Umění

subtitle: časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV

type of document: periodikum
imprint date: 1989
year's volume: 37
number: 2
number of page: 96, obálka
dimensions [mm]: 295 x 210
language: anglický, český, německý
ISBN: ISSN 0049-5123

NK ČNB: cnb000356658

Umění

 

Umění

person born note
Bouzek Vladimír    

Umění

institution, city
Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV, Praha

Umění

institution, city
Tiskařské závody, n.p., Praha

Umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
179 - 182   Vlček Tomáš   K souborné výstavě díla Bedřicha Havránka
190 - 192   Vlček Tomáš   Tendence britského malířství a sochařství osmdesátých let

Umění

  institution, city, signature, notes  
  C 146866