Jan Placák

* 30. 10. 1958, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Gallerist, Poet, Antiquarian, Publisher

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: mzk2008434146

Jan Placák

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie Ztichlá klika, Praha, Betlémská 10-14, Praha 1

Jan Placák

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Ztichlá klika, *

Jan Placák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/10 - 2011/06/18   Jan Placák: Z prachu antikvariátů, Galerie Smečky, Praha
2020/06/18 - 2020/09/17   Jan Placák: Parodie, ilustrace, satiry, Knihovna Libri prohibiti, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/03/29 - 2012/04/29   Cesta světla - Mýty, filosofie a spiritualita ve výtvarném umění, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
2013/05/25 - 2013/10   Obrazy, sklo, plastiky, textilie, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Placák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Jan Placák
  2020   Jan Placák: Parodie, ilustrace, satiry, Knihovna Libri prohibiti, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Cesta světla (Mýty, filosofie a spiritualita ve výtvarném umění), Polabská kulturní společnost, Kolín (Kolín)
  2013   Obrazy, sklo, plastiky, textilie, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (Zápisy pro Bedřicha Placáka), Revolver Revue, 233-248
  1998   Nad spisem, který vedla státní bezpečnost na Jana Placáka, Revolver Revue, 346-349
  1998   Ze spisu, který státní bezpečnost vedla na Jana Placáka, Revolver Revue, 350-374
  2011   Koláže téměř nechtěně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23.ročník, 12.číslo, 3
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Jan Placák, Světla Kořánová: Z prachu antikvariátů, z lesku salónů / Světla Kořánová, Jan Placák: Z lesku salónů, z prachu antikvariátů, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog), Aktiv mladých pražských výtvarníků, Praha
  2012   Cesta světla (mýty, filosofie a spiritualita ve výtvarném umění)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997/01   Revolver Revue (33/1997), 33.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha
  1998/09   Revolver Revue (38/1998), 38.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Jan Placák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Jaroslav Kafka
  2010   Miguel Vilca Vargas: Quodlibet del Buho, Galerie Ztichlá klika, Praha
  2012   Jaroslav Lacina, Galerie Ztichlá klika, Praha
  2013   Ivan Kožíšek: Fotografie, Knihovna Libri prohibiti, Praha
  2020   Jan Placák: Parodie, ilustrace, satiry, Knihovna Libri prohibiti, Praha
  2022   Vladimír Boudník: Magické krajiny lidství, Městská část Praha 8, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Humpolecký Magor, Torst, Praha
  2015   Jan Koblasa: Dílo ve dvou retrospektivách / Das Werk in zwei Retrospektiven, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2017   Dopisy Jaroslava Dočekala Vladimíru Boudníkovi IX. 1951–1961, Jan Placák - Ztichlá klika, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ztichlá klika, Ztichlá klika 1
  1991   Zdeněk Tůma, Ztichlá klika 2, 123-125
  1994/06   Smrt je požár muzea, Revolver Revue, 159-175
  1995   Jaroslav Lacina, Revolver Revue, 113-122
  1995   On mně tu satinýrku dal (RR interview), Revolver Revue, 192-210
  1996   Jaroslav Kafka (1896 - 1973), Revolver Revue, 31.číslo, 83-104
  1997   Antikváři, Revolver Revue, 161-194
  2013   Jaroslav Lacina, Prostor Zlín, 21-22
  nedat   Nacelle, Ztichlá klika 1, 79-91
  nedat   Nocí šel, Ztichlá klika 1, 19-21
  nedat   Obrazy Přemka Šmída, Ztichlá klika 1, 134-135
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Miguel Vilca Vargas: Obrazy z okraje džungle, Galerie Ztichlá klika, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995/09   Revolver Revue (29/1995), 29.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů - Revolver Revue, Praha

Jan Placák

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Ztichlá klika 2 (samizdat), Jan Placák - Ztichlá klika, Praha
  1993   Ztichlá klika 3, Jan Placák - Ztichlá klika, Praha

Jan Placák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/06/28 - 2012/09/30   Michel Fingesten 1894–1943, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/06/28 - 2017/11/19   Vladimír Boudník, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/01/11 - 2000/02/06   Vladimír Boudník és barátai, Óbudai Társaskör Galéria, Budapešť (Budapest)
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Jan Placák

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/10/19 - 2011/11/20   Ivan Sobotka: Pojďme k vidoucímu / Eamus ad videntem, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Most (Most)
2013/11/14 - 2014/01/10   Ivan Kožíšek: Fotografie, Knihovna Libri prohibiti, Praha
2020/01/09 - 2020/02/29   Jan Hendrych: Plastiky a kresby, Městská galerie My, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Jan Placák

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Výstava obrazů a grafik Vladimíra Muzičky, Knihovna Libri prohibiti, Praha

Jan Placák

year of award   award name, type, notes
1994   Cena Revolver Revue