Zita Čapková Brožková

designer

 

sex: female

Zita Čapková Brožková

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Fakulta užitého umění a designu, ateliér keramiky a porcelánu, Jarkovský Pavel, *1943

Zita Čapková Brožková

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003   Goodfood, Dizajn štúdio Ústredie ľudovej umeleckej (ÚĽUV), Bratislava (Bratislava)

Zita Čapková Brožková

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Goodfood, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Zita Čapková Brožková

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Tvorba studentů ateliéru Design keramiky FUUD, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7