zdroj: www.estetikaspol.cz

Zbyněk Sedláček

* 20. 6. 1966, Roudnice nad Labem (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
† 20. 3. 2014, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Art Historian, Aesthetician

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn99240001060
WIKIDATA: Q95439392
VIAF: 305131135

notes:
nekrolog - Daniel Vojtěch: Vita activa - Zbyněk Sedláček (www.ipsl.cz)
Ateliér č. 8/2014, s. 4 - uvedeno datum úmrtí 24. 3.; zaměření na interdisciplinární vazby mezi literaturou a výtvarným uměním

Zbyněk Sedláček

Zbyněk Sedláček absolvoval v letech 1984–1989 studium estetiky se zaměřením na literaturu na katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (titul Mgr., diplomová práce Společenská funkce umění v názorech české meziválečné avantgardy: poetistická literatura). Od r. 1988 do r. 1994 působil v Galerii Benedikta Rejta v Lounech jako kurátor, později i jako zástupce ředitele. Zdejší sbírka geometrické abstrakce a umění konstruktivistických tendencí se i díky jeho aktivitě rozrostla v jeden z nejvýznamnějších fondů svého druhu u nás. Po odchodu z galerie začal r. 1995 učit na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nejprve jako asistent, posléze jako odborný asistent katedry dějin a teorie umění Institutu výtvarné kultury, od r. 2000 Fakulty užitého umění a designu. Přednášel systematickou a českou estetiku, obecnou teorii umění, analýzu a interpretaci umění a poslední dobou rovněž vedl kurs estetiky mezi uměním a přírodou. Od r. 1996 byl i externím pedagogem katedry, resp. Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, kde vedl mj. semináře věnované konkrétní a experimentální poezii.
Svou pozornost v rovině kurátorské a teoreticko-kritické věnoval již od studií (srov. téma diplomové práce) především uměleckým projevům racionálního plánu, ne ve smyslu umění (po)učeného, nýbrž jako tvořivosti, kterou proniká plán, vzorec, rozvrh či konstrukce, algoritmus, rozhodnutí, systém. Byl ovšem stejně dobře obeznámen s tvorbou odlišnou či protikladnou, intuitivní, lyrickou či expresivní, jíž dominuje iracionalita, instinkt. Jeho myšlením však zároveň pronikal encyklopedismus až sběratelského záběru, obzor sahající od kuriózního detailu po fenomény provázející typologické či slohové proměny v dějinách uměleckého artefaktu. Dovedl stejně dobře své téma hierarchizovat a logicky uspořádat v poměru částí a celku, jako vynalézavě vystavit světlu marginálii mnohdy pitoreskní. Společným jmenovatelem jeho aktivit byl rys příznačný pro veškerou tvorbu rozmanitých médií i forem, kterou sledoval a svou interpretací konkretizoval: objev – experiment. Nejprve především v soustavném výkladu konstruktivistických tendencí, geometrické abstrakce, monochromie či performativních a konceptuálních projevů (Z. Sýkora, V. Mirvald, K. Linhart, R. Kratina, J. Kolář, M. Maur, J. Mrázek, M. Zet, J. Kubový aj.), posléze – v souvislosti s pedagogickým působením v Ústí nad Labem čím dál více ve vztahu k tvorbě mladých sklářů, grafiků, ale i fotografů v pojmenování stavu současné vizuality, její estetické distancovanosti (Petr Veselý), existenciální roviny a kompoziční rafinovanosti (mj. J. Géringová, D. Hanzlík, D. Šubrtová, L. Semecká…). „Soudržnost neznamená nehybnost a strnulost,“ napsal v komentáři k přehlídce ateliéru skla ústecké Fakulty užitého umění a designu o vztahu pedagog–student (katalog Identity, 2007, s. [1]).
Daniel Vojěch, ipsl.cz

Zbyněk Sedláček

zdroj: www.estetikaspol.cz
 

Zbyněk Sedláček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1984 - 1989   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Zbyněk Sedláček

from - to   institution, city, notes
1994 - ????   Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny), Pivovarská 29-34
1996 - ????   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Hoření 13, externí pedagog na PedF
1996 - ????   Univerzita Karlova, Praha, externí pedagog na FF

Zbyněk Sedláček

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Prostory a místa Zbyňka Sedláčka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Vita activa – Zbyněk Sedláček (www.ipsl.cz)
  2017/03/27   Slušný člověk (http://www.estetikaspol.cz)
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   PF 2006 (Zbyněk Sedláček)
  2006   P. F. 2007 (Zbyněk Sedláček)
  2010   P.F. 2010 (Zbyněk Sedláček)

Zbyněk Sedláček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Vojen Wilhelm Čech - Colini: Ars Fantastica, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  1993   Vladislav Mirvald: Obrazy
  1994   Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1995   Jiří Valoch, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Milan Maur: Téma strom, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Vladislav Mirvald: Psáno pro vodu a mráz, Mappa, nakladatelství, _
  1997   Dalibor Chatrný: Cosi jako kniha / Something like a book, Památník národního písemnictví, Praha
  1997   Markéta Váradiová (Cena Miroslava Proška: II. ročník 1997), Kentaura - občanské sdružení, _
  1998   Jan Řezáč: Merkur
  1998   Jiří Mrázek: Práce 1940-1998, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   Jiří Mrázek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1999   Martin Zet: Kresby mořem / Sea Drawings, Unie výtvarných umělců ústecké oblasti, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1999   Milan Maur: Rytmy (1988 - 1998)
  2000   Daniel Hanzlík: Části částí / Parts of Parts, Občanské sdružení Luna, Louny (Louny)
  2000   Jiří Kubový, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2000   Milan Maur, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Olga Karlíková, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Petr Veselý: Jarní průžez
  2001   Jan Kubíček: Retro
  2001   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Jiří Kolář, _
  2001   Jitka Géringová: Cukrovinky
  2002   Jitka Géringová: Upečeno, Dům umění, Opava (Opava)
  2002   Svatopluk Klimeš: Blik / Flash, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Štěpán Málek: Kovový program, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   Daniel Hanzlík: City light, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2003   Jan Řezáč: Obrazy, Dům umění, Opava (Opava)
  2004   Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2004   Václav Jíra: Strojky, Galerie Brömse, Františkovy Lázně (Cheb)
  2005   Bořivoj Hořínek: Záznamy, Dům umění, Opava (Opava)
  2006   Peter Demek: Objekty
  2007   Lubomír Přibyl: Grafika, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2007   Petr Veselý, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2007   Vanesa Wallet Hardi: Proces.Structure.Colour
  2009   Martin Salcman 1896 - 1979, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Kratina v Dynamu, Dynamo design, Praha
  2012   Kratina v Dynamu, Dynamo design, Praha
  2013   Ilja Bílek, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Luba Bakičová, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2014   Miloš Michálek: Kabinet, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2017   Radoslav Pavlíček: RDSV LAB, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   De Tsjechen komen (Dalibor Chatrný, Cestmir Suška)
  2000   Devadesátka pokračuje
  2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
  2002   Iluminace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Monochromie / Monochromy (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Širší proud (Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   N konfigurace
  2008   Image, communication, style, function, concept, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2010   Nikdy jsem tam nebyla, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2012   Identity (Almanach ateliéru Sklo, Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2013   Klub konkretistů: 45 let poté
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Rýsovaný svět (Konstruktivní tendence šedesátých let), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   Hommage à Zbyněk Sedláček (Výstavy v kapli svatého Izidora v Kovárech), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  nedat   Lounská krajinářská škola
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Rekultivace (Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Jitka Svobodová: Obrácený pohled (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   Prostory a místa Zbyňka Sedláčka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Grafická tvorba Radka Kratiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1994   Radek Kratina patří k předním představitelům..., Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let
  1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1995   Jan Kubíček (Praha, Galerie ´60/´70, 2. 5. - 2. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1995   Kubíčkovy vrhy kostek, Lidové noviny, 11-11
  1995   Oblouk Kratinova díla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1995   Systémy a série, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1996   Jan Merta (Obrazy, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem, 7.2. až 2.2.1996), Detail, 22
  1996   Kratinovy soustavné variace, Mladá fronta Dnes
  1996   Private Anamnesis (soukromá anamnéza) (Dominikánský klášter sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem...), Detail, 26-27
  1996   Zbyšek Sion (Obrazy 1958-1996), Prostor Zlín, 10-11
  1997   Dalibor Chatrný Ivan Chatrný (Výstava v ČMVU v Praze), Prostor Zlín, 4-6
  1997   K výstavě společenství geometrie, Prostor Zlín, 13-15
  1997   Retrospektiva Zdeňka Pešánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Zuzana Füsterová, Detail, 43
  1998   Průkopnické práce Ludmily Padrtové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1998   Výstava Prostory smrti se zabývá funerální kulturou, Mladá fronta Dnes
  1999   Výtvarné dílo Lubomíra Přibyla (* 27.6.1937 v Praze)..., Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě
  2000   Dalibor Chatrný (In de integrale context...), De Tsjechen komen
  2000   Forma - projekt - řád (Praha, Galerie Václava Špály, 6. 4. - 30. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2000   Forma - projekt - řád (Praha, Galerie Václava Špály, 6. 4. - 30. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2000   Jestliže se v katalozích výstav Jiřího Kubového,..., Jiří Kubový, 9-12
  2000   Výstava, jež se pořádá při příležitosti..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2001   Jan Kubíček - Retro (Louny, Lounská výstavní síň Telecom, 22. 5. - 29. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2001   Když nakladatelství Československý spisovatel..., Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, 2-5
  2001   V 90. letech se téměř všichni protagonisté..., Jan Kubíček: Retro
  2003   Svatováclavská legenda Michaely Thelenové, Posel z Budče, 40-41
  2003   V rámci výrazné generace výtvarných umělců..., Jan Řezáč: Obrazy
  2005   Bohatství, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2007   Lubomír Přibyl (1937), Lubomír Přibyl: Grafika
  2008   Funkce (Design ve funkcionální perspektivě), Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, 55-57
  2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17.ročník, 244.číslo, 28
  2009   Nenápadná kontinuita - dílo Martina Salcmana v souvislostech, Martin Salcman 1896 - 1979, 67-87
  2010   K sémantice prostoru v kresbách Jitky Svobodové, Jitka Svobodová: Obrácený pohled, 32-34
  2011   ...stavebnice Merkur se pak stala zdrojem Řezáčovy individuální ikonografie..., Paralelní historie, 129-129
  2011   Dalibor Chatrný - Výroky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 1-1
  2011   Stálým rysem mnohostranné práce..., Paralelní historie, 137-137
  2011   Umění na severu Čech - asynchronní současnost, Paralelní historie, 27-28
  2012   Lubomír Přibyl - Od 60. let po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25.ročník, 4.číslo, 4
  2012   Variabily Radoslava Kratiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2013   Půl století, které nás dělí od vzniku..., Rýsovaný svět, 3-6
  2014   Abstrakce, Heslář české avantgardy, 75-79
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Zuzana Füsterová
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, SPT Telecom, a.s., _
  2001   Jitka Svobodová: Blízké prostory
  2002   Stanislav Zippe: Relace
  2003   Jan Stolín:Posuny_B_GP, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Svatopluk Klimeš: Tři projekty
  2005   Zdeněk Ladra, Vrchlického divadlo, Louny (Louny)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Kapky oceánu (Jiří Kubový, Milan Maur, Martin Zet), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Pavel Hayek, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
příloha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Výběr z experimentální tvorby, Tvar, časopis, Praha
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Galerie Vernon, Galerie Vernon Projekt, Galerie Vernon, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Text Zbyňka Sedláčka k výstavě Michal Škoda - Vymezení v Galerii U Bílého jednorožce
  2000   Vážený pane Hůlo … (Michal Škoda v Galerii U bílého jednorožce v Klatovech)
  2002   Miloš Šejn - Mlaka. O/čarování Šumavou, Jiří Šigut - Záznamy
  2003   Dopis: Vážený pane Hůlo, … (Michal Škoda - Kresby, Galerie Pecka)
  2003   Text Zbyňka Sedláčka k výstavě Michal Škoda - Kresby v Galerii Pecka

Zbyněk Sedláček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Vojen Wilhelm Čech - Colini: Ars Fantastica, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)

Zbyněk Sedláček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/02/07 - 1996/03/17   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/03/26 - 1996/04/13   Milan Maur: Téma strom, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1996/04/21 - 1996/06/02   Jiří Valoch, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1999/04/19 - 1999/05/21   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/11/17 - 1999/12/11   Martin Zet: Kresby mořem, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2000/08/28 - 2000/10/06   Daniel Hanzlík: Části částí, Parts of parts, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/09/16 - 2000/10/31   Milan Maur: Přírodní procesy, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2000/09/18 - 2000/11/24   Jan Merta: Pod sluncem i zemí, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2001/05/24 - 2001/06/30   Jitka Svobodová: Blízké prostory, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/19 - 2002/10/20   Stanislav Zippe: Relace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/09 - 2003/02/16   Jan Stolín:Posuny_B_GP, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/16 -2003/05/24   Vanesa Hardi, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/06/19 - 2003/08/10   Daniel Hanzlík: City Light, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2003/09/09 - 2003/10/11   Daniel Hanzlík: Inscape, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2004/01/08 - 2004/02/01   Daniel Hanzlík: Non - Electric picture, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2004/01/29 -2004/03/07   Vanesa Hardi Wallet: Organic color / Organic space, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2004/05/13 - 2004/06/20   Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2004/11/18 - 2004/12/20   Jiří Valoch: Vizuální poezie, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/05 - 2006/11/05   Lena Lešková - Bubánová: Synergetický proces, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2007/03/07 - 2003/03/31   Jan Šerých: Parallel Diary, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2009/12/16 - 2010/03/14   Martin Salcman 1896 - 1979, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/08/02 - 2012/09/02   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/01/20 - 2000/02/13   Nejasná evidence / Unclear Evidence, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2000/10/25 - 2000/11/24   Devadesátka pokračuje, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2000/10/25 - 2000/11/24   Devadesátka pokračuje, Objekt ČNB, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002/02/14 - 2002/04/07   Monochromie / Monochromy, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/04/18 - 2002/05/19   Iluminace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07/01 - 2003/08/27   Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12/03 - 2004/12/31   Paralelní promítání, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2005/04/07 - 2005/05/08   Aqua naturata - Aqua naturans, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2005/09/01 - 2005/10/09   Širší proud. Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/06 - 2006/05/13   Non / Kon / Figurace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/04 - 2008/11/02   Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2008/11/26 - 2009/01/30   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Veletržní palác, Praha
2010/08/04 - 2010/09/01   Nikdy jsem tam nebyla, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2011/08/11 - 2011/09/25   Hmota, barva, světlo, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2013/04/11 - 2013/06/02   Rýsovaný svět: Konstruktivní tendence šedesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)

Zbyněk Sedláček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/03/07 - 1992/04/05   Václav Jíra: Obrazy, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1994/09/03 - 1994/10/03   Radek Kratina: Experimentální otisky a frotáže z 60. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1996/02/07 - 1996/03/17   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/04/21 - 1996/06/02   Inge Dick: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1996/06/11 - 1996/06/30   Václav Malina: Barva a světlo, Centrum české grafiky, Praha
1996/12/09 - 1997/01/12   Václav Jíra: Objekty a obrazy, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1997/04/02 - 1997/04/26   Milan Maur: Rytmy, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
1997/05/01 - 1997/05/31   Radoslav Kratina: Objekty, monotypy, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1997/12/08 - 1998/01/09   Daisy Mrázková: Tempery, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/02/09 - 1998/03/13   Daniel Hanzlík: Kresby do grafitu, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/03/16 - 1998/04/17   Olga Karlíková: Hlasy žab, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/04/20 - 1998/05/22   Pavel Hayek: Struktury, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/05/25 - 1998/06/26   Pavel Mrkus: Obrazy obrazů, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/06/18 - 1998/09/13   Olga Karlíková: Obrazy, kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1998/06/29 - 1968/08/21   Petr Veselý: Stoly, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/08/21 - 1998/10/02   Markéta Váradiová: Všechny čtverce jsou čtyrúhelníky, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/09/16 - 1998/11/15   Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/10/01 - 1998/11/06   Kamil Linhart: Z konce cesty ke kruhu, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/11/10 - 1998/12/11   Jan Řezáč: Merkur, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1998/12/16 - 1999/01/15   Pavel Korbička: Mezi, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1999/01/18 - 1999/02/05   Otakar Mařík: Grafika & exlibris, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1999/02/08 - 1999/03/05   Ludmila Padrtová: Obrazy a kresby 1955-1966, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1999/02/22 - 1999/03/28   Olga Karlíková: Obrazy - kresby, Obecní galerie Beseda, Praha
1999/03/04 - 1993/04/25   Jiří Mrázek (Česká kresba 12), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/03/08 - 1999/04/23   Jaroslav Blažek: Počítačová grafika, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1999/04/19 - 1999/05/21   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/04/26 - 1999/06/18   Martin Kolář: Kresby, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1999/05/24 - 1999/06/25   Libor Jaroš: Obrazy 1990 - 1998, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/06/28 - 1998/08/27   Vladislav Mirvald: Rombergovy křivky, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/08/23 - 1999/10/01   Jiří Valoch: Texty, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1999/08/30 - 1999/10/08   Milan Maur: Rytmy, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/10/11 - 1999/11/19   Jitka Géringová: Pečivo, cukrovinky, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/11/26 - 2000/01/07   Václav Jíra 1961 - 1999: Objekty, strojky, obrazy, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/11/26 - 2000/01/07   Václav Jíra: Objekty, strojky, obrazy, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
1999/12/06 - 2000/02/025   Zdeněk Veselý: Hra o smysl s E.J., Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
1999/12/10 -   Václav Jíra: Obrazy z let 1997 - 1999, Galerie Platýz, Praha
2000/02/25 - 2000/05/12   Václav Malina: Přetisky, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2000/02/28 - 2000/03/31   Václav Krůček: Sublimní, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/03/07 - 2000/04/09   Milan Maur: Voda, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2000/04/03 - 2000/05/12   Kamil Linhart: Horizontála, bod a záře, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/05/15 - 2000/06/23   Jiří Kubový: Mraky, moře krajiny, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/06/26 - 2000/08/25   Martin Kolář: Obrazy, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/08/28 - 2000/10/06   Daniel Hanzlík: Části částí, Parts of parts, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/09/14 - 2000/10/29   Olga Karlíková (Česká kresba 13), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/09/18 - 2000/11/24   Jan Merta: Pod sluncem i zemí, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2000/10/09 - 2000/11/17   Michal Škoda: Na stěně, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2000/11/27 - 2001/01/12   Jiří Šigut: Záznamy, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/01/22 - 2001/02/23   Michaela Thelenová, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/02/19 - 2001/05/11   Eva Husáková: Interval známosti, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2001/02/26 - 2001/04/06   Markéta Hanzlíková Váradiová: + -, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/03/07 - 2001/04/05   Jiří Kubový: Obrazy, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2001/04/09 - 2001/05/11   Jan Stolín, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/05/19 - 2001/05/31   Jaroslav Blažek: Antipočítačová grafika, Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice (Praha-západ)
2001/05/21 - 2001/06/29   Jan Kubíček: Retro, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/05/24 - 2001/06/30   Jitka Svobodová: Blízké prostory, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/02 - 2001/08/31   Václav Jíra ml.: Radost ze života, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/09/10 - 2001/10/11   Robert Urbásek: Na plátně
2001/09/13 - 2001/10/28   Milan Maur: Vizuální koncepty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/09/21 - 2001/10/26   Jitka Géringová: Cukrovinky, Galerie Zlatý klenot, Chomutov (Chomutov)
2001/09/27 - 2001/10   Jitka Géringová: Pečivo a cukrovinky, Galerie Druhá modrá, Brno (Brno-město)
2001/10/15 - 2001/11/22   Jitka Svobodová: Pastely a objekty, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/11/19 - 2002/02/15   Radoslav Pavlíček: Arcus triumphalis, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2001/11/26 - 2002/01/10   Pavel Rudolf: Uspořádání, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/12/05 - 2002/01/06   Svatopluk Klimeš: Mokrá příšera / Wet Creature, Galerie Josefa Sudka, Praha
2002/01/16 - 2002/02/14   Pavel Hayek: Obrazy, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2002/02/02 - 2002/02/24   Michaela Thelenová: Fotografie, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2002/05/06 - 2002/06/28   Štěpán Málek: Kresby, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002/08/06 - 2002/08/31   Jan Nálevka: Without you i´m nothing, Výstavní síň U kostela, Bílina (Teplice)
2002/09/05 - 2002/09/30   Ladislav Jezbera: Insert, Výstavní síň U kostela, Bílina (Teplice)
2002/09/19 - 2002/10/20   Stanislav Zippe: Relace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/28 -   Michaela Thelenová: Zprávy, Kaple sv. Isidora, Kováry
2002/12/06 - 2003/01/26   Svatopluk Klimeš: Blik / Flash, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/01/09 - 2003/02/16   Jan Stolín:Posuny_B_GP, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/03 - 2003/04/30   Jiří Valoch: Pro toto místo, Galerie Erasmus, Mělník (Mělník)
2003/04/08 - 2003/05/23   Jaroslav Blažek: Matematika v počítačové grafice, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/04/08 - 2003/05/23   Jaroslav Blažek: Matematika v počítačové grafice, Pedagogická fakulta (po r. 1990 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/04/16 -2003/05/24   Vanesa Hardi, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/04/23 - 2003/05/23   Štěpán Málek: Některé práce, Galerie V podloubí, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2003/04/24 - 2003/05/15   Martin Kolář, Galerie T při VŠP, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/05/27 - 2003/06/27   Aleš Svoboda: Zjevování, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/06/19 - 2003/08/10   Daniel Hanzlík: City Light, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2003/08/14 - 2003/09/14   Jiří Valoch: Pouze tři slova, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2003/09/09 - 2003/10/11   Daniel Hanzlík: Inscape, Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2003/10/23 - 2003/11/23   Radoslav Pavlíček: Panorama - Azur / Purpur, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/10/30 - 2003/11/21   Martin Kolář, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2003/11/28 - 2003/12/31   Radoslav Pavlíček: Decoloratus omissa / vynechaná místa, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2003/12/12 - 2004/01/17   Lucie M.E.Peroutková: Formátování, Ungula, antikvariát - galerie (Galerie Ungula), Praha
2004/01/14 - 2004/02/13   Jan Řezáč: Akvarely, malby, Galerie T při VŠP, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/03/12 - 2004/04/04   Jaroslav Jebavý: Obrazy - kresby, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/05/13 - 2004/06/20   Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005   Petr Veselý: Formáty (a jiné citace), Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/01/12 - 2005/02/11   Václav Malina: Grafika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/01/18 - 2005/02/12   Michaela Thelenová: Upozornění, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2005/04/04 - 2005/04/29   Svatopluk Klimeš: Tři projekty, Galerie Litera, Praha
2005/04/14 - 2005/06/05   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/04/29 - 2005/06/12   Bořivoj Hořínek: Záznamy, Dům umění, Opava (Opava)
2006/02/09 - 2006/03/05   Pavel Hošek: Tělo a prostor, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2006/03/01 - 2006/04/07   Dagmar Lasotová: Nalezený Stratil a jiné obrazy, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2006/09/04 - 2006/09/29   Zdeňka Řezáčová: Regenerace, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2007/01/05 - 2007/02/04   Pavel Korbička, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2007/01/25 - 2007/02/16   Marian Palla: Výstava, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2007/03/16 - 2007/05/01   Petr Veselý: Stropy, Galerie Vernon, Praha
2007/03/26 -   Lena Lešková-Bubánová: Struktura I. ? Struktura II. ?, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/10/26 - 2007/11/25   Eva Výborná: Obrazy, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2007/11/07 - 2007/12/02   Michal Sedlák: Foto - cesta, Výstavní prostor Na chodbě PF UJEP, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2007/11/29 - 2007/12/30   Eva Výborná: Fotografie, Dům umění, Opava (Opava)
2007/11/29 - 2007/12/30   Vanesa Wallet Hardi: Process - Structure - Colour: Obrazy / Paintings, Dům umění, Opava (Opava)
2008/01/10 - 2008/03/02   Petr Veselý: Dveře, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2008/02/14 - 2008/03/14   Jitka Géringová: Obrazy, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/03/11 - 2008/04/13   Petr Veselý: Obrazy, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/10/14 - 2009/11/08   Lubomír Přibyl: Grafika, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/03/10 - 2010/04/12   Dagmar Šubrtová: Hledání neviditelného, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2010/04/27 - 2010/05/21   Miloš Michálek: Tisky z výšky, Výstavní síň designu FUD, Dubí (Teplice)
2010/05/17 - 2010/06/02   Aleš Svoboda: Digitálně / In digital Mood, Akademie věd České republiky, Praha
2011/05/04 - 2011/05/27   Monika Immrová: Jarní, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2011/05/24 - 2011/06/18   Ladislav Jezbera: EXTERNALITY. Instalace "Cargo", Galerie Die Aktualität des schönen…, Liberec (Liberec)
2011/09/28 -   Dagmar Šubrtová: Stella Maris / Hvězda mořská, Kaple sv. Isidora, Kováry
2012/08/02 - 2012/09/02   Dagmar Šubrtová: Ve vrstvách, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/10/09 - 2012/11/02   Petr Veselý: Dveře, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/05/16 - 1991/06/23   Dalibor Chatrný: Kresby, Radoslav Kratina: Objekty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/08/24 - 1996/09/22   Sympozium Prostor III. - Práce pro místo, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2000/01/11 - 2000/02/25   Strukturováno Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/07/07 - 2001/07/29   Krajina, světlo, zvuk, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2002/04/18 - 2002/05/19   Iluminace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/24 -   Ústí ústí v Brně, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2004/01/08 - 2004/02/15   Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12/03 - 2004/12/31   Paralelní promítání, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2005/09/01 - 2005/10/09   Širší proud. Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/06 - 2006/05/13   Non / Kon / Figurace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/14 - 2007/03/31   Dobrodružství barvy, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2008/07/19 - 2008/08/16   Klub konkretistů Východní Čechy, Tvrz Čachrov - ovčín, Čachrov (Klatovy)
2010/08/10 - 2010/09/08   Luba Bakičová, Ilja Bílek: Konstrukce destrukce, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2011/04/20 - 2011/05/27   Klub konkretistů východní Čechy a jeho hosté..., Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2011/08/11 - 2011/09/25   Hmota, barva, světlo, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2011/09/06 - 2011/10/22   Papír a kniha VI. / Paper Art & Artist's Book, Národní knihovna České republiky, Praha
2013/04/11 - 2013/06/02   Rýsovaný svět: Konstruktivní tendence šedesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)

Zbyněk Sedláček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Lubomír Přibyl: Grafika, CON.FRONT.ART, o. s., Hradec Králové (Hradec Králové)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Radoslav Kratina vystavuje grafiku z 60. let..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1996   Noch einmal (30. března 1996), Detail, 6
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Sbírka a archiv pozvánek