špirit M.: Čtení o Václavu Havlovi. Praha, Institut pro studium literatury, 2013, s. • p. 157-185. ISBN 978-80-87899-00-7.
Špirit M.: Pro ty, kdo chtějí vědět víc. In Bartoňová L.: Karel Čapek: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek. Praha, Tri8da, 2013, s. • p. 211-213. ISBN 978-80-7474-070-1.
Špirit M.: Nová edice Nezvalova díla. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 159-167. ISSN 1214-7915.
Špirit M.: Čtení o Václavu Havlovi. Praha, Institut pro studium literatury, 2013, s. • p. 5-14. ISBN 978-80-87899-00-7.
Špirit M.: Kommentar. In Heftrich U.: Vladimír Holan: Lyrik II: 1937–1954 – Lärmschatten, Ohne Titel, Mozartiana. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2012, s. • p. 337-428. ISBN 978-3-8253-5983-6.
Špirit M.: Podivné počínání. Revolver Revue, 2012, č. • no. 27, s. • p. 222-229. ISSN 1210-2881.
Špirit M.: "Když všechno ztratí smysl...". Lidové noviny, 2012, č. • no. 25, s. • p. 25-25. ISSN 0862-5921.
Špirit M.: Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 251-333. ISBN 978-80-87256-68-8.
Špirit M.: Bibliografie Zbyňka Hejdy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 335-354. ISBN 978-80-87256-68-8.
Špirit M.: Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 247-249. ISBN 978-80-87256-68-8.
Špirit M.: Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší. Praha, Plus, 2012, s. • p. 670-678. ISBN 978-80-259-0111-3.
Špirit M.: Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 355-379. ISBN 978-80-87256-68-8.
Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o poezii : Holan - Toman. Praha, Triáda, 2011, s. • p. 462-469. ISBN 978-80-87256-39-8.
Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o poezii : Holan - Toman. Praha, Triáda, 2011, s. • p. 413-461. ISBN 978-80-87256-39-8.
Špirit M.: Vašíček. Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. • no. 8, s. • p. 235-238. ISSN 1214-7915.
Holý J., Tomáš F., Málek P., Špirit M.: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis, 2011. 278 s. • p. ISBN 978-80-87481-14-1.
Špirit M.: Ediční poznámka. In Josef Škvorecký: Tankový prapor. Praha, Plus, 2011, s. • p. 260-260. ISBN 978-80-259-0081-9.
Špirit M.: Za Zdeňkem Vašíčkem. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 215-216. ISSN 1210-2881.
Holý J., Špirit M.: Vzpomínky o zkáze : Přítomnost a eliminace šoa u Josefa Škvoreckého. In Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis, 2011, s. • p. 227-252. ISBN 978-80-87481-14-1.
Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 333-341. ISBN 978-80-904186-6-0.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Cesta pěšky na jih. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 140-177. ISSN 1214-7915.
Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010. 446 s. • p. ISBN 978-80-904186-6-0.
Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 473-494. ISBN 978-80-87256-23-7.
Špirit M.: Druh na vymření. Revolver Revue, 2010, č. • no. 25, s. • p. 198-201. ISSN 1210-2881.
Špirit M.: Ediční poznámka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 177-180. ISSN 1214-7915.
Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 422-431. ISBN 978-80-904186-6-0.
Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 235-391. ISBN 978-80-87256-23-7.
Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010. 498 s. • p. ISBN 978-80-87256-23-7.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 392-602. ISBN 978-80-200-1864-9.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010. 642 s. • p. ISBN 978-80-200-1864-9.
Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 392-472. ISBN 978-80-87256-23-7.
Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 225-234. ISBN 978-80-87256-23-7.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 624-641. ISBN 978-80-200-1864-9.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 603-623. ISBN 978-80-200-1864-9.
Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 385-391. ISBN 978-80-200-1864-9.
Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 433-444. ISBN 978-80-904186-6-0.
Špirit M.: Ve stopách KHM. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 137-139. ISSN 1214-7915.
Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 342-421. ISBN 978-80-904186-6-0.
uclk.ff.cuni.cz, 11.12.2018

Michael Špirit

 

Michael Špirit

from - to   institution, city, notes
1995 - 2001   Revolver Revue, Praha, Hálkova 2, člen redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue a Kritické Přílohy Revolver Revue;

Michael Špirit

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Tvář (Výbor z časopisu), Torst, Praha
  2006   Počátky potíží, Revolver Revue, Praha

Michael Špirit

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Viktor Karlík: Bronzy, oleje, tisky, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje, Ivo Železný, s.r.o., Praha
  1997   Staré zpěvy, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  2000   Básně, Torst, Praha
  2004   Dvě prosy (Kalvárie & Kompensace), Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2012   Kritiky a glosy, Triáda, Praha
  2015   Ruce básníků / Hands of Poets, Revolver Revue, Praha
  2017   Jan Lopatka (1940-1993), Revolver Revue, Praha
  2019   Hospodská romantika, Torst, Praha
  2019   Literatura, Revolver Revue, Praha
  2019   Plíšková podle abecedy, Torst, Praha
  2019   Plíšková sobě, Torst, Praha
  2020   Stankovič 1940–2020 ((poezie – kritika – společnost)), Revolver Revue, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Transforming 68/89 (Umwege am Ende der Geschichte / Spletité cesty na konci historie), Metropol Verlag, Berlín (Berlin)
  2013   U nás ve sklepě (Antologie poesie druhé generace undergroundu), Revolver Revue, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   V životě je někdy třeba vyjádřit se chodsky (S Janem Lopatkou hovoří František Stárek), Revolver Revue, 248-263
  1990   Michael Špirit: Pozor! Dům dosud obydlen, Hanťa Press, 30
  1994/06   Lopy, malý ničema (Jan Lopatka ve vzpomínkých a dokumentech), Revolver Revue, 199-201
  1994/06   O prvních odstavcích, Revolver Revue, 240-241
  1995   „Neobyčejný Jindřich“, Revolver Revue, 74-74
  1995   Co zajímá Milana Knižáka (Ke Knižákově článku o Václavu Stratilovi), Kritická příloha Revolver Revue, 29-32
  1996   Zamyšlení, jakých je věru málo (O prózách Arnošta Lustiga), Kritická příloha Revolver Revue, 110-114
  1997   Slunečné dílo (Normalizační poezie), Revolver Revue, 105-130
  2001   Nejhorší byl "František Novotný" (RR interview), Revolver Revue, 254-264
  2001   Vzpomínky na Miloslava Žilinu, Revolver Revue, 269-330
  2004   Bohumil Hrabal v Itálii 2003 (Nad výborem milánského nakladatelství Mondadori), Kritická příloha Revolver Revue, 77-81
  2005   Novákovi mašíni, náckové, komouši a kritici (O románu Zatím dobrý), Revolver Revue, 245-249
  2008   Pití z číše bolehlavu / Der Trank aus dem Schierlingsbecher (Bohumil Hrabal po roce 1970 / Bohumil Hrabal nach 1970), Transforming 68/89, 492-507
  2009   Pití z číše bolehlavu / Der Trank aus dem Schierlingsbecher (Bohumil Hrabal po roce 1970 / Bohumil Hrabal nach 1970), Transit 68/89, 492-507
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1995/09   Revolver Revue (29/1995), 29.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  1996/03   Kritická příloha Revolver Revue (5), 5.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2001/05   Revolver Revue (46/2001), 46.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2004/06   Kritická příloha Revolver Revue (29), 29.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2005/09   Revolver Revue (60/2005), 60.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2010/06   Revolver Revue (79/2010), XXV.ročník, 79.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2012/09   Revolver Revue (88/2012), 27.ročník, 88.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/09   Revolver Revue (104/2016), 31.ročník, 104.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/12   Revolver Revue (113/2018), 33.ročník, 113.číslo, Revolver Revue, Praha
  2019/09   Revolver Revue (116/2019), 34.ročník, 116.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/09   Revolver Revue (120/2020), 35.ročník, 120.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/12   Revolver Revue (121/2020), 35.ročník, 121.číslo, Revolver Revue, Praha
  2021/12   Revolver Revue (125/2021), 36.ročník, 125.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022/09   Revolver Revue (128/2022), 37.ročník, 128.číslo, Revolver Revue, Praha

Michael Špirit

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Poznámky k Blažíčkově interpretaci Noci s Hamletem (Holanův dialog se Shakespearem), Revolver Revue, 255-261
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006/06   Revolver Revue (63/2006), 63.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha