zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/

Památník Lidice

city: Lidice (Kladno)
address: Tokajická č.p. 152
zip code: 273 54
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
web: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice

zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/
zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/
 

Památník Lidice

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/11/11 - 2004/02/15   Toni Benetton: Plastiky a kresby, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2004/04/08 - 2004/05/20   Luděk Tichý: Zač stálo žít, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2005/01/17 - 2005/04/03   Kurt Gebauer: Výběr z osobního kroniky veřejných dějin, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2005/11/10 - 2006/02/05   Květa a Jitka Válovy: Obrazy, grafiky, kresby, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2006/11/15 - 2007/02/11   Karel Malich: Výběr z díla, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2008/02/15 - 2008/05/04   Jiří Hanke, Jiřina Hankeová: Dva pohledy, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2008/11/13 - 2009/02/01   Hluboká tajemnost Tao, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2009/11/19 - 2010/03/14   Pocta Marii Uchytilové, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2009/11/19 - 2010/05/02   Pocta Adolfu Zábranskému, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2010/10/05   Odhalení sochy Jasana Zoubka v zahradě Lidické galerie, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2011/02/16 - 2011/05/18   Miloslav Troup - Příběhy, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2011/11/24 - 2012/02/05   Zdeněk Manina: Personalista, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2012(09/03 - 2012/12/31   Povstalecké pancéřové vlaky, Lidická galerie, Výstavní síň In Memoriam, Lidice (Kladno)
2012/10/02 - 2012/12/31   Výstava „… a jméno obce bylo vymazáno“, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2012/11/15 - 2013/01/31   Jiří Trnka vypráví, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2013/11/14 - 2014/02/09   Ondřej Maleček: Mýtina času, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2014/02/20 - 2014/05/04   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods..., Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2015/11/19 - 2016/02/14   Jiří Jiroutek: Osobnosti / Personalities, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2017/12/14 - 2018/04/30   Martin Homola: Domov můj - svědectví portrétu, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2019/12/12 - 2020/05/01   Lípy a sakury. Proměny lidické krajiny, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
stálá expozice od 2012/03/29   Lidická sbírka výtvarného umění, Památník Lidice, Lidice (Kladno)

Památník Lidice

date of exhibition   exhibition title
2006/11/15 - 2007/02/11   Karel Malich: Výběr z díla
2008/11/13 - 2009/02/01   Hluboká tajemnost Tao
2009/11/19 - 2010/03/14   Pocta Marii Uchytilové
2012/10/02 - 2012/12/31   Výstava „… a jméno obce bylo vymazáno“
2015/11/19 - 2016/02/14   Jiří Jiroutek: Osobnosti / Personalities
2019/12/12 - 2020/05/01   Lípy a sakury. Proměny lidické krajiny
stálá expozice od 2012/03/29   Lidická sbírka výtvarného umění

Památník Lidice

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Remember Lidice 1967-2017 (50 let Lidické sbírky umění / 50 Years of the Lidice Art Collection)
kniha
  published   title (subtitle)
  2018   Martin Homola: Domov můj, svědectví portrétu / My home, testimony of portrait
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Toni Benetton: Plastiky a kresby
  2004   Luděk Tichý: Zač stálo žít (obrazy, sochy, kresby a objekty)
  2006   Karel Malich: Výběr z díla
  2011   Zdeněk Manina: Personalista (obrazy a sochy)
  2012   Jiří Trnka vypráví (knižní ilustrace)
  2017   Martin Homola: Domov můj - svědectví portrétu (Portrétní fotografie lidických a ležáckých přeživších)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Květa a Jitka Válovy: Obrazy, grafiky, kresby
  2008   Jiří Hanke, Jiřina Hankeová: Dva pohledy (Jiří Hanke: Ozvěny / Hledání Ameriky / Otisky generace, Jiřina Hankeová: Trapný pokus o autoterapii / Proč / čp.937)
  2009   Pocta Adolfu Zábranskému / Pocta Marii Uchytilové
  2019   Lípy a sakury. Proměny lidické krajiny (Lime Trees & Japanese cherries. Lidice landscape changes)

Památník Lidice

institution, city, address
Lidická galerie, Lidice (Kladno), Tokajická 152

Památník Lidice

adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
kniha
  published   title (subtitle)
  2006   100 staveb (Moderní architektura Středočeského kraje)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Památník Lidice

person   born from - to, notes
Marek František   26. 11. 1899     1946 - 1948, architekt stavby

Památník Lidice

person   born
Dost-Nolden Dagmar   3. 10. 1948