Jiří Kuběna

* 31. 5. 1936, Prostějov (Prostějov), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 8. 2017, Česká republika (Czech Republic)
translator, Poet, Historian

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01070307

notes:
Skutečné jméno Paukert, Jiří, 1936-
PhDr.
Pochován na starém hřbitově u hradu Bítov 15.8. 2017

Jiří Kuběna

Dětství v Praze. 1948 - s rodinou do Brna, kde otec degradován. 1953-1954 s Václavem Havlem a kroužkem "šestatřicátníků" vydává Rozhovory 36, s Pavlem Švandou zakládá v Brně odbočku "36" (zde mj. Viola Fischerová, později Věra Linhartová). 1954-1959 - dějiny umění na Filosofické fakultě MU v Brně. V létě 1955 na hradě Bítově osudové seznámení se Zdeňkem Kuběnou. V Praze s Havlem poznává Miloše Formana, Jana Zábranu, Jana Koblasu, vyhledá mj. Nezvala, Holana, Jiřího Koláře. Přátelé v Praze: Josef Topol (1955), Mikuláš Medek (1957), v Brně: filosof Josef Šafařík (1959), Jiří Kříž (1960), Mirek Holman (1964). Od 1959 - historik umění v brněnském památkovém ústavu (tam dodnes). 1960 - návštěva Jakuba Demla v Tasově, krátce před jeho smrtí - obrat v životě a díle. 1961 - začíná korespondence s M. Dvořákem, 1963 - s Medkem a Koblasou realizován Jedovnický oltář. 1965 - první básně ve Tváři, 1966 - Společnost přátel Jiřího Kuběny (Havel, Koblasa, Linhartová, Topol) pořádá I. večer poesie JK v Mánesu. Noví přátelé: 1967 - J. Palivec, 1968 - F. Muzika. 1967 - v Západním Německu, 1969 - s J. Šafaříkem v Itálii a na Sicílii. Vydává sborníky: Tempo - 1968, Tauros - 1974. R. 1971 - seznámení s J. E. Fričem a styk s okruhem moravského samizdatu Texty přátel, 1973-1974 s J. E. Fričem u J. Frišaufa bytové divadlo Šlépěj V Okně (P. Mikeš, R. Valušek, R. Zacha, Z. Gába, M. Holman, P. Švanda, J. Šafařík). 1977 - persekuce STB. 1985 - se Z. Kopřivou v Jugoslávii. 1988 - samizdatová revue BOX, s J. A. Pitínským cyklus Výběrových příbuzností na Šelepce. 1990 - spoluzakládá revue Proglas, účast na Pluháčkově Škole poesie. 1991 - Švýcarsko, Španělsko, šéfredaktor revue BOX, iniciuje založení Dědictví Jakuba Demla. Od r. 1994 kastelán hradu Bítova, zde pořádá mj. velké výstavy: J. Kříž, J. Kolář a od r. 1996 s M. Pluháčkem pravidelná celostátní setkání básníků BÍTOV (I-III). 28. října 1998 - na Pražském hradě mu president ČR udílí zlatou medaili za vynikající výsledky v poesii. ó 1995 - velký autorský výbor Krev ve víno. 1998 - Vetus Via ohlašuje vstupní svazek básnického díla I-VII, Petrov výbor ze statí Paní Na Duze.
Bibliografie
1994 Nelítostné zastaveníčko, Petrov
1998 Paní Na Duze, Petrov
zdroj - www.ipetrov.cz

Jiří Kuběna

 

Jiří Kuběna

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1959   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Jiří Kuběna

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Bítov, Bítov (Znojmo), kastelán hradu Bítova od roku 1994
???? - ????   časopis Proglas
???? - ????   Krajské památkové středisko, Brno (Brno-město)
???? - ????   literární časopis BOX, hlavní redaktor
???? - ????   Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
???? - ????   Vetus Via, nakladatelství a agentura přátel, Brno (Brno-město), Pod kaštany 28, šéfredaktor

Jiří Kuběna

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Olomoucký kraj), *

Jiří Kuběna

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/29 - 2011/10/30   Jiří Kuběna: Život a dílo (k 75. výročí narození básníka Bítova), Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/09/01 - 2006/09/03   Zpřitomnění IV. Bienále Dolní Kounice 2006, Klášter Rosa coeli, Dolní Kounice (Brno-venkov)
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2014/11/11 - 2015/02/22   Kuběna & Nezval: Obrazy, kresby a dokumenty z díla Jiřího Kuběny a Vítězslava Nezvala, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2021/10/08 - 2021/12/30   Jak nebe i země dýchá aneb náhoda tomu chtěla: Václav Havel Jiřímu Kuběnovi - dopisy a verše z mladých let, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
divadelní pořad
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/10/32   Tanec vážky: V. večer poesie Jiřího Kuběny, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
klubový večer
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965 - 1971   Sezení na koberci, Galerie Platýz, Praha

Jiří Kuběna

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1998   Osobnosti Znojemska (Místopis)
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2006   Ústně více (Šestatřicátníci)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Slovníček současných brněnských spisovatelů, Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Brno-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny, Do různých stran, 272-273
  1993   Horké srdce jedné moravské revue, Telegraf
  1993   M. M. Hrstka vzpomínek, Box, 3.číslo, 31
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183
  2015   Aforistický dodatek (Zlín muss romantisiert werden), Prostor Zlín, 24-25
  2015   Kuběna & Nezval, Prostor Zlín, 22-24
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Kuběna (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Jiří Kuběna (nakladatelstvi.hostbrno.cz), nakladatelstvi.hostbrno.cz
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Kuběna & Nezval (Obrazy, kresby a dokumenty z díla Jiřího Kuběny a Vítězslava Nezvala), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Básník Jiří Kuběna (PhDr. Jiří Paukert)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Tanec vážky (V. večer poesie Jiřího Kuběny), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Zpřítomění IV: Bienále Dolní Kounice 2006

Jiří Kuběna

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Zpívající voliéra, Vetus Via, nakladatelství a agentura přátel, Brno (Brno-město)
  1998   Paní Na Duze (Bez Koně A Křídel), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2001   Hledá se Micimaus aneb Baron a jeho lvice, Vetus Via, nakladatelství a agentura přátel, Brno (Brno-město)
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Rané malířské dílo Bohumila Kubišty (1902 - 1910)

Jiří Kuběna

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Věra Fridrichová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Jan Koblasa, Galerie Marianne Hennemann, Bonn
  1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   Rostislav Valušek: Grafika (Grafo, grafein řecky zn. psáti stejně jako kresliti), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  2002   Mikuláš Medek, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2006   Milena Valušková: Krajina nepoznaná
  2011   Jaromír Míčka: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2011   Karel Žák: Sochy a kresby, Národní památkový ústav v Brně, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Pavel Brázda, Věra Nováková: Obrazy, xerografie, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  1999   Medek - Koblasa, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Didasko - učím (Naučné obrázky Boženy Havlové), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2006   Brázda, Nakladatelství Argo, Praha
  2011   Bojím se jít domů, že uvidím kožené kabáty na schodech (Zápisky Vítězslava Nezvala a jiné dokumenty k smrti Konstantina Biebla), Burian a Tichák, s. r. o., Olomouc (Olomouc)
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Podoby (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  1969   Podoby II (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  1976   Hommage à Mikuláš Medek (1926 - 1974)
  2005   Šmidrové (Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky), Fontána, Olomouc (Olomouc)
  2010   Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě / Gustav Mahler’s Monument in Jihlava, Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Na díle Jana Koblasy upoutávalo mne vždy..., Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965
  1968   Sonet (Kam ten šíp dopadne...), Sešity pro mladou literaturu, 17-17
  1968   Sonet (Věčnaja pamjať), Sešity pro mladou literaturu, 18-18
  1968   Sonet (Labutí dvojzpěv), Sešity pro mladou literaturu, 18-18
  1976   Am Werk Jan Koblasas..., Jan Koblasa 1966 - 1976
  1981   Am Werk Jan Koblasas..., Jan Koblasa, 83-83
  1990   Mikuláše Medka (nepříliš známé) moravské arcidílo - Křížová cesta v Senetářově, Proglas, 3.číslo, 125-127
  1992   Box: Havel - Kuběna (Vetus Via: Nova et vetera), Brněnský večerník, 4
  1993   Dva (Mikuláši Medkovi), Box, 36
  1993   Mazal, Box, 3.číslo, 3
  1993   Z mých vzpomínek na Mikuláše Medka, Box, 33-35
  1994/06   Sedm Jiří Kuběna (Sedm básní - sedm obrazů), Revolver Revue, 315-331
  1998   Mikuláše Medka Neznámé Arcidílo (Křížová Cesta V Senetářově), Paní Na Duze, 404-409
  1998   Ze vzpomínek na Mikuláše Medka, Paní Na Duze, 428-435
  1999   SONET MATIČKY BOŽÍ FATIMSKÉ Z BOŽÍ MILOSTI NEJKRVÁVCIVĚJŠÍMU CARU PŘESVATÉ RUSI (Mikuláši Medkovi), Medek - Koblasa, 8
  1999   SONET O PETRU V OKOVECH (Janu Koblasovi), Medek - Koblasa, 20
  2002   Z mého orloje (Ukázka z připravované knihy vzpomínek - kapitoly o Mikuláši Medkovi), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15.ročník, 13.číslo, 6-7
  2002   Z mých vzpomínek na Mikuláše Medka, Rudolfinum Revue, 5-6
  2002   Ze vzpomínek na Mikuláše Medka, Mikuláš Medek, 188-189
  2005   Dvojitý debut ((Malostranská beseda, Střelecký ostrov)), Šmidrové, 145-151
  2005   Jan Koblasa (Básník a sochař), Šmidrové, 140-142
  2005   Výslužka Bítova (Oněmělý Orchestrion), Šmidrové, 138-140
  2015   Slovo A Obraz (Jen několik opravdu telegrafických otázek pro Jiřího Kuběnu), Prostor Zlín, 26-27
  2021   Petr Mikeš: Poslední summit, Prostor Zlín, 28.ročník, 2.číslo, 48-57
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014/07/03   maminka sochařka Hedvika Paukertová – roz Vocilková – data
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Tanec vážky (V. večer poesie Jiřího Kuběny), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Aktea (M. M., Sensitivní akce)
  1988/12/19   Z mých vzpomínek na Mikuláše Medka
  2002   Jiří Kuběna: Z mého orloje ((pokračování vzpomínkového cyklu))
  2004   Zahájení výstavy osmi současných fotografek Dámská jízda

Jiří Kuběna

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/01/15 - 1956/02/09   Věra Fridrichová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/06/28 - 1997/09/28   Jiří Kříž: Obrazy a sochy (1963 - 1993), Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
1998/06/26 - 1998/09/30   Autokoláže Jiřího Koláře, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
2001/06/15 - 2001/09/30   Milivoj Husák:Obrazy, kresby, autorské knihy, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
2006/08/03 - 2006/11/05   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/09/20 - 2013/10/27   Jan M. Tomeš: 1913 - 2010, Muzeum Boskovicka (Muzeum regionu Boskovicka), Boskovice (Blansko)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/06/04 - 2004/09/30   Dámská jízda, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)

Jiří Kuběna

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1976   Jan Koblasa 1966 - 1976, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Krize a východiska, Výtvarná práce, 13.ročník, 10-11.číslo, 5-5
  1990   Růže ran Mikuláše Medka (Malíř Mikuláš Medek (1926 - 1974)...), Naše rodina, 1990.ročník, 31.číslo, 13
  1990   Zlatý křik Mikuláše Medka, Respekt, 4.číslo, 12-13
  1996   Na otázku umění odpovídá Medek záchvatem existence, Mladá fronta Dnes, 7.ročník, 28.číslo, 19
  2002   Mikuláš Medek aneb samozřejmost andělů, Hospodářské noviny, příloha Víkend, 18.číslo, 24-27
  2003   Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17