zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/

Památník Lidice

city: Lidice (Kladno)
address: Tokajická č.p. 152
zip code: 273 54
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
web: www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice

zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/
zdroj: https://www.lidice-memorial.cz/
 

Památník Lidice

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/11/11 - 2004/02/15   Toni Benetton: Plastiky a kresby, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2004/04/08 - 2004/05/20   Luděk Tichý: Zač stálo žít, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2005/01/17 - 2005/04/03   Kurt Gebauer: Výběr z osobního kroniky veřejných dějin, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2005/11/10 - 2006/02/05   Květa a Jitka Válovy: Obrazy, grafiky, kresby, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2006/11/15 - 2007/02/11   Karel Malich: Výběr z díla, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2008/02/15 - 2008/05/04   Jiří Hanke, Jiřina Hankeová: Dva pohledy, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2008/11/13 - 2009/02/01   Hluboká tajemnost Tao, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2009/11/19 - 2010/03/14   Pocta Marii Uchytilové, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2009/11/19 - 2010/05/02   Pocta Adolfu Zábranskému, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2010/10/05   Odhalení sochy Jasana Zoubka v zahradě Lidické galerie, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2011/02/16 - 2011/05/18   Miloslav Troup - Příběhy, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2011/11/24 - 2012/02/05   Zdeněk Manina: Personalista, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2012(09/03 - 2012/12/31   Povstalecké pancéřové vlaky, Lidická galerie, Výstavní síň In Memoriam, Lidice (Kladno)
2012/10/02 - 2012/12/31   Výstava „… a jméno obce bylo vymazáno“, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2012/11/15 - 2013/01/31   Jiří Trnka vypráví, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2013/11/14 - 2014/02/09   Ondřej Maleček: Mýtina času, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2014/02/20 - 2014/05/04   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods..., Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2015/11/19 - 2016/02/14   Jiří Jiroutek: Osobnosti / Personalities, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
2017/12/14 - 2018/04/30   Martin Homola: Domov můj - svědectví portrétu, Lidická galerie, Lidice (Kladno)
2019/12/12 - 2020/05/01   Lípy a sakury. Proměny lidické krajiny, Památník Lidice, Lidice (Kladno)
stálá expozice od 2012/03/29   Lidická sbírka výtvarného umění, Památník Lidice, Lidice (Kladno)

Památník Lidice

date of exhibition   exhibition title
2006/11/15 - 2007/02/11   Karel Malich: Výběr z díla
2008/11/13 - 2009/02/01   Hluboká tajemnost Tao
2009/11/19 - 2010/03/14   Pocta Marii Uchytilové
2012/10/02 - 2012/12/31   Výstava „… a jméno obce bylo vymazáno“
2015/11/19 - 2016/02/14   Jiří Jiroutek: Osobnosti / Personalities
2019/12/12 - 2020/05/01   Lípy a sakury. Proměny lidické krajiny
stálá expozice od 2012/03/29   Lidická sbírka výtvarného umění

Památník Lidice

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2017   Remember Lidice 1967-2017 (50 let Lidické sbírky umění / 50 Years of the Lidice Art Collection)
kniha
  published   title (subtitle)
  2018   Martin Homola: Domov můj, svědectví portrétu / My home, testimony of portrait
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Toni Benetton: Plastiky a kresby
  2004   Luděk Tichý: Zač stálo žít (obrazy, sochy, kresby a objekty)
  2006   Karel Malich: Výběr z díla
  2011   Zdeněk Manina: Personalista (obrazy a sochy)
  2012   Jiří Trnka vypráví (knižní ilustrace)
  2017   Martin Homola: Domov můj - svědectví portrétu (Portrétní fotografie lidických a ležáckých přeživších)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Květa a Jitka Válovy: Obrazy, grafiky, kresby
  2008   Jiří Hanke, Jiřina Hankeová: Dva pohledy (Jiří Hanke: Ozvěny / Hledání Ameriky / Otisky generace, Jiřina Hankeová: Trapný pokus o autoterapii / Proč / čp.937)
  2009   Pocta Adolfu Zábranskému / Pocta Marii Uchytilové
  2019   Lípy a sakury. Proměny lidické krajiny (Lime Trees & Japanese cherries. Lidice landscape changes)

Památník Lidice

institution, city, address
Lidická galerie, Lidice (Kladno), Tokajická 152

Památník Lidice

kniha
  published   title (subtitle)
  2006   100 staveb (Moderní architektura Středočeského kraje)
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
průvodce
  published   title (subtitle)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Památník Lidice

person   born from - to, notes
Marek František   26. 11. 1899     1946 - 1948, architekt stavby

Památník Lidice

person   born
Dost-Nolden Dagmar   3. 10. 1948