Vladimír Novotný

* 19. 8. 1946, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Slavist, Literary Historian

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01090794

notes:
PhDr., literární kritik a historik, překladatel z ruštiny, práce z bohemistiky, slavistiky a kulturní historie, pracovník nakladatelství.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimír_Novotný_(literární historik)

Vladimír Novotný

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Medailony autorů, Mácha redivivus (1810-2010), 480-487
  2010   O autorech, Marginálie 2010, 299-306
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Vladimír Novotný (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Vladimír Novotný

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Mezi moderností a postmoderností (Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí), Nakladatelství Cherm, Praha
  2006   Eseje o ruských spisovatelích, Nakladatelství Cherm, Praha
  2007   Slovo ve světě - svět ve slovu (Recenze světové literatury v deníku Svobodné slovo (1987-1989)), Vladimír Novotný, _
  2009   Literární reflexe 2002-2007, Vladimír Novotný, _

Vladimír Novotný

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Hrabaliana (Sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala), Prostor, Praha
  1997   Hospody a pivo v české společnosti, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Dana Raunerová: Nebe je v tobě, aneb láska až na půdu (Kresby, obrazy, fotografie, texty, divadlo, tvorba pro děti), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let), Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   Města a roky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Ostny hvězd, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Severský deník, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Žij a nezapomínej, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Mrtvé duše, Lidové nakladatelství, Praha
  1980   Co za to? (Kováci, kováci, pašáci, Úspěch v křivém zrcadle), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1980   Hispánský triumf, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Kdo chce kam..., Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Střelnice, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Putování diletantů (Ze zápisků poručíka ve výslužbě Amirana Amilachvariho), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Dorůstání měsíce, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Kainovo znamení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Čas a místo, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Přelom, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Morová rána, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   O, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Lužinova obrana - Pozvání na popravu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Něžný barbar (Pedagogické texty), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Krysí hnízdo, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1991   Městečko, kde se zastavil čas (Povídky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   První zpráva z Prahy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Trojcestí (Texty z let 1975-1979), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1997   Plná sláma, Dům medicíny, _
  2000   Labyrint země Sinear, Nakladatelství Cherm, Praha
  2000   Zkušební trylky z Marsu
  2001   Hudba psaná pro měděný drátek, Nakladatelství Cherm, Praha
  2002   Neprůstřelný Deggret (Nefalšované záznamy a črty ze života jistého Deggreta (inspektora)), Nakladatelství Medard, Praha
  2003   Poddůstojníky, Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Výlet nekončí (Básně z let 1965-1996), H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
  2009   Remington pod kredencí (básně o mizerných časech, kdy se psací stroj povaloval v chuchvalcích prachu), Protis, nakladatelství poezie, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Tipy na Bílou vránu za rok 1982, Mladý svět
  1988   Antošová, Rulf a ti druzí, Svobodné slovo, 44, 133
  1989   Jak nepsat o jubilantovi, Hrabaliana, 128-133
  1990   Barbarský portrét něžnosti, Něžný barbar, 147-155
  1990   Psí srdce tuplovaně, Svobodné slovo
  1991   Abeceda zapovězených (Bohuslav Reynek), Lidové noviny
  1991   Básník generace 1968, Krysí hnízdo, 127-137
  1991   Loretánská poezie Ivana Wernische, Revolver Revue, 36-40
  1994   Charakteristiky umělců (Josef Hiršal - Bohumila Grögerová (1920, 1921)), Nová citlivost, 26-26
  1994/06   A proč do textu knihy, Revolver Revue, 215-215
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2010   Pouť za Poutí krkonošskou, Mácha redivivus (1810-2010), 231-244
  2010   Rodinné meandry v rakousko-české Plzni (K plzeňskému retro-románu Gertrud Fusseneggerové), Marginálie 2010, 174-183
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Karel Marysko (www.slovnikceskeliteratury.cz), www.slovnikceskeliteratury.cz
  ????   Pavel Šrut (www.slovnikceskeliteratury.cz), www.slovnikceskeliteratury.cz

Vladimír Novotný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Nikolský případ, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Nikolský případ, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Vladimír Novotný

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1948/05/11 - 1948/06   Vincenc Beneš: Výběr z práce deseti let, Mánes, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/01/08 - 2009/02/06   Ivan Jilemnický, Pavel Rejchrt: Světlo tvaru, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha

Vladimír Novotný

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha