Funkce

subtitle: Design ve funkcionální perspektivě
author of the text: Zbyněk Sedláček
page: 55-57
imprint date: 2008
type of document: Subordinate Document
number of pages: 3
language: czech
parent document: Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept,