Andras Szentesi

graphic designer

 

sex: male

Andras Szentesi

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Fakulta umění a designu, grafický design, Slejška Michal, *1959

Andras Szentesi

katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Designblok 10, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)