foto - Stanislav Boloňský (Archiv)

Tomáš Vlček

* 9. 1. 1941, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian, art theorist,

 

signature: TV
nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01150130
VIAF: 54172828

notes:
prof., PhDr., CSc., zaměření na dějiny moderního a postmoderního umění, vztahy mezi výtvarným uměním a literaturou

Tomáš Vlček

foto - Stanislav Boloňský (Archiv)
 

Tomáš Vlček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1967   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Pešina Jaroslav, *1912
???? - 1967   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění, Wittlich Petr, *1932
1954 - 1958   Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Bechyně (Tábor), výtvarné zpracování keramiky

Tomáš Vlček

from - to   institution, city, notes
2001 - 2011   Národní galerie v Praze, Praha, ředitel sbírky moderního umění

Tomáš Vlček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Tomáš Vlček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/08/13 - 2008/09/14   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/02/12   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Veletržní palác, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/02/16   Kultura v Holešovicích, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2010/01/29   Tomáš Vlček: Jakub Schikaneder, Café Jednorožec, Klatovy (Klatovy)
2010/02/05   Tomáš Vlček: Vojtěch Preissig, Café Jednorožec, Klatovy (Klatovy)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha

Tomáš Vlček

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Sympozium: Utopie modernity: Zlín, Zipp - česko-německé kulturní projekty
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Prague Biennale 1 (Peripheries Become the Center), Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Action Art, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 74-87
  2010   Akční umění, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 74-87
  2012   Jiří Kornatovský, Meditace kresbou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71(2), Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Program (leden - březen 2010), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Tomáš Vlček

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   České secesní sklo / Böhmisches Jugendstilglas / Bohemian Glass of the Art Nouveau Period, Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
  1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Jakub Schikaneder: Painter of Prague of the Turn of the Century, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Vojtěch Preissig (1873-1944) (Průvodce výstavou životního díla Vojtěcha Preissiga, Národní galerie v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Karel Šlenger, Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Tomas Rajlich, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Mezinárodní umění (Katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současná keramika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Honoré Daumier, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Honoré Daumier, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Jakub Schikaneder, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Sloup, Váza, Obelisk, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Vlček o Malichovi (Vzpomínky, dokumenty, interpretace 1969-2014), Galerie Zdeněk Sklenář, _
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha

Tomáš Vlček

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   A chceš-li, vyslov jméno mé (K stému výročí narození Jiřího Karáska ze Lvovic), Památník národního písemnictví, Praha
  1983   Město v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   České secesní sklo / Böhmisches Jugendstilglas / Bohemian Glass of the Art Nouveau Period, Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha
  1985   Divadlo v české kultuře 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Pavel Janák: Vybrané stati autorovy a příspěvky ze semináře ke stému výročí architektova narození, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů)
  1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
  1997   Julius Zeyer: Texty, sny, obrazy (sborník Zeyerovských přednášek), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2010   Jitka Svobodová: Obrácený pohled (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Volný čas / Spare Time (Utopie na hranicích všednosti / Utopias on the Verge of Commonness), Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Volný čas / Spare Time (Utopie na hranicích všednosti / Utopias on the Verge of Commonness), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
interní tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Visuální komunikace jako prvek sociální a estetické struktury 20. a 30. let v Československu (Resortní úkol v plánu rozvoje společenských věd), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Ivan Strnad: Grafika a známková tvorba / Grafik und Briefmarkenschöpfung / Graphical and stamp design, Klub školství a kultury, sekce známkové tvorby, Praha
  1968   Vojtěch Preissig (1873 1944), Památník národního písemnictví, Praha
  1969   Salvator Dalí: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
  1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   Jiří Trnka
  1973   Jiří Trnka: Loutky, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1973   Národní umělec Jiří Trnka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1973   The house (O knize Vojtěch Preissiga)
  1974   Zdeněk Kratochvíl: Kreslíř karikaturista, Památník národního písemnictví, Praha
  1983   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
  1986   Jaroslav Trnka: Obrazy (Rok v Průhonickém parku), Galerie Centrum, Praha
  1987   Antonín Stibůrek: Nekonečný obraz, Galerie Fronta, Praha
  1988   Karel Malich
  1990   Karel Malich
  1991   Antonín Stibůrek: Obrazy, objekty
  1991   Keramische skulpturen von Jindra Viková
  1997   Jindra Viková
  1997   Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu), Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Josip Plečnik (An Architect of Prague Castle), Správa Pražského hradu, Praha
  1998   Jakub Schikaneder 1855 - 1924 (Malíř Prahy přelomu století), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Jiří Kovařík 1932-1994, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2004   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Sladké zboží, sugar stuff (Tapiserie Tapestries), Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  2004   Vojtěch Preissig, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Vojtěch Preissig (1873-1944) (Průvodce výstavou životního díla Vojtěcha Preissiga, Národní galerie v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Karel Šlenger, Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Marielis Seyler: Insomnia, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2006   Robert Schad: Ocel a čas, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Zdeněk Šputa: Dílo, Nakladatelství RA, Turnov (Semily)
  2007   Emil Filla (1882–1953), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Irena Jůzová: Collection - Series
  2007   Irena Jůzová: Kolekce - série, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Milan Kunc (Bilder / Pictures / Obrazy: 1973-2006), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2008   Antonín Stibůrek
  2008   Tomas Rajlich, Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
  2009   Irena Jůzová: Kůže / Skin
  2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2010   Jiří Kubový: Věčná krajina, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2011   Irena Jůzová: 16599, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2011   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation by Drawing, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2011   Joža Uprka 1861-1940: Evropan slováckého venkova, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Jakub Schikaneder 1855-1924 (Malíř Prahy přelomu století), Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Malich, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Karel Malich: Cosmic, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2015   Ladislav Sutnar: Venus, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Ladislav Sutnar: Venuše, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2021   Anna Kopková: PaLidi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2021   Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Jindra Viková: Ceramic sculpture, Pavel Baňka: Photographs
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   V dimenzích prázdna / In the Void, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2001   Tschechischer Kubismus / Czech Cubism 1912-1916, Museum der Moderne Rupertinum, Salzburg
  2002   New New Painters, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva (seznam exponátů), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), Waanders Uitgevers, Zwolle
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   NG Třista30tři (Cena Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro mladé umělce), Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Think with the Senses, Feel with the Mind: Art in the Present Tense (52nd International Art Exhibition) (Vol. II: Participating Countries, Collateral Events), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2008   Image, communication, style, function, concept, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2008   International Triennale of Contemporary Art / Mezinárodní trienále současného umění, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2008   Movement as a Message (International Triennale of Contemporary Art), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   NG Třista30tři (Cena Národní galerie v Praze a Skupiny Čez pro mladé umělce), Národní galerie v Praze, Praha
  2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   NG 333 (Finalisté 3. ročníku Ceny Národní galerie v Praze a Skupiny Čez pro mladé umělce), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Vietnam: Plakáty propagandy / Propaganda Posters / Manifesti di propaganda, Nadační fond Eleutheria, Praha
  2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Mezinárodní umění (Katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  2017   Kontakt: The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2020   Emil Filla a Mánesáci na Malši / Emil Filla and the Members of Mánes on the Malše, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Rostislav Novák: Malá retrospektiva, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Alfons Mucha, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1985   Rodné krajiny, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Facétie et illumination (L'oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Sloup, Váza, Obelisk, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
  2011   Jan Kotík: 1916-2002, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   So simple, so Beautiful, so Perfect: Book on Ahae, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Vlček o Malichovi (Vzpomínky, dokumenty, interpretace 1969-2014), Galerie Zdeněk Sklenář, _
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Glosy ze Strahova (7/8), 7/8, Památník národního písemnictví, Praha
  1968/12/16   Výtvarné umění, 18, 7, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Vojtěch Preissig, Výtvarné umění, 306-332
  1968   Životopisný přehled (Vojtěch Preissig), Výtvarné umění, 333-337
  1970   Preissigovy fotografie krajin, Výtvarné umění
  1970   Umění a reklama, Výtvarná práce
  1975   Velká lyra českého symbolistního básníka, proletáře Karla Hlaváčka, Umění, 299-325
  1976   Preissigovy secesní textilie, Umění a řemesla
  1983   Galerie na obálce (Zdeněk Sýkora), Technický magazín, měsíčník moderního člověka
  1983   Galerie na obálce (Karel Nepraš), Technický magazín, měsíčník moderního člověka
  1984   Galerie na obálce (Radoslav Kratina), Technický magazín, měsíčník moderního člověka
  1984   Galerie na obálce (Hugo Demartini), Technický magazín, měsíčník moderního člověka
  1987   Utopie jazyka uměleckých projevů Devětsilu, Umění, 145-149
  1987 (1987/06)   Dvě Máchovské refexe nad dílem Karla Malicha (Peruť Anděla, Na pomezí jiných světů), Někdo něco 7, 98-112
  1989   K souborné výstavě díla Bedřicha Havránka, Umění, 179-182
  1989   Tendence britského malířství a sochařství osmdesátých let, Umění, 190-192
  1991   Die Skulpturauffassung von Otto Gutfreund, Kubismus in Prag 1909–1925, 180-185
  1991   Jindra Vikova Skulpturen..., Keramische skulpturen von Jindra Viková
  1991   Kubismus, věda, filozofie - vztahy a inspirace, Český kubismus 1909–1925, 44-49
  1991   Otto Gutfreund, Kubismus in Prag 1909–1925, 186-201
  1991   Zrod kubismu (Ateliéry P. Picassa a G. Braqua 1907-1914), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 26, 16-16
  1996   K řešení výstavy, Architekt, 43-47
  1997   Keramické plastiky Jindry Vikové, Jindra Viková
  2001   Jak si přeje pan generál (Rozhovor L. Lindaurové s Tomášem Vlčkem,novým ředitelem Sbírky moderního a současného umění Národní galerie, Veletržní palác), Umělec, 26-27
  2002   Anketa, Fotograf, 86-94
  2002   Survey, Fotograf, 86-94
  2003   Malby, koláže a volné grafiky, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 352-365
  2003   Nejmladší / The youngest, Nejmladší / The youngest, 12-17
  2003   Tři základní polohy současného nejmladšího umění se dají vyjádřit těmito termíny: 1. sociciální komentáře 2. Abstrakce po abstrakci 3. Ztráta ostrosti (Tomáš Vlček), Nejmladší / The youngest, 28-29
  2004   Tapiserie - Sladké zboží, Sladké zboží, sugar stuff
  2005   Vojtěch Preissig, Grapheion, 30-37
  2006   Gutfreundova teorie kubistického sochařství, Český kubismus 1909–1925, 180-185
  2006   Otto Gutfreund, Český kubismus 1909–1925, 186-201
  2008   Movement as a Message / Pohyb jako poselství / Movimento come messaggio, Movement as a Message, 11-12
  2008   Styl, Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, 44-44
  2010   Jitka Svobodová - obrazy posledních let, Jitka Svobodová: Obrácený pohled, 39-40
  2010   Keramické plastiky / Ceramic sculpture, Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns, 140-141
  2012   Znárodnění všech vizuálních hodnot, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2013   Skryté počátky jiné kultury v trampských aktivitách českých umělců doby avantgardy / The Hidden Beginnings of Alternative Culture in Tramping Activities of Czech Avant-Garde Artists, Volný čas / Spare Time, 58-77
  2014   Bylo nutné zavést studia umění a architektury jako samostatné disciplíny, které se mohou vyvíjet celistvě a být navzájem sobě užitečné. / It was necessary to turn architecture studies and art studies into individual disciplines that can evolve together an, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci / Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec: FUA 20: 1994 - 2014, 228-232
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   FUA 2012-2013: Fakulta umění a architektury / Faculty of Art and Architecture, Technická univerzita, Liberec (Liberec)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha

Tomáš Vlček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Vojtěch Preissig (1873 1944), Památník národního písemnictví, Praha
  1983   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
  2020   Emil Filla a Mánesáci na Malši / Emil Filla and the Members of Mánes on the Malše, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Tomáš Vlček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Karel Malich
  2008   Tomáš Vlček: Akce a fotografie 1967-71
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
  1991   V dimenzích prázdna / In the Void, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art), Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Keramik der Gegenwart, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Jakub Schikaneder, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Toyen (Das malerische Werk), Verlag Neue Kritik, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Karel Malich, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2013   Karel Malich, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2014   Vlček o Malichovi (Vzpomínky, dokumenty, interpretace 1969-2014), Galerie Zdeněk Sklenář, _

Tomáš Vlček

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Antonín Stibůrek

Tomáš Vlček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/10/22 - 1968/11/24   Vojtěch Preissig, Galerie Nová síň, Praha
1968/10/22 - 1968/11/24   Vojtěch Preissig: Životní dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1973   Národní umělec Jiří Trnka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2004/01/23 - 2004/04/18   Vladimír Kopecký: Obrazy a objekty, Veletržní palác, Praha
2005/10/28 - 2006/01/15   Karel Šlenger (1903 - 1981), Veletržní palác, Praha
2006/06/30 - 2006/01/07   Pavel Brázda, Veletržní palác, Praha
2006/10/11 - 2007/01/07   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2007/02/15 - 2007/03/25   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/05/30 - 2007/10/31   Emil Filla (1882 - 1953), Jízdárna Pražského hradu, Praha
2007/06/10 - 2007/11/21   Irena Jůzová: Collection - Series (La Biennale di Venezia 2007 / 52nd International Art Exhibition), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2007/11/29 - 2008/04/13   Emil Filla 1882 - 1953, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/02/08 - 2008/05/04   Marlene Tseng Yu: Síly přírody, Veletržní palác, Praha
2008/03/06 - 2008/05/15   Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia / Architect Oscar Niemeyer: Brasilia, Veletržní palác, Praha
2008/07/03 - 2008/07/31   Antonín Stibůrek: Nekonečný obraz - sochy / The Endless Picture - Sculptures, Mánes, Praha
2010/03/30 - 2010/05/31   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Veletržní palác, Praha
2011/06/04 - 2011/07/31   Irena Jůzová: "16 599", Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2011/07/14 - 2011/08/14   Ahae: Pohled z okna / Through my window, Veletržní palác, Praha
2011/09/23 - 2012/01/22   Joža Uprka: Evropan slováckého venkova, Valdštejnská jízdárna, Praha
2013/02/01 - 2013/05/08   Malich, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2014/09/04 - 2014/10/12   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/01/29 - 2015/03/15   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/05/22 - 2015/08/06   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/09/21 - 2017/11/05   Skvrny - postavy - znaky - v kresbách - v obrazech - Vladimíra Nováka, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/04/25 - 2018/05/13   Rostislav Novák: Obrazy odrazy, Galerie Nová síň, Praha
2018/06/30 - 2018/09/09   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/06/28 - 2019/09/01   Vladimír Novák: Kresby a malby z let 2017-2019, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/10/02 - 2019/11/03   Jan Samec: Nejen malba, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2021/11/12 - 2021/11/28   Anna Kopková: PaLidi, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/11/12 - 2022/01/30   Jan Jiří Heinsch: Ve službách jezuitů, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/12/17 - 2022/05/08   Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1982/06 - 1982/08   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1992/03/18 - 1992/04/30   V dimenzích prázdna, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1993/09/10 - 1993/11/02   Vergangene Zukunft: Tschechische moderne 1890 bis 1918, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
1993/12/05 - 1994/02/20   Vergangene Zukunft: Tschechische moderne 1890 bis 1918, Fridericianum, Kassel
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2002/09/08 - 2002/11/03   Next - Future of Architecture Without Architects (8th Venice Biennale of Architecture 2002), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2003/06/27 - 2003/08/24   Prague Biennale 1: Pheripheries become the center/ Pražské bienále 1: Periferie se stávají centrem, Veletržní palác, Praha
2003/06/27 - 2003/09/21   Nejmladší / The youngest: Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995 - 2003 (Exhibition of the youngest Generation Art from 1995 - 2003), Veletržní palác, Praha
2004/06/11 - 2004/09/26   Tkané multiply: Tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury, Veletržní palác, Praha
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Praha, Praha
2008/06/02 - 2008/09/14   International Triennale of Contemporary Art 2008/ Mezinárodní trienále současného umění2008, Re-Reading The Future., Veletržní palác, Praha
2008/06/03 - 2008/09/14   Mezinárodní trienále současného umění 2008, Veletržní palác, Praha
2008/11/26 - 2009/01/30   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept, Veletržní palác, Praha
2020/09/24 - 2020/11/22   Emil Filla a Mánesaci na Malši, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2021/05/30 - 2021/10/03   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Tomáš Vlček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/10/27 - 1966/11/10   Ivan Strnad: Grafika a známková tvorba, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha
1969/01/26 - 1969/03/02   Vojtěch Preissig: Životní dílo, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1969/06/19 - 1969/08/03   Vojtěch Preissig: Výbor z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1973/11/09 - 1973/12/02   Jiří Trnka: Loutky, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1983/07/07 - 1983/08/28   Vojtěch Preissig: Grafika a malba 1932-1938, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1987/07/02 - 1987/07/26   Antonín Stibůrek: Nekonečný obraz, Galerie Fronta, Praha
1988/08/04 - 1988/09/04   Karel Malich, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1989/01/02 - 1989/01/19   Miloš Šejn - Nové práce, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/03/07 - 1991/03/31   Antonín Stibůrek: Obrazy, objekty, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1992/02/06 - 1992/03/22   Vojtěch Preissig, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1992/12/03 - 1992/12/27   Jindra Viková, Galerie Via Art, Praha
1997/10/23 - 1998/01/11   František Skála: Figury a tropy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/03/07 - 2002/05/05   Vlasta Prachatická: Portréty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2003/11/13 - 2004/01/12   Miloš Šejn: Subrosa Lutea, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/11/14 - 2003/12/13   Vojtěch Preissig, Galerie Maldoror, Praha
2006/10/11 - 2007/01/07   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2006/11/15 - 2007/02/11   Karel Malich: Výběr z díla, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2007/02/15 - 2007/03/25   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/10/05 - 2008/01/06   Roland Schauls: Project, Veletržní palác, Praha
2007/11/29 - 2008/04/13   Emil Filla 1882 - 1953, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/04/25 - 2008/06/01   Zdeněk Šputa: Obrazy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2008/07/03 - 2008/07/31   Antonín Stibůrek: Nekonečný obraz - sochy / The Endless Picture - Sculptures, Mánes, Praha
2010/03/30 - 2010/05/31   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Veletržní palác, Praha
2010/11/24 - 2011/01/14   Jiří Kubový: Věčná krajina, Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2012/10/02 - 2015/10/30   Tomáš Kaňkovský: Opuštěné stavby, Galerie Litera, Praha
2012/12/06 - 2013/02/03   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation through drawing, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2014/09/04 - 2014/10/12   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/01/29 - 2015/03/15   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/09/06 - 2016/09/18   Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy, Galerie Nová síň, Praha
2017/09/21 - 2017/11/05   Skvrny - postavy - znaky - v kresbách - v obrazech - Vladimíra Nováka, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2018/04/04 - 2018/04/22   Přírodovědcovy vizuální symfonie & jiné obrazy Luďka Jirouska, Galerie Nová síň, Praha
2018/04/25 - 2018/05/13   Rostislav Novák: Obrazy odrazy, Galerie Nová síň, Praha
2018/06/30 - 2018/09/09   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/03/04 - 2019/03/29   Karel Kolínský: Obrazy (portréty, figury, zátiší, krajiny), Topičův klub Topičova salonu, Praha
2019/06/28 - 2019/09/01   Vladimír Novák: Kresby a malby z let 2017-2019, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/10/02 - 2019/11/03   Jan Samec: Nejen malba, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2021/11/12 - 2021/11/28   Anna Kopková: PaLidi, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/03/12 - 1987/04/26   Sen, ideál a skutečnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/06/27 - 1991/09/01   V dimenzích prázdna, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2006/03/23 - 2006/05/28   Postava a krajina v českém umění z let 1890 - 1939 / The Figure and the Landscape in Czech Art of 1890 - 1939, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2020/09/24 - 2020/11/22   Emil Filla a Mánesaci na Malši, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Tomáš Vlček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Tomáš Vlček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Reprezentace národa
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1979   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1983   České divadlo a výtvarná kultura (Panorama), Výtvarná kultura, 13-14
  2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, 11-13
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Zlomy: František Drtikol, Vojtěch Preissig), Černá slunce, 148-149