Umění

subtitle: časopis Ústavu teorie a dějin umění ČSAV
imprint date: 1982
publisher: Ústav teorie a dějin umění ČSAV
type of document: Periodical
year's volume: 30
number: 6
number of pages: 96, obálka
language: czech
dimensions: 297 x 210