Vojtěch Lahoda

* 30. 7. 1955, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 18. 3. 2019, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Curator, Art Historian,

 

signature: VL
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn99240000602
VIAF: 29696334

notes:
prof., PhDr., CSc.
od 1. 5. 2012 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
2007 profesor pro obor dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
2000 – dosud vysokoškolský učitel Ústavu pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1999 docent pro obor dějiny a teorie umění, Filozofická fakulta, Masarykovy univerzity, Brno
1993 – 2001 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
1985 CSc., Ústav dějin umění Československé akademie věd, Praha
1974 – 1979 dějiny umění a estetika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Vojtěch Lahoda

Publikovaná bibliografie:
P. Bregantová, Bibliografie V. L. 1979-2005, nepublik. rkp., ÚDU AV ČR.
zaměřený na dějiny českého modernismu a avantgardy v evropském kontextu, dějiny českého moderního umění druhé půle 20. století, metodologické otázky dějepisu moderního umění.
Bibliografie
Josef Čapek aktuální. K výstavě Josef Čapek (1887- 1945), obrazy a kresby, NG v Praze 1979, [rec.] Umění 28, 1980, č. 2, s. 170-176.
Dílo Karla Černého v dobových souvislostech, Umění 29, 1981, č. 4, s. 289-308.
Karel Černý, 1. vyd. Praha, Pressfoto [po r. 1981]. Nestr. [28] s., 15 bar. pohlednic; text čes. s. [1-7]; rus. s. [8-12]; něm. s. [13-17]; angl. s. [18-22]; franc. s. [23-27].
Karel Černý. Obrazy, kresby, kat. výst. GVU Cheb 1982. – E. Petrová, Picasso v Československu [rec.] Umění 30, 1982, č. 5, s. 471-477.
Figura v díle Emila Filly. (K stému výročí umělcova narození.), Umění 30, 1982, č. 6, s. 481-515.
Picasso ze sovětských sbírek v Moskvě, [rec.] Umění 31, 1983, č. 3, s. 286-287.
Emil Filla, Práce oka, [rec.] Výtvarná kultura 7, 1983, č. 3, příloha s. 25.
Marie Halířová-Muchová, Portrétní tvorb, [rec.] Výtvarná kultura 7, 1983, č. 5, příloha s. 22.
Možnosti dotyku /příspěvky V.L., Margit Titlová, Miloš Šejn, M. Judlová, Václav Stratil, Stanislav Judl, K. Srp, I. Raimanová, Vladimír Merta, P. Pečinková/, kat. výst. SKP ROH, Rokycany 1984.
Příspěvek k rané teorii kubismu. Umění 32, 1984, č. 5, s. 418-440 (s K. Srpem).
Rudolf Arnheim, The Power of the Center (A Study of Composition in the visual Arts). California University Press, Los Angeles, 1982, [rec.] Umění 33, 1985, č. 2, s. 185-189 (s K. Srpem).
Pierre Francastel, Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století. Přeložila J. Hamzová. Doslov napsal P. Wittlich. Odeon, Praha 1984, [rec.] Umění 33, 1985, č. 6, s. 563-565.
In memoriam Josefa Krásy, Výtvarná kultura 9, 1985, č. 3, příloha s. 19-20.
Kubizmus a energia foriem, Výtvarný život 30, 1985, č. 2, s. 6-9.
Kubizmus a klasicizmus. Výtvarný život 30, 1985, č. 7, s. 12-14.
Karel Černý. Výběr z díla, kat. výst. GHMP Praha 1986.
Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta. Praha 1984, [rec.] Umění 34, 1986, č. 3, s. 278-281.
Svět Emila Filly, kat. výst. GHMP Praha 1987.
Devětsil a sociální civilismus. K ikonografii českého výtvarného umění dvacátých let, Umění 35, 1987, č. 1, s. 69-79.
Devětsil. Česká výtvarná avantgarda dvacátých let. Staroměstská radnice v Praze, červen – červenec 1986, [rec.] Umění 35, 1987, č. 1, s. 89-92.
K teorii abstraktní tvorby Františka Kupky, in: Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let, kat. výst. (ed. H. Rousová), GHMP Praha 1988, s. 124-125.
Maďarští konstruktivisté v Praze, [rec.] Ateliér 1, 1988, č. 8, s. 6.
Linie, barva, tvar, [rec.] Ateliér 1, 1988, č. 19, s. 5.
Komorní výstava maďarského konstruktivismu, [rec.] Čs. architekt 34, 1988, č. 26, s. 2.
Holandské výstavy v Budapešti, [rec.] Umění 36, 1988, č. 2, s. 188-189.
Rok Emila Filly: svědectví deníku. Umění 36, 1988, č. 3, s. 226-234.
Příroda jinak. Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář, kat. výst. (ed. I. Raimanová a V. L.; Text V. L.: Žijeme v době, …, s. [3-5].) Praha, Svaz českých výtvarných umělců 1989.
Epizoda z dějin českého kubismu. (Dva nepublikované dopisy A. Procházky z roku 1921), in: Historická Olomouc 7, 1989, s. 185-194.
Karel Malich a proměny smyslovosti, Umění 37, 1989, č. 5, s. 415-426.
(ed.) Karel Černý – kresby a grafika, kat. výst. Rychnov n. Kněžnou, Pardubice 1990.
K hledání krásného obrazu v Čechách, in: Josef Mžyk, Výběr z díla, Obrazy – kresby – grafika , kat. výst. Náchod 1990.
Ideály nastupující avantgardy: nový svět a nové umění, in: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál, Praha 1990, s. 178-184.
Barokní konfrontace: Příroda jinak v Plasech, Ateliér 3, 1990, č. 12, s. 5.
„Sochař – tanečník“ Otto Gutfreund, Ateliér 3, 1990, č. 15, s. 7.
Duchovost smyslů [Karel Šourek.], Ateliér 3, 1990, č. 17, s. 6.
Z očí do očí, Dějiny a současnost 12, 1990, č. 1, s. 44-49.
Jan Trampota 1988 – 1989, [rec.] Umění 38, 1990, č. 3, s. 278-279. – M. Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907 – 1917. [rec.] Umění 38, 1990, č. 4, s. 372-376.
E. H. Gombrich a „hádanka moderního umění“, [rec.] Výtvarné umění 1990, č. 4, příl. s. 2.
Miloš Šejn: Nad zemí, Výtvarné umění 1990, č. 5, s. 56-60.
Od kamene ke světlu: K rané tvorbě Václava Boštíka, Výtvarné umění 1990, č. 6, příloha s. 5-7.
Czech Cubism 1910 – 1921: The Art-historical Relations, in: Center 11, Research Reports and Record of Activities, Washington 1991, s. 73-74.
Vincenc Kramář a kubismus, in: Český kubismus 1909 – 1925, kat. výst. (ed. J. Švestka a T. Vlček), Düsseldorf, Stuttgart 1991, s. 64-73. /kapitoly též v něm. verzi, Düsseldorf, Kunsverein für die Rheinlande und Westfalen, Stuttgart, Hatje 1991/.
Emil Filla a Herwarth Walden, in: Český kubismus 1909 – 1925, kat. výst. Düsseldorf, Stuttgart 1991, s. 74-77.
Kubistické teorie českých malířů, in: tamtéž, s. 106-115.
Antonín Procházka, in: tamtéž, s. 136-153.
Vincenc Beneš, in: tamtéž, s. 166-169.
Otakar Kubín, in: tamtéž, s. 176-177.
Firmy českého kubismu, in: tamtéž, s. 298-299.
Stvoření nové figury, in: tamtéž, s. 330-335.
K pojetí předmětu, in: tamtéž, s. 336-341.
Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního umění, in: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění, Praha 1991, s. 221-229 (s R. Prahlem).
V kouři kubismu, Ateliér 4, 1991, č. 26, s. 8-9.
Rok českého kubismu. Ateliér 4, 1991, č. 26, s. 1 (s K. Srpem).
Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler and Painter Alén Diviš: The Bounds of Cubism in Bohemia, Bulletin of the National Gallery in Prague 1, 1991, s. 99-106.
Historický pramen a obraz, DaS 13, 1991, č. 1, s. 28-35.
K pojmu „moderní realismus“ na přelomu padesátých a šedesátých let, in: Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, Praha 1992, s. 17-19.
Sochařství, in: Sochařství 1988 – 1992: generace osmdesátých let , kat. výst. GHMP Praha 1992, s. 7.
zdroj - www.udu.cas.cz

Vojtěch Lahoda

 

Vojtěch Lahoda

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Wittlich Petr, *1932

Vojtěch Lahoda

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3, vedoucí oddělení moderního umění
1985 - 1989   Ústav dějin a teorie umění ČSAV, Praha, vědecký pracovník

Vojtěch Lahoda

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Rada Národní galerie, *

Vojtěch Lahoda

konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/06/18 - 1986/06/19   Konference o Devětsilu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/04/24   Uvedení nového knižního průvodce expozicí díla Jana Autengrubera od Vojtěcha Lahody, Knihkupectví KAVKA, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/29   Přednáška mimo cyklus: Josef Sudek, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/03   Přednáška Vojtěch Lahody: Josef Sudek, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/09/06   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Vojtěch Lahoda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Vojtěch Lahoda (ed.), Zdenek Rykr 1900-1940. Elegie avantgardy, Umění, 48.ročník, 6.číslo, 474-477
  2010   Třináctka je pro kubismus šťastné číslo, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2011   Stálé expozice nestále, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 9.číslo, 7-7
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 44-46
  2019   Vojtěch Lahoda - navždy v našich myslích, Art + Antiques, 6
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Vojtěch Lahoda, prof. PhDr. CSc. (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2012   Setkání u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 leden - březen
  2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)

Vojtěch Lahoda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS), Artefactum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Karel Černý, Odeon, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Karel Černý 1910-1960 (Barva a existence. Soupis malířského díla), Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, Praha
  2006   Libor Fára: Dílo, Divadelní ústav, Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Jan Autengruber 1887-1920, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Instant Presence (Representing Art in Photography), Artefactum, Praha
  2022   Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism (The Impact of the First Wolrd War), Nakladatelství Karolinum, Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Malíř Karel Černý, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 1.číslo, Národní galerie v Praze, Praha

Vojtěch Lahoda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Václav Holoubek, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
  1982   Karel Černý: Obrazy, kresby
  1986   Karel Černý: Výběr z díla
  1986   Olga Karlíková (K dílu Olgy Karlíkové), Tiskárna Kresba Opatov, Praha
  1987   Svět Emila Filly, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Josef Mžyk: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika), Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1990   Karel Černý: Kresby a grafiky, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1994   Emil Filla, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1994   Karel Teige (1900-1951), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Josef Mžyk, Diag Human, _
  1996   Karel Teige: Architettura, Poesia (Praha 1900-1951), Electa, Milán (Milano)
  1996   Karel Teige: Luoghi e pensieri del moderno, 1900–1951, Electa, Milán (Milano)
  1999   Libor Fára: Tečka čára…, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2000   Václav Malina, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Otto Gutfreund, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům, Praha
  2002   Jan Autengruber 1887-1920 (Dílo 1910-1920 Works 1910-1920), Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
  2006   Josef Sudek a/and Družstevní práce
  2007   Miloslav Hájek: Malba, sochy, kresby, Galerie Maldoror, Praha
  2010   Emil Filla: Archiv umělce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  2010   Jan Autengruber 1887-1920, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2010   Picasso: Peace and Freedom, Tate Publishing, Londýn (London)
  2012   František Kupka: Cesta k Amorfě, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Brutalismus Emila Filly, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   Libor Fára: Rytmus, Retro Gallery Praha, Praha
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS), Artefactum, Praha
  2018   Jan Autengruber v galerii města Pacova, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
  nedatováno   Luboš Dušek: Kresby
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Mladé sochařství '89
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Nová jména, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague), Sorosovo centrum současného umění, Praha
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso), Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Rezonancie 1998, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2004   Filla - Sudek, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Kubismus 1910-1925 (Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Cubisti Cubismo, Skira Editore S.p.A., Milán (Milano)
  2013   Jedlička Kotyza Rachlík (Fantastický realismus 1960-1966), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Pražský fantastický realismus / Prague Fantastic Realism 1960-196, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   Filla – Fulla: Osud umělce – Osud umelca / The Artist's Fate, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Karel Teige 1900–1951 (L'enfant terrible of the Czech Modernist Avant-Garde), MIT Press, Cambridge (Massachusetts)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Le Cubisme, École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paříž (Paris)
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Libor Fára: Dílo, Divadelní ústav, Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2008   Josef Sudek: Reklama, Torst, Praha
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2010   Místa počinu (Historie výstavních prostorů u nás od 19. st. po současnost), Komunikační prostor Školská 28, Praha
  2012   Jan Bauch, Galerie Art Praha, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin, Artefactum, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2009   Sborník z konference František Kupka, Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), Artefactum, Praha
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2016   Almanach na rok 1914 (Mezi modernou a avantgardou), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2017   Fotografie především, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Instant Presence (Representing Art in Photography), Artefactum, Praha
  2022   Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism (The Impact of the First Wolrd War), Nakladatelství Karolinum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Tekutá realita (1932 - 1941) (Knihy:Josef Čapek. Diktátorské boty, 1937), Černá slunce, 235-236
  1980   Josef Čapek aktuální (K výstavě Josef Čapek (1887 - 1945), obrazy a kresby, NG v Praze, jízdárna Pražského hradu 1979), Umění, 170-176
  1981   Dílo Karla Černého v dobových souvislostech, Umění, 289-307
  1982   Figura v díle Emila Filly (K stému výročí umělcova narození), Umění, 481-515
  1983   Emil Filla: Práce oka (Knihy), Výtvarná kultura, 25-25
  1984   Příspěvek k rané teorii kubismu, Umění, 418-434
  1986   K dílu Olgy Karlíkové, Olga Karlíková
  1986   Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta, Odeon, Praha 1984, Umění, 34.ročník, 3.číslo, 278-281
  1986   Mahulena Nešlehová: Bohumil Kubišta (Materiálie, zprávy, recenze), Umění, 278-281
  1987   Bohumil Kubišta, Kapitoly z českého dějepisu umění / II, 222-229
  1987   Devětsil a sociální civilismus (K ikonografii českého výtvarného umění dvacátých let), Umění, 69-78
  1987   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let (Staroměstská radnice v Praze, červen - červenec 1986), Umění, 89-92
  1987   Diskuse konference o Devětsilu (UPM v Praze, 18. - 19. června 1986), Umění, 93-96
  1988   K teorii abstraktní tvorby Františka Kupky, Linie / barva / tvar, 124-125
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 19.číslo, 5
  1988   Rok 1912 Emila Filly: svědectví deníku, Umění, 226-233
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1989   Karel Malich a proměny smyslovosti, Umění, 415-426
  1990   „Sochař – Tanečník“ Otto Gutfreund, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 15.číslo, 7-7
  1990   E. H. Gombrich a hádanka moderního umění, Výtvarné umění
  1990   Miloš Šejn: Nad zemí, Výtvarné umění, 56-60
  1990   Od kamene ke světlu (K rané tvorbě Václava Boštíka), Výtvarné umění, 5-7
  1991   Antonín Procházka, Kubismus in Prag 1909–1925, 136-145
  1991   Antonín Procházka - Entwerfer, Kubismus in Prag 1909–1925, 146-153
  1991   Die Kunstauffassungen der Maler, Kubismus in Prag 1909–1925, 106-115
  1991   Emil Filla, Kubismus in Prag 1909–1925, 126-135
  1991   Otakar Kubín, Kubismus in Prag 1909–1925, 176-177
  1991   Rok českého kubismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 26.číslo, 1-1
  1991   Sněhurka s výlevkou (Sochy Karla Nepraše v Praze), Lidové noviny
  1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny
  1991   V kouři kubismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-9
  1991   Vincenc Beneš, Kubismus in Prag 1909–1925, 166-169
  1991   Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler and Painter Alén Diviš: The Bounds of Cubism in Bohemia (Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler a malíř Alén Diviš: hranice kubismu v Čechách), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 99-106
  1992   Hmoty mučené a mučící, Lidové noviny, 5.ročník, 279.číslo, 13
  1992   K pojmu "moderní realismus" na přelomu padesátých a šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 17-19
  1992   Kubismus jako politikum: K dějinám Skupiny výtvarných umělců, Umění, 40.ročník, 1.číslo, 44-66
  1992   Obrysy duše (Bohuslav Reynek v Domě U kamenného zvonu), Lidové noviny, 5-5
  1993   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1993   Der Sensualismus und die avantgardische Malerei in Böhmen, Stifter Jahrbuch, 32-41
  1993   Libor Fára (Mezi imaginací a řádem), Nedělní Lidové noviny, 7-7
  1993   Minulá budoucnost ve Vídni, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1993   Země těla a antropomorfizace krajiny: od Josefa Šímy ke Karlu Teigovi / Land of Body and the Anthropomorphization of a Landscape: from Josef Šíma to Karel Teige, Krajina / Landscape, 19-28
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála, Otakar Kubín, Jan Zrzavý (Kubismus, Prag und die Ismen), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 128-135
  1994   Zázračná stavba jsoucna, Lidové noviny
  1994/06   … tam, kde jiskří vzduch, Revolver Revue, 131-138
  1995   Alén Diviš: Halucinace, České moderní umění 1900-1960, 266-267
  1995   Bohumil Kubišta: Sv. Šebestián, České moderní umění 1900-1960, 84-85
  1995   Emil Filla: Čtenář Dostojevského, České moderní umění 1900-1960, 58-59
  1995   František Hudeček: Hlava spáče, České moderní umění 1900-1960, 228-229
  1995   František Kupka: Architektura kosmu a čistá forma, České moderní umění 1900-1960, 127-136
  1995   Josef Čapek: Černošský král, České moderní umění 1900-1960, 146-147
  1995   Kamil Lhoták: Meteorologická stanice po bouři, České moderní umění 1900-1960, 258-259
  1995   Kubismus, České moderní umění 1900-1960, 81-98
  1995   Libor Fára roku 1957, Libor Fára: Tečka čára…, 41-45
  1995   Metafyzika závrati, Otto Gutfreund, 123-132
  1995   Na okraji surrealismu, České moderní umění 1900-1960, 225-248
  1995   Nestálost jako program, Lidové noviny
  1995   Nestálost jako program (Portrét malíře Zdenka Rykra), Lidové noviny
  1995   Otakar Kubín: Postava II, České moderní umění 1900-1960, 92-93
  1995   Primitivismus, civilismus a spirituální realismus, České moderní umění 1900-1960, 137-163
  1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, 263-278
  1995   Smysly a výraz: Osma a expresionismus, Expresionismus a české umění, 37-61
  1995   Teige a Magritte, Umění, 161-163
  1995   Zdenek Rykr: Orient (Oblásky), České moderní umění 1900-1960, 242-243
  1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 16-40
  1996   Libor Fára a surrealismus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1996   Mučená krajina těla (František Janoušek), Český surrealismus 1929–1953, 250-253
  1996   Surrealismus z děr (František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Zdenek Rykr, Alois Wachsman), Český surrealismus 1929–1953, 235-249
  1997   The Melancholy of the Avant-Garde: Zdenek Rykr and Revision of Modernism, Umění, 45.ročník, 3-4.číslo, 298-324
  1997   Zrození tančící hdvězdy (Portrét Zdeňka Sýkory), Lidové noviny, 3-3
  1998   Distorted Figuration, Czech Art 1900-1990, 87-111
  1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), 232-293
  1998   Obaly na čokolády Zdenka Rykra pro firmu Orion-Maršner, Deleatur, 20-25
  1998   The Crooked Mirror, Czech Art 1900-1990, 134-141
  1998   The Discovered Horizontal, Czech Art 1900-1990, 113-123
  1998   The Wounding of Figures and Matter, Czech Art 1900-1990, 123-133
  1998   Unfamiliar ornament, Czech Art 1900-1990, 81-86
  1998   V křivém zrcadle a za zrcadlem, České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, 79-79
  1999   Čokoládové cesty na jih a do Orientu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12.ročník, 9.číslo, 16-16
  1999   Elegie Zdenka Rykra, Bulletin Moravské galerie v Brně, 55.číslo, 75-83
  1999   Sebevražda avantgardy: Zdenek Rykr na prahu katastrofy, Dějiny a současnost, 21.ročník, 4.číslo, 40-44
  1999   Zdenek Rykr / O španělské krajině a orientalismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12.ročník, 9.číslo, 5-5
  2000   (Užitá) grafika Zdeňka Rykra, Grapheion, 44-47
  2000   Chotěboř a Zdenek Rykr, Lidé a země, 504-507
  2000   Nepřehlédnutelný outsider české výtvarné scény Zdenek Rykr, Haló noviny, 10.ročník, 276.číslo, 9-9
  2000   Svědomí avantgardy (O Zdenku Rykrovi s ředitelem Ústavu dějin umění AV ČR dr. Vojtěchem Lahodou), Kolínský Pres, 7
  2000   Zdenek Rykr, Reflex, 68-70
  2001   Kaskadér ze staré školy (Vincenc Kramář 1877-1960), Týden, 76-77
  2002   Le refuge de la poésie (Zdeněk Rykr, illustrateur des recueils de Milada Součková), Revue des études slaves, 74.ročník, 1.číslo, 129-142
  2002   Modernismus starých mistrů (Antonín Procházka, Kroměříž a otisky vizuální paměti), Pro Arte, 343-349
  2003   Ani barbar ani mistr: Emil Filla a skytské umění, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 243-258
  2003   Emil Filla - Stesk po pohodě, Art & Antiques, 92.číslo, 56-57
  2003   Lolitky na lopatkách (Balthus), Art & Antiques, 58-59
  2004   Alchymista a kouzelník Josef Sudek a Emil Filla, Umění, 518-536
  2004   Archaismus, Literární noviny, 13
  2004   Erotický detail (Alvar Aalto a vila Mairea), Art & Antiques, 54-57
  2004   Karel Ludwig (Ňadra, nehty a stíny), Art & Antiques, 60-63
  2004   Vztah malíře a fotografa (Filla a Sudek v GHMP), Art & Antiques, 89-90
  2005   Proklaté ticho (Alén Diviš), Art & Antiques, 40-45
  2006   Kniha a samovar (Čtenář Dostojevského), Pictura verba cupit, 347-359
  2007   Fillologie: falzum a dějiny umění dnes, Proměny dějin umění
  2007   The Artist and Politics: Pablo Picasso and the Communist Bloc during the Cold War, Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, 9-16
  2008   Bruselský styl mezi vysokým a nízkým, Bruselský sen, 340-351
  2008   Vražda formy a "rozkouskované tělo", Sváry zření, 30-47
  2009   Český kubismus a „vertikální“ kánon dějin umění, Orbis Artium, 417-426
  2009   Kubismus 1910-1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (Filla, Kubišta a spol.), Kubismus 1910-1925, 20-47
  2010   Jaká padesátá? (Nad výstavou Roky ve dnech), Art + Antiques, 12-19
  2011   K pojmu stálá expozice (Z konference Stálé expozice nestále), Art + Antiques, 32-36
  2012   Avardunud modernism (Extended modernity), Geomeetriline inimene. Eesti Kunstnikkude Rühm ja 1920.–1930. aastate kunstiuuendus, 84-105
  2012   Krása nechápaná, Jan Zrzavý: Božská hra, 53-65
  2012   Nekrology: Živé umění bez razítka, Jan Bauch, 395-396
  2012   Poetika mlčení, Jan Zrzavý: Božská hra, 213-233
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Irena Blühová, Valentin Držkovič, Mary Durasová, Maxim Kopf, Jiří Kroha, Grete Popperová, Seregej Protopopov, Karel Teige), Černá slunce, 104-108
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Výstavy: Internationale Kunstausstellung, Karlsbad, 1933/ Výstavy sociální fotografie v Praze, 1033 - 1934), Černá slunce, 109-111
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Skupina Prager Sezessione), Černá slunce, 111
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Osobnost: Petr Bezruč), Černá slunce, 111-112
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Projekt: Jiří Kroha, Sociologický fragment bydlení, 1932 - 1933), Černá slunce, 113-115
  2012   Sociální a smyslové tělo (1928 - 1938) (Fotografické album: Oskar Federer, Lidská práce v železárnách 1938), Černá slunce, 114-115
  2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Jakub Bauernfreund, Josef Čapek, Emil Filla, Josef Lada, Endré Nemes, František Tichý,Vojtěch Tittelbach, Jan Zrzavý), Černá slunce, 224-231
  2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Výstava: Pražské baroko, 1938), Černá slunce, 232-233
  2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Exil: Oskar Kokoška, John Heartfield, Raoul Hausmann), Černá slunce, 237-241
  2012   Tekutá realita (1932 - 1941) (Časopis: Život 10 - 17, 1930 - 1942), Černá slunce, 242-243
  2012   Témata (Automaton a figurína), 312-314
  2012   Témata (Cizinec), Černá slunce, 315-317
  2012   Témata (Čekárna), Černá slunce, 317-318
  2012   Témata (Don Quijote), Černá slunce, 318-319
  2012   Témata (Haldy), Černá slunce, 322-324
  2012   Témata (Hroby), Černá slunce, 327-328
  2012   Témata (Kulisy), Černá slunce, 330-332
  2012   Témata (Okraje), Černá slunce, 334-335
  2012   Témata (Zápasy), Černá slunce, 342-343
  2012   Témata (Zdi), Černá slunce, 343-344
  2012   Vlast podle ducha, Jan Zrzavý: Božská hra, 131-159
  2012   Za oponou (1937 - 1945) (Karel Černý, Alen Diviš, František Gross, Miroslav Hák, Václav Hejna, Cyprián Majerník, Zdeněk Rykr), Černá slunce, 272-277
  2012   Za oponou (1937 - 1945) (Osobnost: Louis Ferdinand Céline), Černá slunce, 283
  2013   C´era una volta l´Est: il cubismo perduto, Cubisti Cubismo, 85-101
  2013   Libor Fára, Art + Antiques, 48-49
  2013   O „jiné“ avantgardě ve Stockholmu, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25.ročník, 2.číslo, 24-24
  2013   Otto Gutfreund architekt(onik), Tvary - formy - ideje, 189-199
  2013   Vojtěch Lahoda: Od kamene ke světlu: K rané tvorbě Václava Boštíka (1989), Václav Boštík: O něm a s ním, 262-268
  2016   Umělecký měsíčník a/nebo Almanach na rok 1914, Almanach na rok 1914, 26-32
  2017   Americký fotorealismus, fotografie a film, Fotografie především, 138-147
  nedat   František Tichý: Létající hrazda, České moderní umění 1900-1960, 162-163
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Tekutá realita (1932 - 1941) (Návětěvy: Albert Camus, 1936)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy / Elegy for the Avant-garde, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2015   Libor Fára: Rytmus, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  nedatováno   Jan Autengruber: Itálie (Kresby a skici z cesty 1914), Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  okolo 1928   Čokoláda Kofila (návrh na obal)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Anna Fárová
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 15-16.číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Karel Černý, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha

Vojtěch Lahoda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Karel Černý: Obrazy, kresby
  2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha

Vojtěch Lahoda

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart

Vojtěch Lahoda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/03/13 - 1986/04/05   Karel Černý: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/10 - 1987/11/15   Svět Emila Filly, Staroměstská radnice, Praha
2000/09/21 - 2001/01/05   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2001/02/15 - 2001/05/27   Zdenek Rykr (1900-1940): Elegie avantgardy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/05/08 - 2010/09/19   Emil Filla: Archiv umělce, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/12/12 - 2013/03/10   Jan Zrzavý: Božská hra, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/04/03 - 2014/06/15   Brutalismus Emila Filly, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/11/07 - 2016/02/15   Libor Fára: Rytmus, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2016/05/27 - 2016/08/28   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, Veletržní palác, Praha
2016/06/29 - 2016/08/30   Josef Sudek: V šeru chrámu, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2016/12/02 - 2017/01/27   Josef Sudek: V ateliéru - Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR, Galerie Věda a umění, Praha
2018/01/25 - 2018/03/29   Josef Sudek: Topographie der Trümmer. Prag 1945, Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf
2018/05/21 - 2018/08/19   Josef Sudek: Topografie sutin / Topography of Ruins, Dům fotografie, Praha
2018/11/06 - 2018/12/14   Josef Sudek: Topographie des ruines. Prague 1945, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2019/03/14 - 2019/05/05   Josef Sudek: Topografia ruin. Praga 1945, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/11/08 - 1989/12/10   Příroda jinak, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
2004/09/18 - 2005/01/02   Filla - Sudek, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/10/08 - 2010/01/31   Kubismus 1910–1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/11/14 - 2014/01/30   Fantastický realismus 1960-1966, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/22 - 2016/09/04   Pražský fantastický realismus 1960–1967, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/05/05   České umění 1900 - 1990 / Czech Art from 1900 - 1990, Dům U Zlatého prstenu, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha

Vojtěch Lahoda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/03/13 - 1986/04/05   Karel Černý: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/10 - 1987/11/15   Svět Emila Filly, Staroměstská radnice, Praha
1990/04/26 - 1990/05/30   Karel Černý: Kresby, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1992/03/23 - 1992/04/12   Josef Mžyk: Malby, Česká spořitelna, Praha
1992/07/13 - 1992/08/08   Jiří Kornatovský: Kresby, grafika, Galerie Lukas, Praha 1
1999/06/03 - 1999/06/26   Jiří Kornatovský: Inspirace Hiramem, Stop Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2000/09/27 - 2000/10/29   Václav Malina: Návraty a východiska, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2006/03/24 - 2006/04/23   JS + dp, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2007/12/12 - 2008/01/26   Miloslav Hájek: Malba, sochy, kresby, Galerie Maldoror, Praha
2009/10/08 - 2009/11/29   Jan Autengruber: 1887-1920, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/24 - 2010/11/07   Jan Autengruber 1887-1920, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2011/03/09 - 2011/05/20   Jiří Plieštik: Idol z ticha, Galerie Malostranská beseda, Praha
2012/02/01 - 2012/02/24   Václav Malina: Rytmus barev, Akademie věd České republiky, Praha
2012/12/12 - 2013/03/10   Jan Zrzavý: Božská hra, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/11/07 - 2016/02/15   Libor Fára: Rytmus, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2015/12/02 - 2016/01/24   Jan Jedlička: Světlotisky, mezzotinty a pigmenty, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/02/15 - 2016/05/08   Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf, Dům fotografie, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2013/11/14 - 2014/01/30   Fantastický realismus 1960-1966, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/10/28 - 2016/03/20   Vznešenost a zbožnost - Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Vojtěch Lahoda

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Několik poznámek (K recenzi výstavy B. Kubišty od V. Lahody), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Milosrdná rekonstrukce absurdního světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 2
  1997   Za principem slasti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Zdenek Rykr - člověk 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22.číslo, 1
  2001   Hledač nevyzkoušených oblastí, Revue Národní galerie v Praze, 26-27
  2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 4
  2013   Rytmy + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16

Vojtěch Lahoda

year of award   award name, type, notes
1991   Cena J. Krásy Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy
1992   cena ČSAV, za přípravu katalogu a výstavy Český kubismus