Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

imprint date: 1991/12/27
publisher: Unie výtvarných umělců České republiky
type of document: Periodical
year's volume: 4
number: 26
number of pages: 16
language: czech