foto: Tomáš Vodňanský

Jiří Brabec

* 28. 10. 1929, Kněževes (Rakovník), Česká republika (Czech Republic)
Editor, literary critic, Literary Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01012890

notes:
PhDr., CSc.,
docent české literatury, literární vědec, historik a kritik, výbory básní.
Vědecký pracovník Ústavu pro č. literaturu ČSAV.
Na zač. 70. let donucen z politických důvodů odejít z ČSAV.

Jiří Brabec

foto: Tomáš Vodňanský
 

Jiří Brabec

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1950 - 1955   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Jiří Brabec

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, externí lektor č. literatury na FF a PedF

Jiří Brabec

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Literární a dramatický odbor znovuzaložené Umělecké Besedy, *1990
???? - ????   osobnosti (Středočeský kraj), *
???? - ????   redakce časopisu Tvář, *
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, literární a dramatický odbor
1977 - ????   Charta 77, *1977/11/01

Jiří Brabec

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Proč jsem podepsal(a) Chartu 77? (Zápisy pro Bedřicha Placáka), Revolver Revue, 233-248
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010/06   Revolver Revue (79/2010), XXV.ročník, 79.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha

Jiří Brabec

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Antonín Sova, Československý spisovatel, Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1982   Slovník českých spisovatelů (Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948-1979), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1984   Ruce Venušiny, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Jiří Brabec

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   F. X. Šalda v proudu času, Památník národního písemnictví, Praha
  2007   Ilja Sainer: Citadela II - Bytostné chvění / Citadel II - A Primal Trembling, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  2009   Jiří Sozanský: Sutiny (Plastiky, grafiky, obrazy, koláže)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda), Československý spisovatel, Praha
  1958   Magická moc poesie, Československý spisovatel, Praha
  1958   O umění, Československý spisovatel, Praha
  1959   Ještě jednou se vrátíme..., Československý spisovatel, Praha
  1959   Poznámky o tvorbě (1. vydání), Československý spisovatel, Praha
  1960   Poznámky o tvorbě (2. vydání), Československý spisovatel, Praha
  1961   Až do konce lásky, Československý spisovatel, Praha
  1961   Ivův román, Československý spisovatel, Praha
  1961   Ještě jednou jaro, Československý spisovatel, Praha
  1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
  1963   Ztvárněte skutečnost, Československý spisovatel, Praha
  1964   Anamnéza, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Jarmark umění, Československý spisovatel, Praha
  1964   Paměť (Výbor z poezie), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Život a slovo (Literární studie, medailóny, náčrty, glosy), Československý spisovatel, Praha
  1966   Host na zemi, Československý spisovatel, Praha
  1966   Svět stavby a básně (Studie z dvacátých let), Československý spisovatel, Praha
  1967   Torzo nocí (Setkání s francouzskou poezií), Československý spisovatel, Praha
  1967   Zpíváno z dálky, Československý spisovatel, Praha
  1968   Krásné neštěstí / František Halas, Československý spisovatel, Praha
  1969   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
  1969   Zápasy o smysl moderní tvorby (studie z 30. let), Československý spisovatel, Praha
  1992   Poesie, Československý spisovatel, Praha
  1994   Intelektuál a revoluce, Český spisovatel, a.s., Praha
  1994   Osvobozování života a poezie (Studie ze čtyřicátých let), Aurora, Praha
  1994   Otevřít po mé smrti, Český spisovatel, a.s., Praha
  2017   Jan Lopatka (1940-1993), Revolver Revue, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Naše vánoční anketa 100+1, Kulturní tvorba, 1.ročník, 52.číslo, 2
  1966   Ediční poznámky, Svět stavby a básně, 503-508
  1966   Komentář, Svět stavby a básně, 509-573
  1992   Básník ("Budeme-li malíře nazývat básníkem" -...), Poesie, 55-57
  1994   Komentář, Osvobozování života a poezie, 487-599
  1994/06   Od doby, kdy publikoval první kritiky, Revolver Revue, 213-213
  2009   Diskuse, Symboly obludností, 415-421
  nedatováno   Básník ze Samotína, Kámen na hrob, 60-66
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002/11   Revolver Revue (50/2002), 50.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Kámen na hrob (Verše z let 1970 - 1972), Pražská imaginace, Praha

Jiří Brabec

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/10/10 - 2006/01/01   Josef Knap: Zaslechnutý hlas, Centrální katolická knihovna, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/11/21 - 1992/01/01   Třetí Archa: Surrealistická skupina v Československu 1970–1991, Mánes, Praha

Jiří Brabec

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Přerušený sen Záviše Kalandry, Výtvarná práce, 7
  2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, 25-41
  2013   Rozbehnutá spomienka, Rekonstrukce ze sbírek Evy a Vratislava Effenbergerových, 36
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Josef Knap (Zaslechnutý hlas)