Jaroslav Anděl

* 7. 6. 1949, Znojmo (Znojmo), Česká republika (Czech Republic)
conceptual artist, photographer, art historian, curator, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Historik umění a fotograf. Fotografuje od 14 let, vystavuje od 15 let. Od 1982 žije v New Yorku. 1975-77 byl nejvýznamnějším čes. reprezentantem mezinárodního konceptualismu ve fotografii. Jeho výstavy spoluvytvářely alternativní kulturu ČSSR. Je autorem důležitých textů o fotografii, filmu, knižní kultuře a výtv. umění a organizátorem výstav čes. umění v zahraničí ( např. Czech Moder-nism 1900-1945, The Museum of Fine Arts, Houston 1989).
Dufek Antonín, Nová encyklopedie českého výtvarného umění: A/M. Academia, 1995.