Malich

date of exhibition: 2013/02/01 - 2013/05/08
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: autorská