Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: Hoření 13
ZIP: 400 96
www: www.ujep.cz