Výtvarná práce

subtitle: 15
imprint date: 1970/07/21
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 18
number: 15
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 468 x 324