foto - Pavel Štoll

Jaromír Zemina

* 4. 4. 1930, Ždírnice, Horní Olešnice (Trutnov), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Poet, Curator, Draghtsman, Art Historian,

 

signature: JZ
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01152531
WIKIDATA: Q74649755
VIAF: 46754924

notes:
PhDr.,
* NK ČR v Přední Ždírnici -místní název
Přední Ždírnice je katastrální území
Dlouhá léta věnuje pozornost Jiřímu Johnovi a Alénu Divišovi. Je autorem doprovodných katalogů výstav, esejistou, básníkem a autorem deníků, v nichž zaznamenal své postřehy z cest za klasickým i moderním evropským uměním. Ve své činnosti historika umění se vyznačuje sklonem porovnávat modernost s klasikou, hledat v současných uměleckých dílech stopy minulosti. Odborné studie a eseje uveřejňoval převážně v domácích časpisech, přispíval do neoficiálních sborníků. Je pravidelným přispěvatelem Revolver Revue a Kritické přílohy Revolver Revue. Ve volné tvorbě se věnuje kresbě, kdy charakteristickým rysem jeho kreslířské tvorby je smysl pro detail a stylizace. Po 1945 si začal uvědomovat, jakou funkci má v kresbě barva a zpřesňuje čistotu kresebné linie, v kresbě je romantik a klasicista. T

Jaromír Zemina

Po ukončení studia se stal asistentem tamního semináře dějin umění, brzy však musel toto místo opustit. Několik let se pak živil různým způsobem. Roku 1959 byl přijat do Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze jako odborný pracovník, v roce 1961 přešel do Národní galerie v Praze. V letech 1965-1970 vedl oddělení malby 19. a 20. století. Zabývá se hlavně uměním 20. století, zejména českým. V Národní galerii i mimo ni připravil řadu výstav individuálních (Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962, Praha, 1963; Jakub Bauernfreund – Andrej Nemeš: Obrazy 30. 1et, Praha, 1963; František Foltýn: Nefigurativní tvorba, Praha 1965; Július Jakoby, Brno, 1973; Jiří Toman, Brno, 1973; Alén Diviš, Brno, 1974 aj.) i výstav kolektivních (Grafika 65, Pisek, 1965; 36 artisti cecoslovacchi, Turín, 1967; Cubist art from Czechoslovakia, Londýn, 1967; Le cubisme a Prague, Brusel, 1967, Rotterdam 1968; Artchemo 68-69, Praha, 1970 aj). Některými z těchto akcí upozornil veřejnost na hodnoty dosud neznámé nebo přezírané. Uspořádal a uvedl mnoho výstav svých názorově blízkých vrstevníků Václav Boštík, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Jan Svoboda, Adriena Šimotová, Jiří Toman aj.).
V sedmdesátých a osmdesátých letech přispíval do neoficiálních sborníků, některé pomáhal redigovat. Kromě výstavních katalogů vyšla samostatně jeho monografie o Janu Zrzavém (Praha 1963), o Emilu Fillovi (Praha 1970) a o Jiřím Jahnovi (Praha 1988). Podílel se na přípravě knihy Jindřich Průcha v dopisech a vzpomínkách (Praha 1988) a napsal pro ni úvodní studii, k tisku má připravenu knihu o Bohuslavu Martinů a malířích kolem něho. Po léta se zabýval životem a dílem Karla Hynka Máchy. Napsal několik sbírek básní a básnických próz. - V poslední době se zajímá více než kdykoliv dříve o umění minulých staletí, stále silněji přitahují jeho pozornost "dějiny za dějinami".

Jaromír Zemina

foto - Pavel Štoll
zahájení výstavy Alén Diviš: Malby a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2009, foto - www.ogv.cz
foto - Petr Král
 

Jaromír Zemina

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1949 - 1953   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1949 - 1953   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, archeologie (klasická)

Jaromír Zemina

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Praha, Karlova 26, přednášel na katedře scénografie a alternativního divadla
1959 - 1961   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha, tehdejší ČSAV
1961 - 1992   Národní galerie v Praze, Praha, působil ve sbírce moderního umění
1965 - 1970   Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha, Dukelských hrdinů, tuto sbírku vedl

Jaromír Zemina

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   AICA, československá sekce, *
???? - ????   Artchemo, *1968
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Jarní výstava 1966, výstavní komise, *1966
???? - ????   Nová skupina, *1987
???? - ????   Tvůrčí skupina Brno 57, *1957
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor
1964 - ????   UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12), *1957

Jaromír Zemina

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/05/04 - 2005/05/29   Jaromír Zemina: Staré kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2014/04/30 - 2014/06/07   Jaromír Zemina: Umění, které se mnou bydlí, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/04/05   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2018/10/03 - 2018/11/04   Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/02/09   Jaromír Zemina: Via Artis, Via Vitae, Knihkupectví Ostrov, Praha 1
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/01/11   Smysl a výklad uměleckého díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/03/14   Jaromír Zemina: Věra Janoušková, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1996/11/21   Beseda s Věrou Janouškovou a PhDr. Jaromírem Zeminou, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2017/03/01   Večer s Karlem Kuklíkem a Českým dřevákem, Dům fotografie, Praha
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/10/02   Pardubičtí staří psi, Divadlo 29, Pardubice (Pardubice)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/02/08   Kubismus. K podílu intelektu v umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/03/28   Otto Gutfreund (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/01/26   Kdo byl Alén Diviš, Dům Hlaholu, Praha
2010/12/13   Léta s Boštíkem, Městská knihovna Praha, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/03/31   Alén Diviš - paralelní historie, Akademie výtvarných umění, Praha

Jaromír Zemina

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Jaromír Zemina: Staré kresby
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   UB 12, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Grupa Brno 57
  1981   Netvořice ´81
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jaromír Zemina, prom. historik..., Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), 10.číslo, 18-24
  1989   Dvojí cesta pokory, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2-2
  1989   Jiří John / Jaromír Zemina (na záložku)
  1992   Mezi uměním a tvorbou (rr interview), Revolver Revue, 83-124
  1996   O Hostinném a zejména o Adrieně Šimotové (Rozhovor mezi Marcelou Pánkovou, Jaromírem Zeminou a Václavem Stratilem), Výtvarné umění, 76-83
  1999   Zeminův Zívr, Kritická příloha Revolver Revue, 20-27
  2010   Bibliografie Jaromíra Zeminy 1954-2010, Via artis, via vitae, 897-989
  2010   Privatissima, Via artis, via vitae, 843-872
  2010   Těžce zkoušený malíř Alén Diviš se dočkal svého znovuzrození, Jihlavské listy, 10-10
  2011   Jaromír Zemina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 2-2
  2011   Jaromír Zemina - příběhy a události (Výběr z výstav prácheňského muzea), Prácheňské muzeum v Písku v roce 2010, 149-151
  2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 44-46
  2018   Kromě upřímného zájmu a přízně..., Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   UB 12 (artlist.cz), www.artlist.cz
  2020/04/30   Dodatek k jedné předmluvě (k 90. narozeninám Jaromíra Zeminy) (bubinekrevolveru.cz), bubinekrevolveru.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Jaromír Zemina: Staré kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Jaromír Zemina: Umění, které se mnou bydlí, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Kapitoly z moderního umění (Diskusní večery), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965/11   Grupa Brno 57, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka), Galerie hlavního města Prahy, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957/01/18   Kapitoly z moderního umění, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Brno (Brno-město)
  1958   Česká výtvarná moderna (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního českého výtvarného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1966   Věra Janoušková: Koláže, smalty (Beseda), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Jaromír Zemina: Věra Janoušková, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Alén Diviš Paralelní historie (sympozium k výstavě), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   Jaromír Zemina: Via Artis, Via Vitae, Torst, Praha
  2015   Pardubičtí staří psi, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  nedatováno   Jaromír Zemina: Umění, které se mnou bydlí..., Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jaromír Zemina

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1970   Emil Filla, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1988   Jiří John (deset úvah o umění, o přírodě, o životě a umírání), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Jiří John (deset úvah o umění, o přírodě, o životě a umírání), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Cézannův ateliér (Pokus o podobiznu stárnoucího mistra), Kovalam, Praha 8
  1995   Proč to dělám právě tak, Dům knihy Portal, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1998   Velázquez: Esej o vznešenosti malby, Kovalam, Praha 8
  2000   Jiné texty, Torst, Praha
  2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
  2004   Z cest a cestiček, Torst, Praha
  2009   Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Via artis, via vitae, Torst, Praha
  2013   Knížka zimního času, Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Jiří John, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   S Adrienou, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

Jaromír Zemina

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Adriena Šimotová: Obrazy a grafika, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   František Foltýn: Nefigurativní tvorba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Jiří John
  1967   Alena Kučerová: Grafika, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1967   Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Václav Boštík, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1969   Bohdan Lacina: Práce z posledních let, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1969   Daisy Mrázková: Obrazy a kresby z let 1965 - 68, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Stanislav Podhrázský, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Jan Svoboda: Fotografie, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Otakar Zemina: Obrazy 1968-1969, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1970   Zdeněk Palcr
  1971   Jan Svoboda, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1971   Kamil Lhoták: Co mám rád (Obrazy z let 1930-1970), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1972   Július Jakoby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Stanislav Podhrázský
  1973   Jiří Toman, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1973   Kamil Lhoták, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Kolíbal
  1974   Alén Diviš, Jan Svoboda, _
  1974   Jiří John: Poslední obrazy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1977   Kamil Lhoták: Kresba, koláž, grafika, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1977   Otakar Zemina: Malby, kresby, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1978   Jan Swoboda w pracowni Zdenka Palcra: Portret rzeźbiarza, Ośrodek kultury i sztuky we Wroclawiu (Domek Romański), Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1979   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1980   Hostinné ((Adriena Šimotová - Torsa))
  1980   Jiří John: Malba, kresba, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1981   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
  1981   Jiří Schmidt: Kresby
  1982   Robert Hliněnský: Tvorba z posledních let
  1982   Věra Janoušková (K šedesátým narozeninám)
  1983   Adriena Šimotová: Otisky
  1983   Jiří John: Malba, grafika (K nedožitým šedesátinám)
  1983   Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby
  1984   Čestmír Kafka: Spojování
  1984   Čestmír Kafka: Spojování a asambláže
  1984   Jiří Toman: Hry a přání, Přátelé a rodina Jiřího Tomana
  1986   Č. Kafka, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1986   Jiří Šalamoun, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Jiří Šalamoun: Inventůra, Národní dům, Praha
  1987   Adriena Šimotová: Hostinné 1984
  1987   Alén Diviš
  1987   Jiří Šalamoun
  1987   Zdeněk Šputa: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Miroslav Šnajdr: Obrazy/kresby, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
  1989   Václav Stratil, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1990   Adriena Šimotová: Setkání 1960/1990
  1990   Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Jiří Schmid - Barevné kresby
  1990   Svatopluk Klimeš, Galerie Studio Opatov, Praha
  1991   Adriena Šimotová: Magie věcí
  1991   Adriena Šimotová: Svěcení reality
  1991   Dagmar Hochová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   Oldřich Smutný, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1991   Oldřich Smutný: Rozmanitosti
  1991   Otakar Slavík: Malby a kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Jiří John: Životní dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Josef Šíma, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Cyril Bouda
  1993   Oldřich Smutný
  1993   Stanislav Kolíbal: Konstrukcje - Constructions
  1993   Václav Boštík: Osmdesát kreseb
  1993   Václav Fiala: Černé kresby / Black Drawings
  1993   Vladimír Janoušek: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1993   Vladimír Janoušek: Sochař a jeho kraj, Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního sochařství pod širým nebem - Vrch Gotthard, Hořice (Jičín)
  1994   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
  1994   Jan Svoboda: Fotografie, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Jan Svoboda: Fotografie / Photographs (Výstava k nedožitým šedesátým narozeninám autora / Exhibition Commemorating the Late Photographer's Sixtieth Birthday)
  1994   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1944 - 1994, Osvětová beseda, Libáň (Jičín)
  1994   Jindřich Štreit: Fotografie z anglického venkova, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Mojmír Preclík: Sochy, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1995   Alén Diviš: Pozdní kresby
  1995   Jánuš Kubíček, Bibliothèque municipale de Caen, Caen
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Dům umění, Opava (Opava)
  1995   Václav Boštík
  1995   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1995   Věra Janoušková: Plastiky a koláže, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1995   Zdeněk Šputa: Obrazy / Bilder / Paintings, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Jiří John: Jablka, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Ota Hájek: Fotografie, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1996   Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1997   Adriena Šimotová, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   Eva Brodská, Unie výtvarných umělců ústecké oblasti, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Václav Fiala, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1997   Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
  1998   Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1998   Hostinné Adrieny Šimotové, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
  1998   Jiří John: Maľba, grafika, kresba, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  1998   Jiří Mrázek: Práce 1940-1998, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1998   Jiří Seifert: Sochy, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Václav Boštík: Výběr z díla 1936 - 1997, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1998   Věra Janoušková
  1998   Věra Janoušková (Galerie Aspekt), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1998   Vladimír Janoušek neznámý, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Alén Diviš: Pozůstatky člověka, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  1999   Bohuslav Reynek, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  1999   Jan Křížek, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Miloš Pošar, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Oldřich Smutný
  1999   Otakar Zemina: Práce první a poslední
  1999   Václav Boštík: Práce z let 1936-1989
  2000   Emil Filla ze soukromých sbírek, Galerie Kodl, Praha
  2000   Jiří John: Kresby
  2000   Jiří Šalamoun: Malá recidíva (ilustrácie, plagáty, voĺná grafika), Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2000   Jiří Šalamoun: Recidíva, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Oldřich Smutný
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Galerie Pecka, Praha
  2001   Cyril Bouda: Grafika a ilustrace ze sbírek muzea, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  2001   Věra Janoušková
  2001   Věra Janoušková: Retrospektiva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2001   Viktor Karlík: Katalog, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Blanka Lamrová: Obrazy ve vodě, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Emil Filla sochař (Práce z let 1913 - 1938), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2002   Jindřich Vik, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2002   Jindřich Vik: Moře, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2002   Oldřich Smutný, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907–1914, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Umění hojí (Obrazy Jaroslava Dostála z let 1942 - 2002)
  2004   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
  2004   Jiří John: Paintings, Graphics, Drawings, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
  2005   Jaromír Zemina: Staré kresby
  2005   Oldřich Smutný, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Oldřich Smutný: Modrobílé obrazy, Město Telč, Telč (Jihlava)
  2005   Petr Pavlík: Štrbinami k počiatku, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2006   Dagmar Hochová: Osoby a osobnosti, Město Telč, Telč (Jihlava)
  2006   Jiří Dostál: Na zemi (Obrazy a kresby z let 1970 - 2006), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2006   Ludmila Lamrová: Keramické parafráze
  2006   Oldřich Smutný: Skoromodré obrazy, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2006   Sidonie (Obrazy Zdeny Strobachové / Paintings by Zdena Strobachová / Bilder von Zdena Strobachová), Michal Motyčka, Praha
  2006   Zdeněk Šputa: Dílo, Nakladatelství RA, Turnov (Semily)
  2007   František Kupka: Člověk a Země / František Kupka: Man and Earth (Zastavení osmé / The Eighth Station), Smetanova Litomyšl, o.p.s., Litomyšl (Svitavy)
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980), Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Vlasta Kubíčková
  2008   Jindřich Prucha: Kresby, Město Telč, Telč (Jihlava)
  2008   Josef Ruszelák: Bílá na bílé (reliéfní tisky), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2008   Josef Ruszelák: Stromy, Galerie Zvonice na Soláni, Soláň
  2008   Zdenka Marie Nováková: Malířské cykly / Cycles of Painting, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
  2009   Alén Diviš: Malby a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2009   Josef Ruszelák: Dobrý den, stromy (Cyklus obrazů z let 1983 - 2009), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2009   Luděk Vojtěchovský: Mezihra / Interlude, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2009   Miroslav Šnajdr st., Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2011   Josef Hlinomaz: Malující šašour, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Ota Hájek: Fotografie
  2011   Pocta Miloši Saxlovi, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Eva Brodská: Opět (v Makrokoulích), Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
  2012   Luděk Vojtěchovský: Abstraktní fotografie a fotogramy, Kulturní centrum Pardubice / Turistické informační centrum Pardubice, Pardubice (Pardubice)
  2012   Zdenka Marie Nováková
  2013   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa, Společnost Topičova salonu, Praha
  2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození), Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  2013   Václav Rožánek (1913-1994), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2014   Dagmar Hochová: Osobnosti, Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Oldřich Smutný: Fotografie a kresby z cest, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2015   Eva Brodská: Potichu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Oldřich Smutný: Výstava k nedožitým 90. narozeninám autora (malba, kresba, grafika, fotografie, keramika), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2015   Otakar Zemina: Malby, kresby, loutky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Alén Diviš (1900-1956), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2016   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   Alén Diviš málo známý a neznámý, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   František Vítek: Devadesát vůní dřeva, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2019   Pavel Herynek: Voda, kámen, vítr
  2019   Zdenka Marie Nováková: Mezi řádky let, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2020   Luděk Vojtěchovský: Poslední fotografie, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2023   Alena Kučerová: Práce první a poslední, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  nedat   Oldřich Smutný
  nedatováno   David Bartoň
  nedatováno   Zdeněk Ziegler: Staré a nové, Turčianska galéria, Martin (Martin)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Kubíček, Matal, Vaculka, Vašíček
  1961   Rakouské umění XX. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Rakouské umění XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Brno 57, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   UB 12, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Zahraniční umění z depositářů Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
  1967   Cubist Art From Czechoslovakia, The Arts Council of Great Britain, Londýn (London)
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1970   Artchemo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
  1986   Boštík, Palcr, Podhrázský, Zoubek
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1990   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Jan Hladík, Jenny Hladíková
  1990   Nová skupina
  1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   UB 12, Umělecká beseda, Praha
  1994   Václav Cigler, Silvia Billeter, Eva Brodská: Krajina, světlo, prostor / Landschaft, light, raum, Kovalam, Praha 8
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Sovinec 1995 - 1997, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Václav Cigler: Sklo, design, architektura; Eva Brodská: Tapiserie, kresba, malba; Jiří Brodský: Restaurování památek, malba; Jan Brodský: Fotografie, design, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2001   Rezonancie 1998, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2001   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2002   Josef Šíma a Otakar Štorch-Marien
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2003   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965–1979, Galerie Pokorná, Praha 1
  2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Milan Doubrava: Hlavy (Myslím, tedy jsou), David Bartoň: Krajiny, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2010   Vzpomínka na 1. mezinárodní malířské symposium Roudnice '70, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   Opatov 1984-1992, Galerie Studio Opatov, Praha
  2013   František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život (Cesta dvou legend českého loutkového divadla), Muzeum loutkářských kultur, Chrudim (Chrudim)
  2013   Výstavní síň Sokolská 26 (1993 2013), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Jiný pohled / A Different Perspective (Tvorba laureátů Bienále kresby Plzeň / Artwork by the Laureates of the Biennal of Drawing Pilsen), Bienále kresby Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Před obrazem, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2020   Finis Terrae (Bretaň českým pohledem / Czech views of Brittany), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2022   Vzpomínka na UB 12, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1971   Ladislav Zívr, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Jindřich Prucha (v dopisech a vzpomínkách), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jan Svoboda, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Malířské povídky, Kovalam, Praha 8
  1998   Jánuš Kubíček, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2000   Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Dalibor Chatrný (orbe pictus), Galerie Brno, Brno (Brno-město)
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Gočár - Wenke, Městské muzeum v Jaroměři, Jaroměř (Náchod)
  2015   Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět, Baobab, Praha
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, samizdat
  1979   Vladimír Janoušek 79
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1986   Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, Jozef M. Kudlička
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Galerie Studio Opatov, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Téma Eva Kmentová (Sborník textů o Evě Kmentové), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2013   Kdo byl Jánuš Kubíček? (Sborník z večera Eduarda Schmidta, Petra Spielmanna Jaromíra Zeminy na výstavě Jánuše Kubíčka Uměním unikat stupiditě světa ke 20. výročí jeho úmrtí), FOTEP, Brno (Brno-město)
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jeho přátelé říkají, že…, Stanislav Podhrázský
  1963   Jánuš Kubíček, akd. malíř..., Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1963   Josef Kubíček, akad. sochař..., Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1964   Jeden rozhovor, Knižní kultura, 1.ročník, 10.číslo, 380-385
  1964   Od obrazů, které Jánuš Kubíček vystavoval minulého roku..., Brno 57
  1964   Skupina UB 12 nevystupovala nikdy..., UB 12
  1965   Asambláž, Plamen
  1965   Charakteristiky Františka Foltýna, jak je podávají jeho přátelé,..., František Foltýn: Nefigurativní tvorba
  1965   John je malíř druhu v Čechách nadmíru vzácného..., Jiří John
  1965   K myšlence Grafiky 65 přivedly pořadatele..., Grafika 65
  1965   Nemeš v Praze, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 4-5
  1965   Nemeš v Praze, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 8-9
  1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 1-11
  1966   Ať už je Jarní výstava 1966..., Jarní výstava 1966
  1966   Jasqu´à ces derniers temps..., Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška
  1966   Ještě další post scriptum k Jarní výstavě, Výtvarná práce, 6-6
  1966   Jiří John (K malířově souborné výstavě), Výtvarné umění, 53-61
  1966   K Janouškovým nepříznačnějším vlastnostem náleží..., Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška
  1966   Le désastre de la guerre hâta..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   Osudy Bruselského pavilónu, Výtvarná práce, 6
  1966   Pod svícnem není vždycky tma, Výtvarná práce, 2-2
  1967   Obrazy Václava Boštíka dokazují..., Václav Boštík
  1967   St. Margarethen 1966, Výtvarná práce, 1-3
  1967   Vilém Nowak, Výtvarná práce, 8-8
  1967   Vilém Nowak, Výtvarná práce, 8
  1968   František Foltýn (Opožděná připomínka umělcových pětasedmdesátin), Výtvarné umění, 494-501
  1968   Stanislav Kolíbal, Nová citlivost, 39-41
  1968   Stanislav Kolíbal, Výtvarné umění, 223-234
  1968   Stanislav Kolíbal, Výtvarné umění
  1968   Šíma v Československu těchto dnů, Sešity pro literaturu a diskusi, 52-52
  1969   Sympatizuji spíše s benátským bienále... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 467-468
  1969   Tvorbě Stanislava Podhrázského / The work of Stanislav Podhrázský, Stanislav Podhrázský
  1969   Z ateliéru Josefa Lehoučky, Výtvarné umění, 400-401
  1970   Jaromír Zemina (Anketa Socha a město), Výtvarné umění, 470-470
  1970   Zdeněk Palcr, Výtvarné umění, 122-131
  1973   Když se v dubnu minulého roku JIří Toman..., Jiří Toman
  1974   Na přelomu roku 1969 a 1970..., Jiří John: Poslední obrazy
  1974   Na přelomu roku 1969 a 1970..., Jiří John: Poslední obrazy
  1974   Paní a pánové,… (Zahájení výstavy), Alén Diviš, 29-32
  1974   Že existují dějiny…, Alén Diviš, 4-22
  1978   Jablka pro Jiřího Johna, Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, 36-39
  1979   K otevření souborné výstavy Jiřího Johna v Domě umění města Brna 2. prosince 1979 (Hodnotit význam umělce, který byl...), Jiří John: Malba, kresba, grafika
  1979   Ze zápisníku - Vladimírovi, Vladimír Janoušek 79, 27-29
  1982   Každá kultura, i ta nejmenší, má své favority..., Robert Hliněnský: Tvorba z posledních let
  1982   Práce, jimiž Věra Janoušková za začátku šedesátých let..., Věra Janoušková
  1982   Vzpomínka na léta šedesátá, Nová citlivost, 22-24
  1983   Toho červnového dne před jedenácti lety..., Jiří John: Malba, grafika
  1983   Vzpomínka na Jiřího Johna, Památky a příroda, 9
  1984   Albert Kutal (k nedožitým osmdesátinám), Sborník památce Alberta Kutala, 4-8
  1984   Kdo neviděl Kafkovy pozoruhodné kresby ze čtyřicátých let..., Čestmír Kafka: Spojování a asambláže
  1984   Kdo neviděl Kafkovy pozoruhodné kresby..., Čestmír Kafka: Spojování
  1984   Obraz a objekt (výňatek z proslovu k výstavě Evy Brodské), Sborník památce Alberta Kutala, 46-49
  1984   Od roku 1972, kdy Kafka poprvé..., Čestmír Kafka: Spojování a asambláže
  1984   Ohlédnutí za V. Z., Sborník památce Alberta Kutala, 19-20
  1985   Překlady Adolfa Kroupy, Sborník památce Jiřího Padrty, 104-107
  1985   Václav Boštík, Sborník památce Jiřího Padrty, 54-57
  1986   K Janouškovým nejpříznačnějším vlastnostem náleží..., Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška
  1986   Kdo neviděl Kafkovy pozoruhodné kresby ze čtyřicátých let..., Č. Kafka
  1986   Malá úvaha o ilustraci, o knihách našeho mládí a o umění Jiřího Šalamouna, Jiří Šalamoun
  1986   O českém Šalamounovi, Jiří Šalamoun: Inventůra, 1-6
  1986   Od roku 1972, kdy Kafka poprvé..., Č. Kafka
  1986   Pivovarov (k otevření výstavy v Ústavu makromolekulární chemie ŠSAV v Praze-Petřinách), Sborník památce Václava Nebeského, 123-127
  1986   Říká se, že na profesionálně provozované hře v kvartetu..., Boštík, Palcr, Podhrázský, Zoubek
  1987   Kaum etwas schadet unserem geistigen..., Jiří Šalamoun
  1987   Ohlédnutí za Janem Zrzavým, Sborník památce Václava Navrátila, 41-47
  1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   O brněnské škole dějin umění, Sborník památce Olega Suse, 44-47
  1988   Tohle město na mne v zimě…, Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, 12-16
  1990   Svatopluk Klimeš... (Milí přátelé, poněvadž nejen v našich oficiálních galeriích...), Vesmír, 598
  1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 1-5
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1991   Alén Diviš znovuobjevený, Revolver Revue, 44-72
  1991   Alén Diviš: Kresby tvořené ze světla a tmy, Respekt, 15-15
  1991   Po období stalinistické "socializace" naší kultury..., UB - 12
  1991   Proměnit živoření v duchovní život ((S Jaromírem Zeminou o Alénu Divišovi)), Literární noviny, 12-12
  1991   Slavík opět v Praze, Otakar Slavík: Malby a kresby
  1991/04   Na podzim roku 1974…, Revolver Revue, 43-43
  1992   Dokud Jiří John žil..., Jiří John: Životní dílo
  1992   Chvála trpělivosti (Na okraj dvou nedávných výstav), Zlatý řez, 18-21
  1992   In Piemonte dopi 25 anni, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 13-14
  1992   Ještě jednou Slavík (Vážený pane Hůlo,...), Respekt, 14-14
  1992   Jiří John - konečně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1992   Mezi uměním a tvorbou (rr interview), Revolver Revue, 83-124
  1992   Umění jako důkladné udělání, Umění a řemesla, 55-57
  1992   Úvodní slovo Jaromíra Zeminy k výstavám Adrieny Šimotové a Dagmar Hochové, Jednorožec 1990/1991
  1992   Věrnost Jiřího Johna, Prostor, 9
  1992   Ze vzpomínek Hedviky Zaorálkové, Revolver Revue, 125-154
  1993   Jiří John, malíř živlů, Vesmír, 178
  1993   Kresby, Vladimír Janoušek: Kresby
  1993   Od doby, kdy Václav Boštík v Alšově síni..., Václav Boštík: Osmdesát kreseb
  1993   Václav Boštík maluje už půl století..., Václav Boštík: Osmdesát kreseb
  1994   A poezie (K výstavě Václava Ciglera, Evy Brodské a Silvie Billeterové), Literární noviny, 10-10
  1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, 39-40
  1994   O světle v Klatovech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Otto Gutfreund (Gutfrerunds Weg zum Absoluten), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 116-121
  1994   Slovo konzultanta výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1994   Václav Boštík (Die Weit des Bildes und das Bild der Weit), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 354-357
  1994/06   Na okraj Divišových pozdních kreseb, Revolver Revue, 7-26
  1995   20 let výtvarných výstav v Makru, Výtvarné umění, 41-43
  1995   Boštíkův svět obrazu a obraz světa, Václav Boštík
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  1995   Koláž pro Věru Janouškovou, Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže
  1995   O Věře Janouškové v roce 1982 (k sochařčině výstavě v Českém Těšíně), Věra Janoušková: Plastiky a koláže
  1995   O Věře Janouškové v roce 1995, Věra Janoušková: Plastiky a koláže
  1996   Česká kresba v Karlových Varech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1996   Muž, který miloval moře, Revolver Revue, 31.číslo, 31-53
  1996   Na jaře roku 1992 byla v Jízdáně Pražského hradu..., Jiří John: Jablka
  1996   V roku 1957 vystavoval Václav Boštík..., Václav Boštík: Svet obrazu a obraz sveta
  1996   Výběr z publikovaných materiálů o umění 80.let (Loučíme se s Opatovem), Výtvarné umění
  1997   Něco z Ořechovky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1997   Ohlédnutí za Albertem Kutalem, Literární noviny, 15
  1998   ...Smyslová a vnitřně celistvá, a tedy pevně připoutaná ke komplexitě světa..., Věra Janoušková
  1998   Boštíkův svět obrazu a obraz světa / Le monde du tableau de Bostik a le tableau du monde / Boštík´s world of the picture and the picture of the world, Václav Boštík: Výběr z díla 1936 - 1997
  1998   Jaromír Zemina (ze sborníku Matalovi k šedesátinám jeho přátelé, 1982), Takový byl Matal, 74-75
  1998   Malířství a alchymie? / La peinture et l´alchymie? / Painting and alchemy?, Václav Boštík: Výběr z díla 1936 - 1997
  1998   Myslím si, že zde není nutné…, Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, 16-24
  1998   Od doby, kdy Václav Boštík... / Une période de trente six ans... / It has been 36 years since Václav Boštík..., Václav Boštík: Výběr z díla 1936 - 1997
  1998   Smalty a koláže Věry Janouškové, Věra Janoušková
  1998   Václav Boštík maluje už půl století... / Václav Boštík peint dejà depuis un demi siècle... / Václav Boštík has been painting for half a century already, Václav Boštík: Výběr z díla 1936 - 1997
  1998   Životní dílo Aléna Diviše - včetně…, Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, 24-29
  1999   … Neznám výtvarné dílo…, Stanislav Podhrázský: Milenci
  1999   Jedním z nejosobitějších obrazů,…, Alén Diviš: Pozůstatky člověka
  1999   Proslov na vernisáži Palcrovy výstavy v Litoměřicích 26. 2. 1998, Za Zdeňkem Palcrem, 38-40
  1999   Šestero vzpomínání a vyznání, Václav Boštík: Práce z let 1936-1989, 41-53
  1999   Ve vsi Petrkově u Havlíčkova Brodu..., Bohuslav Reynek
  2000   Barvy Aléna Diviše, Literární noviny, 13-13
  2000   Léta s Boštíkem (k umělcově nedávmé výstavě v Galerii výtvarného umění v Litoměřicích), Kritická příloha Revolver Revue, 7-11
  2000   Myslím, že málo známá úvaha Emila Filly..., Jiří John: Kresby
  2000   O jednom uměleckém manželství, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2001   Co je nová skupina?, České umění 1938-1989, 410-411
  2001   Johnovy kresby (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 15. 12. 2000 - 4. 2 . 2001, Hradec Králové, Galerie moderního umění, 13. 2. - 25. 3. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2001   Kytice na pět způsobů, Literární noviny, 13
  2001   Narodila se 25. 6. 1922 v Úbislavicích (okres Jičín)..., Věra Janoušková
  2001   UB 12, České umění 1938-1989, 227-228
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2003   K + M + B 2003, Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2003   K + M + B 2003, Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, 35-50
  2004   Jiří John v Mánesu, Prostor Zlín, 6-9
  2004   Na jaře roku 1992 jsem ukončil..., Jiří John: Malba, grafika, kresba
  2004   Vzpomínání po léta odsouvané, Téma Eva Kmentová, 81-84
  2006   Příležitost dělá s lidmi ledacos..., Ludmila Lamrová: Keramické parafráze
  2006   Text ke koncepci výstavy v Galerii Rudolfinum, Alén Diviš: Paralelní historie, 96-101
  2007   Když jsem loni s Davidem Bartoněm instaloval..., Milan Doubrava: Hlavy (Myslím, tedy jsou), David Bartoň: Krajiny
  2007   Sochař - básník, Ladislav Zívr (1909 - 1980), 68-115
  2009   Blato (Tři hodiny odpoledne.), Alén Diviš: Malby a kresby
  2010   Brněnští umělci, Via artis, via vitae, 34-67
  2010   Dálka obrazu, obrazy dálek, Art + Antiques, 15-16
  2010   Další přátelé a známí, Via artis, via vitae, 380-415
  2010   Epilog, Via artis, via vitae, 873-873
  2010   Esej, Via artis, via vitae, 581-586
  2010   Fotografie, Via artis, via vitae, 550-580
  2010   Galerijní expozice, Via artis, via vitae, 645-662
  2010   Hudba a výtvarné umění, Via artis, via vitae, 587-607
  2010   Ilustrace, Via artis, via vitae, 529-549
  2010   Klasikové moderního umění, Via artis, via vitae, 68-148
  2010   Kolem UB 12, Via artis, via vitae, 340-379
  2010   Kultura, kulturnost a jiné věci obecné, Via artis, via vitae, 629-644
  2010   Lidé kolem umění, Via artis, via vitae, 663-688
  2010   Mezi těmi, kteří se kdysi sdružili ve skupině Máj..., Via artis, via vitae, 400
  2010   Na Slovensku, Via artis, via vitae, 739-751
  2010   Opět klasikové, Via artis, via vitae, 752-793
  2010   Pohled nazpátek, Via artis, via vitae, 608-628
  2010   Polemiky, Via artis, via vitae, 813-823
  2010   Poutnice v labyrintu (Praha, Národní galerie - Veletržní palác, 30. 3. - 31. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2010   Privatissima, Via artis, via vitae, 843-872
  2010   První objevy, Via artis, via vitae, 149-173
  2010   Přátelé noví a staronoví, Via artis, via vitae, 689-738
  2010   Skupina 42, Via artis, via vitae, 174-205
  2010   Staří mistři, Via artis, via vitae, 826-835
  2010   Sympozia, Via artis, via vitae, 523-549
  2010   UB 12, Via artis, via vitae, 206-339
  2010   Učitelé a spolužáci, Via artis, via vitae, 9-33
  2010   V roce 1975 jsem jen pro sebe napsal..., Via artis, via vitae, 400-406
  2010   Ve stínu druhých, Via artis, via vitae, 416-478
  2010   Velcí cizinci, Via artis, via vitae, 794-812
  2010   Z Orientu, Via artis, via vitae, 836-842
  2010   Z rodného kraje, Via artis, via vitae, 479-522
  2010   Závěrečná poznámka, Via artis, via vitae, 874-876
  2011   Černý herbář / Zingiber, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 5
  2011   Jaromír Zemina - příběhy a události (Výběr z výstav prácheňského muzea), Prácheňské muzeum v Písku v roce 2010, 149-151
  2011   Miroslav Šnajdr st., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 11.číslo, 5
  2011   Moje vzpomínka na Josefa Hlinomaze nebude dlouhá..., Josef Hlinomaz: Malující šašour, 11
  2012   Loučíme se s Opatovem, Opatov 1984-1992, 80-81
  2013   Jan Sekera: Úvodní text do katalogu (Jen s ostychem je možno přistupovat...), Václav Boštík: O něm a s ním, 349-351
  2013   Jaromír Zemina: Boštíkův svět obrazu a obraz světa, Václav Boštík: O něm a s ním, 345-348
  2013   Jaromír Zemina: Proslov (Václav Boštík maluje už půl století), Václav Boštík: O něm a s ním, 191-195
  2013   Jaromír Zemina: Proslov (Vždycky, když v Pařížské ulici...), Václav Boštík: O něm a s ním, 351-357
  2013   Jaromír Zemina: Úvodní text do katalogu, Václav Boštík: O něm a s ním, 142-143
  2013   Jaromír Zemina: Úvodní text do katalogu (Od doby, kdy Václav Boštík v Alšově síni...), Václav Boštík: O něm a s ním, 334-336
  2013   Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Adriena Šimotová, Oldřich Smutný, Jaromír Zemina a Josef Hiršal: Šestero vzpomínání a vyznání, Václav Boštík: O něm a s ním, 357-373
  2013   Když dovolíte, ujmu se slova..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 11-13
  2013   Můžu na to navázat?..., Kdo byl Jánuš Kubíček?, 29-31
  2013   Neměl jsem příležitost stýkat se s Václavem Rožánkem..., Václav Rožánek, 3-4
  2013   Úvod, Václav Boštík (1913-2005), 5
  2013   Václav Boštík v kaleidoskopu vzpomínek, Václav Boštík (1913-2005), 179-257
  2014   Oldřich Smutný / fotografie a kresby z cest (Tuto výstavu jsem spolu s Irenou Mašíkovou...)
  2014   Šetlíkův Gutfreund, Art + Antiques, 54-55
  2014   Tuto výstavu jsem společně i Irenou Mašíkovou..., Prácheňské muzeum v Písku v roce 2014, 154-155
  2015   Na uměleckých aktivitách "generace šedesátých let"... / A lot of different newly established artist groups..., Oldřich Smutný: Výstava k nedožitým 90. narozeninám autora
  2017   Bohumil Kubišta analytik, Pozdní texty, 151-153
  2018   Alén Diviš a Erbenovy Svatební košile, Prostor Zlín, 3-6
  2018   Co mi dává fotografie, Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie
  2020   Ze zápisníku, Život, 52-55
  2022   Tvůrčí skupina UB 12..., Vzpomínka na UB 12
  nedat   Alén Diviš se narodil…, Alén Diviš
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014/01/27   Posmrtné setkání dvou mimořádných malířů. Václav Boštík a Michal Ranný na jedné výstavě (vltava.rozhlas.cz)
  2014/07/30   Fenomén Boštík, výstava v litomyšlském Regionálním muzeu (rozhlas.cz)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Karel Štika: Grafika, kresba, ilustrace, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Album 75
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
cd-rom
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi (1 - 5)
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi (6 - 9)
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi (1 - 10)
diafilm
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   České moderní malířství (II. díl 38 obrazů), Učební pomůcky, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Oldřich Smutný: Obrazy, kresby, monotypy
  1998   Oldřich Smutný: Obrazy, kresby, monotypy
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Otakar Zemina: Obrazy, kresby, loutky, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
  1988   Karel Štika: Grafika, kresba a ilustrace, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1989   Otakar Zemina: Práce z poslední doby
  1990   Jan Zrzavý: Kresby ze sbírek Národní galerie v Praze, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1993   Adriena Šimotová (Práce z poslední doby), Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1995   Adriena Šimotová: O blízkom a vzdialenom, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2010   Zdenka Marie Nováková: Obrazové cykly, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   Jiří Šalamoun: Podzimní nálady, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   UB - 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Paní a pánové, přátelé! Není dnes obvyklé, jestliže k otevření výstavy...
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/03/10   Výtvarné umění, 16.ročník, 2.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/01/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/10/15   Výtvarné umění, 18.ročník, 5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/01/31   Výtvarné umění, 18.ročník, 8.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970/08/31   Výtvarné umění, 20.ročník, 3.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1994/02   Revolver Revue (25/1994), 25.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2002   Hudební věda, 39.ročník, 4.číslo
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Jánuš Kubíček, malíř a grafik, Česká televize, Brno (Brno-město)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Kamil Lhoták (Profil autora knih KMČ), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Ze zápisníku, 30.10.1975
  1996   Václav Boštík: Svet obrazu a obraz sveta
  2001   Stanislav Podhrázský: Milenci (Vzpomínkové odpoledne)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Josef Ruszelák: Kroměřížské motivy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Vzpomínka na Mikuláše Medka
  1975/10/30   Jsou tři hodiny odpoledne., Ze zápisníku, 30.10.1975
  1983   Kdo neviděl Kafkovy pozoruhodné kresby ze čtyřicátých let
  1983   Text Jaromíra Zeminy o výstavě Adrieny Šimotové - Otisky
  1984   Václav Boštík maluje už půl století (zahájení výstavy)
  1996   Dovolte, abych k projevu, který jste právě vyslechli... (zahájení výstavy)
  1999   Vždycky, když v Pařížské ulici... (zahájení výstavy)
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů (Český rozhlas 3 – Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 minut)
  2014   Adriena Šimotová se narodila 6. 8. 1926, zemřela 19. 5. 2014
  nedat   Alén Diviš Ukřižovaný, po roce 1946, olej na lepence, 78 x 61,5 cm
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Otto Gutfreund (Galerie města Trutnova), Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)

Jaromír Zemina

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Otakar Slavík: Malby a kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Václav Boštík
  1998   Hostinné Adrieny Šimotové, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
  1999   Václav Boštík: Práce z let 1936-1989
  2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození), Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  2020   Adriena Šimotová: Mapování prostoru - Tělo kláštera (Hostinné), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2022   Adriena Šimotová: Mapování prostoru - Tělo kláštera (Hostinné) / Mapping of a Space - The Body of a Monastery (Hostinné), Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Cézannův ateliér (Pokus o podobiznu stárnoucího mistra), Kovalam, Praha 8
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Knížka zimního času, Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  2000   Počínání Václava Boštíka (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Václav Boštík - práce z let 1936-1989, 25. 11. 1999 - 23. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4

Jaromír Zemina

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/11/10 - 1963/01/03   Jaroslav Král: Výběr z životního díla, Městská knihovna Praha, Praha
1963/01/31 - 1963/03   Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962, Mánes, Praha
1965/07/15 -   František Foltýn: Nefigurativní tvorba, Městská knihovna Praha, Praha
1965/11/09 - 1965/11/28   Václav Rabas, vybraná díla k nedožitým 70. narozeninám, Městská knihovna Praha, Praha
1967/02/18 - 1967/03/26   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 1. část, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 2. část, Palác Kinských, Praha
1969/10/30 - 1969/12/14   Matial Raysse: Obrazy a objekty, Městská knihovna Praha, Praha
1970/04/03 - 1970/05/10   Henryk Stazewski: Práce z let 1967-1969, Městská knihovna Praha, Praha
1970/06/16 - 1970/07/26   Achille Perilli: Práce z let 1961 - 1969, Městská knihovna Praha, Praha
1971/09/01 - 1971/10/01   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1971/10/12 - 1971/11/ 21   Bridget Riley: Obrazy z let 1951 - 1971, Městská knihovna Praha, Praha
1971/11 - 1971/12   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1972/01/27 - 1972/02/27   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/03/19 - 1972/04/23   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/05/11 - 1973/06/03   Jiří Toman, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1974/03/14 - 1974/04/28   Jiří John: Poslední obrazy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1977/04/23 - 1977/06/05   Otakar Zemina: Malby, kresby, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1977/07/14 - 1977/10/16   Kamil Lhoták: Grafika, koláž, kresba, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1979/12/02 - 1980/01/07   Jiří John: Malba, kresba, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/02/07 - 1980/04/16   Jiří John: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1980/03/23 - 1980/04/30   Otakar Zemina: Obrazy, kresby, loutky, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1986/12/09 - 1987/01/25   Friedensreich Hundertwasser, Městská knihovna Praha, Praha
1987/05/05 - 1987/05/31   Max Bill, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/09 - 1987/10   Zdeněk Šputa: Obrazy, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/05 - 1988/06   Zdeněk Šputa: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
1988/12/15 - 1989/01/konec   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1990/07/24 - 1990/09/16   Adriena Šimotová: Setkání 1960-1990, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/04 - 1991/01/06   Oldřich Smutný: Rozmanitosti, Staroměstská radnice, Praha
1991/11/01 - 1992/02/02   Otakar Slavík: Malby a kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1992/03/24 - 1992/06/21   Jiří John: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/04/04 - 1992/05/31   Alén Diviš: Kresby, obrazy, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/11/16 - 1996/01/31   Adriena Šimotová: O blízkom a vzdialenom, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1996/02/08 - 1996/03/17   Věra Janoušková, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1996/05/23 - 1996/06/30   Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1996/10/17 -   Václav Boštík: Svet obrazu a obraz sveta, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1997/04/08 - 1997/05/03   Eva Brodská, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1998/05/07 -   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1998/12/10 - 1999/02/07   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/09/24 - 1999/10/31   Otakar Zemina: Práce první a poslední, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1999/11/25 - 2000/01/23   Václav Boštík: Práce z let 1936-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2000/05/12 -   Jiří Šalamoun: Malá recidíva, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/05/15   Zdeněk Ziegler: Staré a nové, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2000/12/14 - 2001/02/04   Jiří John: Kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/02/13 - 2001/03/25   Jiří John: Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/03/01 - 2001/04/05   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2001/04/05 - 2001/05/20   Jiří John: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/06/26 - 2002/08/18   Zdena Strobachová: Obrazy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2004/06/08 - 2004/07/18   Jiří John, Mánes, Praha
2005/12 - 2006/02   Petr Pavlík: Štrbinami k počiatku, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2008/07/02 - 2008/08/31   Jindřich Prucha: Kresby a malby, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2012/06/22 - 2012/09/09   Jiří John: Grafika, Muzeum Třešť, Třešť (Jihlava)
2013/02/19 - 2013/04/19   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa. Malba z let 1966-1986 ke 20. výročí umělcova úmrtí, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/14 - 2013/08/04   Václav Boštík: Hledání ztraceného ráje, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2014/05/15 - 2014/06/08   Oldřich Smutný: Fotografie a kresby z cest, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2014/07/08 - 2014/08/01   Vladimíra Lukešová: Cesta, Industrial Gallery, Ostrava (Ostrava-město)
2016/02/04 - 2016/04/10   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/05/18 - 2016/06/30   Alén Diviš (1900-1956), Galerie Smečky, Praha
2017/04/22 - 2017/07/09   Alén Diviš málo známý a neznámý, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/06/29 - 2017/08/19   Alena Kučerová: Práce z let 1959-2017, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2022/11/11 - 2023/01/22   Alena Kučerová: Práce první a poslední, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/06/13 - 1961/07/30   Rakouské umění XX. století, Městská knihovna Praha, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/06/08 - 1963/08/12   Jakub Bauernfreund, Andrej Nemeš: obrazy 30. let, Městská knihovna Praha, Praha
1964/05/22 -1964/06   Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
1964/11/04 - 1965/01/17   Výstava přírůstků sbírky moderního umění, Městská knihovna Praha, Praha
1965/05/18 - 1965/06/18   Zahraniční umění z depozitářů Národní galerie, Městská knihovna Praha, Praha
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1968/02   I. Triennale New Delhi, Dillí (Delhi), Nové Dillí (New Delhi)
1968/09/17 - 1968/10/20   Emil Filla, Josef Čapek, k výročí Mnichova 1938, Městská knihovna Praha, Praha
1971/09/01 - 1971/10/03   Pocta Josefu Šímovi, Městská knihovna Praha, Praha
1979/03/14 - 1979/04/22   Tři soubory k sedmdesátinám: František Gross, František Hudeček, Ladislav Zívr, Městská knihovna Praha, Praha
1979/03/14 - 1979/04/22   Z kulturního kalendáře 1979, Městská knihovna Praha, Praha
1980/08/14 - 1980/10/12   Rakouské malířství a sochařství 1918-1938, Šternberský palác, Praha
1981/11/30 - 1981/12/17   Loutkáři z východních Čech, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/05/25 - 1982/07/25   Edvard Munch a české umění: Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo, Šternberský palác, Praha
1985/09/19 - 1986/05/04   Devět obrazů mistrů evropského malířství XIX. a XX. století ze sbírek Muzea moderního umění v New Yorku, Šternberský palác, Praha
1985/11/13 - 1986/01/01   Umění zrozené Říjnem: Sovětské malířství a sochařství 1917 - 1982, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/02/19 - 1987/04/26   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - I. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/11/01 - 1989/01/01   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace, Šternberský palác, Praha
1989/01/12 - 1989/03/19   Mistrovská díla ze sbírek Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Praha
1989/04/04 - 1989/05/01   Rakouské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/04/05 - 1989/05/01   Maďarské výtvarné umění XX. století (1896-1945). Výběr ze sbírek Maďarské národní galerie v Budapešti, Šternberský palác, Praha
1989/04/11 - 1989/05/01   Maďarské výtvarné umění XX. století (1945 - 1988). Výběr ze sbírek maďarských galerií a muzeí, Městská knihovna Praha, Praha
1989/07/04 - 1989/09/10   Francouzské umění XIX. a XX. století ve sbírkách Národní galerie v Praze (K 200. výročí Velké francouzské revoluce), Šternberský palác, Praha
1990/02/20 - 1990/04/16   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988), I. díl, Městská knihovna Praha, Praha
1990/03/01 - 1990/04/16   Polské umění XX. století ze sbírek NG. ( 7. výstava z cyklu pracovních výstav ze sbírek moderního umění NG - obrazy určené pro Veletržní palác), Klášter sv. Anežky České, Praha
1992/03/24 - 1992/06/21   Souputníci a pokračovatelé díla Jiřího Johna, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/02/04 - 1994/03/20   Václav Boštík, Jiří Seifert, Jan Svoboda: O světle, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2001/06/29 - 2001/08/28   Václav Cigler, Vladimír Kordoš, Marián Mudroch, Štěpán Pala, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2006/06/30 - 2006/09/03   Umění, se kterým bydlíme, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2012/02/11 - 2012/04/09   Malíři prostých motivů, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2018/10/03 - 2018/11/04   Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2022/09/07 - 2022/10/02   Vzpomínka na UB 12, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/07/18 - 1968/08/21   Artchemo, Pardubice 1968, Střední všeobecně vzdělávací škola, Pardubice (Pardubice)
1969/08/04 - 1969/09/12   Artchemo, Pardubice 1969, Střední všeobecně vzdělávací škola, Pardubice (Pardubice)

Jaromír Zemina

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/04/02 - 1965/05/02   Adriena Šimotová: Komorní malba a grafika, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967/08/17 - 1967/09/10   Václav Boštík: Průřez malířským dílem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1969/02/22 - 1969/03/23   Alois Vitík: Výstava obrazů 1963-1965, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1969/11/21 - 1969/12/konec   Bohdan Lacina: Práce z posledních let, Mánes, Praha
1970/08/26 - 1970/09/19   Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/03/22 - 1973/04/23   Kamil Lhoták, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/06/12 -   Obrazy Kamila Lhotáka z let 1930 - 1970, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
1974/03/14 - 1974/04/28   Jiří John: Poslední obrazy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1974/10/06 - 1974/10/27   Alén Diviš (1900 - 1956): Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/02/16 - 1975/03/16   Jan Svoboda: Fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977/07/14 - 1977/10/16   Kamil Lhoták: Grafika, koláž, kresba, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1979/05/06 - 1979/06/10   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1979/06/21 - 1979/09/03   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1979/12/02 - 1980/01/07   Jiří John: Malba, kresba, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/02/07 - 1980/04/16   Jiří John: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1981/03/02 - 1981/03/12   Jiří Schmidt: Kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1981/08/31 - 1981/09/10   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1942 - 1981, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1981/09/28 - 1981/10/09   Alena Kučerová: Grafika a plechy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/02/08 - 1982/02/18   Jiří Mrázek: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/09/27 - 1982/10/08   Robert Hliněnský: Tvorba z posledních let, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1983/05/31 - 1983/06/09   Daisy Mrázková: Kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1983/10/10 - 1983/10/20   Eva Brodská: Gobelíny a kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1984/03/05 - 1984/03/15   Václav Boštík: Kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1984/10/08 - 1984/10/19   Bohuslava Olešová: Obrazy a kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1984/11/05 - 1984/11/16   Jiří Toman: Hry a přání, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1985/10/21 - 1985/10/31   Alena Kučerová: Nové listy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1986/01/03 - 1986/01/26   Čestmír Kafka: Spojování, asambláže, hmoty 1982 - 1985, Galerie Opatov, Praha
1986/01/20 - 1986/01/31   Blanka Lamrová: Fotografie, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1986/12/16 - 1987/01/18   Jiří Šalamoun: Kresby atd.., Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1987/05/11 - 1987/06/07   Adriena Šimotová: Tváře, Galerie Opatov, Praha
1987/10/19 - 1987/11/02   Zdenka Strobachová: Malby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/03/10 - 1988/05/01   Ivan Ouhel: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/05 - 1988/06   Zdeněk Šputa: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
1988/12/15 - 1989/01/konec   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1989/06/17 - 1989/07/22   Václav Boštík: Kresby, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1989/09/25 - 1989/10/14   Václav Stratil: Beuys v Olomouci, Galerie Opatov, Praha
1990/04/17 - 1990/05/10   Jiří Schmidt: Barevné kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1990/05/07 - 1990/05/25   Svatopluk Klimeš, Galerie Studio Opatov, Praha
1990/05/18 - 1990/06/30   Jan Zrzavý: Kresby ze sbírek Národní galerie v Praze, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1990/07/24 - 1990/09/16   Adriena Šimotová: Setkání 1960-1990, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/04 - 1991/01/06   Oldřich Smutný: Rozmanitosti, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/29 - 1991/02/17   Jan Brodský: ...z Bretaně, Galerie Svazu českých fotografů (1989-1993), Praha
1991/06/29 - 1991/08/31   Cyril Bouda: Krajiny srdce ( neznámé obrazy), Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1991/07/29 - 1991/08/22   Oldřich Smutný, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1991/09/12 - 1991/10/20   Adriena Šimotová: Svěcení reality, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/11/27 - 1991/12/22   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1991/11/30 - 1992/01/19   Adriena Šimotová: Svěcení reality, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/11/30 - 1992/01/19   Dagmar Hochová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/05/18 - 1992/06/30   Oldřich Smutný: Obrazy, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1992/09/24 - 1992/10/25   Jánuš Kubíček: Obrazy, Mánes, Praha
1993/03/06 - 1993/04/12   Oldřich Smutný: Obrazy, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1993/03/20   Oldřich Smutný: Obrazy, kresby a grafika, Městské muzeum, Semily (Semily)
1993/04/08 -   Krajiny srdce Cyrila Boudy, Galerie Pallas, Praha
1993/05/04 - 1993/05/30   Oldřich Smutný: Obrazy, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1993/05/04 - 1993/06/05   Vladimír Janoušek: Kresby, Art gallery, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/05/16 - 1993/06/20   Vladimír Janoušek, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1993/09/24 - 1993/10/17   Jiří Seifert: Sochy, Mánes, Praha
1993/10/11 - 1993/11/06   Adriena Šimotová: Práce z poslední doby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1994/02/04 - 1994/03/20   Jiří Seifert: Sochy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/02/04 - 1994/03/20   Václav Boštík: Kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/02/27 - 1994/03/31   Adriena Šimotová: Stopy / Spuren, Galerie Planá, Planá (Tachov)
1994/06/25 - 1994/07/21   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1944-1994, Zámek Staré Hrady, Libáň (Jičín)
1994/09/20 - 1994/10/16   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Mánes, Praha
1995/02/03 - 1995/03/26   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1995/04/05 - 1995/05/28   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/05/04 - 1995/06/11   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/06/08 - 1995/07/09   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/06/22 - 1995/08/27   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/07/20 - 1995/08/27   Oldřich Smutný: Obrazy, grafiky a keramiky, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
1995/07/21 - 1995/08/27   Oldřich Smutný: Obrazy, grafiky a keramiky, kostel Nejsvětější trojice, Písek (Písek)
1995/09/07 - 1995/10/22   Věra Janoušková: Sochy a koláže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/09/08 - 1998/10/22   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/10/07 - 1995/11/02   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1971 - 1995, Galerie Jana, Svatý Kopeček, Olomouc (Olomouc)
1995/10/30 - 1995/12/31   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Dům umění, Opava (Opava)
1995/11/02 - 1995/11/21   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995/11/23 - 1996/01/14   Václav Boštík (Česká kresba 4), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/02/08 - 1996/03/17   Věra Janoušková, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1996/03/28 - 1996/04/28   Věra Janoušková: Osinky, smalty, koláže, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1996/03/29 - 1996/04/28   Ota Hájek: Fotografie, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1996/05/10 - 1996/06/30   Věra Janoušková: Smalty, osinky a koláže, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/05/23 - 1996/06/30   Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1996/06/04 - 1996/07/04   Oldřich Smutný: Obrazy, kresby, monotypy, keramika, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1996/07/04 - 1996/08/30   Fotograf Ota Hájek a Hostinné, Galerie antického umění, Hostinné (Trutnov)
1996/07/19 - 1996/09/15   Věra Janoušková: Sochy, koláže, Galerie Stodola, Český Krumlov (Český Krumlov)
1996/09/25 - 1996/11/24   Věra Janoušková: Smalty a koláže, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1996/10/24 - 1996/12/08   Jiří John: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1997/01/23 - 1997/03/02   Jaroslav Dostál: Obrazy z let 1946 - 1996, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1997/04/08 - 1997/05/03   Eva Brodská, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1997/05/15 - 1997/06/22   Adriena Šimotová (Česká kresba 8), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/06/24 - 1997/09/10   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1997/09/18 - 1997/11/09   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/01/09 - 1998/02/28   Eva Brodská: Tapiserie, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/01/09 - 1998/02/28   Václav Cigler: Skleněné objekty, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
1998/04/03 - 1998/04/26   Karel Štika: Grafika, kresba, ilustrace, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1998/04/09 - 1998/06/14   Vladimír Janoušek neznámý, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1998/07/03 - 1998/08/30   Věra Janoušková: Smalty a koláže, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1998/07/09 - 1998/09/06   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1998/11/20 - 1999/01/24   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1998/12/10 - 1999/02/07   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/02/11 - 1999/03/21   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/02/18 - 1999/04/11   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962 - 1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/02/23 - 1999/03/28   Jiří John: Grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1999/04/15 - 1999/06/06   Vladimír Janoušek: Neznámý, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/04/22 - 1999/05/30   Oldřich Smutný: Obrazy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
1999/05/06 - 1999/06/27   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/11/25 - 2000/01/23   Václav Boštík: Práce z let 1936-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/12/04 - 2000/01/30   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2000/01/14 - 2000/02/27   Jan Křížek, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2000/02/08 - 2000/03/04   Viktor Karlík: Nature morte, Galerie Litera, Praha
2000/02/23 - 2000/03/18   Petr Pavlík: Poutnice. Kresby a obrazy, Mánes, Praha
2000/05/03 - 2000/06/09   Oldřich Smutný: Monotypy, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2000/10/17 - 2000/11/19   Jiří John: V otevírání vstřícnosti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2000/12/14 - 2001/02/04   Jiří John: Kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/02/13 - 2001/03/25   Jiří John: Kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/03/01 - 2001/04/05   Alena Kučerová: Grafika, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2001/04/05 - 2001/05/20   Jiří John: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2001/05/03 - 2001/05/27   Jindřich Štreit: Lidé třineckých železáren, Galerie Václava Špály, Praha
2001/06/21 - 2001/09/16   Cyril Bouda: Grafika a ilustrace ze sbírek muzea, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2001/11/08 - 2002/01/27   Jiří John: Kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/02/14 - 2002/04/07   Jiří John: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/04/03 - 2002/04/22   Oldřich Smutný: Dřevíčka, obrazy, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2002/05/31 - 2002/07/28   Blanka Lamrová: Proměny: Fotografie, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2002/05/31 - 2002/07/28   Jindřich Vik: Čert nikdy nespí, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2002/06/26 - 2002/08/18   Zdena Strobachová: Obrazy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2002/07/18 - 2002/09/29   Emil Filla sochař, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2003/04/04 - 2003/05/04   Václav Cigler, Galerie Pokorná, Praha 1
2003/06/05 - 2003/06/29   Václav Rožánek 1913 - 1994: Neuvědomělá bohatství, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2003/07/12 - 2003/08/24   Jaroslav Dostál: Umění hojí, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
2003/12/11 - 2004/03/07   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2004/03/18 - 2004/04/25   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/09/10 - 2004/10/24   Jaroslav Dostál: Umění hojí, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2005/01/13 - 2005/02/13   Barbora Křivská: Okolo, Galerie Pokorná, Praha 1
2005/03/01 - 2005/03/19   Jánuš Kubíček (1921 - 1993): Ateliéry, Galerie Nová síň, Praha
2005/04/05 - 2005/06/05   Jánuš Kubíček: Malba, kresba, grafika, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/06/22 - 2005/09/11   Oldřich Smutný: Modrobílé obrazy, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2005/07/01 -   Ondřej Sekora: Práce všeho druhu: Ferda mravenec a jeho kamarádi, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2005/10/05 - 2005/10/30   Oldřich Smutný: Ženy. Kresby, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2006/04/20 - 2006/06/09   Jiří John: Grafika, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2006/04/22 - 2006/07/09   Dalibor Chatrný, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/06/13 - 2006/08/13   Dagmar Hochová: Osoby a osobnosti, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2006/10/05 - 2006/11/26   Jiří Dostál: Na zemi. Obrazy a kresby z let 1970-2006, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/02/14 - 2007/03/10   Jiří Nepasický: Napadená krajina, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
2007/03/05 - 2007/03/29   Petr Hejný: Obrazy, kresby, plastiky, Galerie 9, Praha
2007/04/24 - 2007/05/20   Oldřich Smutný: Krajiny, okna, květiny, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2007/06/06 - 2007/07/01   Jiří Seifert: V kameni i v kresbě, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2007/06/13 - 2007/08/26   Oskar Kokoschka: Kresby a litografie, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2008/05/07 - 2008/06/29   Josef Ruszelák: Bílá na bílé, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/07/02 - 2008/08/31   Jindřich Prucha: Kresby a malby, Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
2008/09/28 - 2008/11/20   Zdenka Marie Nováková: Skály, stromy, procházky, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
2008/10/02 - 2008/11/05   Oldřich Smutný: Obrazy, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2008/10/31   Antonín Střížek: Krumlovská madona, Široká ulice, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/10/31 - 2009/02/01   Hermann Stenner: Obrazy, kresby. Sbírka Bunte, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2008/10/31 - 2009/02/01   Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2009/06/16 - 2009/07/30   Petr Hejný: Obrazy, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2009/06/17 - 2009/09/13   Otto Gutfreund, Městské muzeum, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
2009/07/07 - 2009/08/02   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, Galerie Diamant, Praha
2009/09/02 - 2009/09/27   Jiří Nepasický: Ecce Terra.. / Ejhle země, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2009/09/17 - 2009/11/08   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/10/16 - 2009/11/15   Zdenka Marie Nováková: Obrazy, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2009/11/26 - 2010/01/31   Alén Diviš: Malby a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/07/03 - 2010/07/31   Jaroslav Dostál: Náhoda něhy, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
2010/09/10 - 2010/10/17   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2011/01/06 - 2011/02/25   Miloslav Hejný: Černý herbář / Zingiber, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2011/05/04 - 2011/06/05   Miroslav Šnajdr: Otevřený obraz, Galerie Moderna, Praha
2011/06/01 - 2011/06/26   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby z let 1940 - 1978, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/08/05 - 2011/09/18   Jindřich Vik: Muž, který maloval moře / A Man, who painted the Sea, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2012/04/23 - 2012/05/11   Jaroslav Dostál: Dobrý den (obrazy), Galerie Nového sdružení pražských umělců, Praha
2012/10/05 - 2012/10/28   Eva Prokopcová: Obrazy, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2012/11/27 - 2012/12/31   Eva Brodská: Opět (v Makrokoulích), Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2013/02/14 - 2013/03/15   Petr Hejný: Obrazy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
2013/02/19 - 2013/04/19   Jánuš Kubíček: Uměním unikat stupiditě světa. Malba z let 1966-1986 ke 20. výročí umělcova úmrtí, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/20 - 2013/03/10   Jánuš Kubíček: Sexuální objekt podle mého vkusu, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/03/02 - 2013/03/31   David Bartoň: Jako nikdy, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2013/06/20 - 2013/08/31   Antonín Slavíček, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2014/03/26 - 2014/05/04   David Bartoň: obrazy: krajiny z filmu Jako nikdy, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2014/04/30 - 2014/06/07   Jaromír Zemina: Umění, které se mnou bydlí, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2014/05/15 - 2014/06/08   Oldřich Smutný: Fotografie a kresby z cest, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2014/07/08 - 2014/08/01   Vladimíra Lukešová: Cesta, Industrial Gallery, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/06 - 2014/12/14   Alena Kučerová, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/11/15 - 2014/12/31   Pavel Vácha: Fotografovy vzpomínky na Václava Havla 1963 - 2011, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2014/12/11 - 2015/03/01   Jiří Nepasický: Dole i nahoře, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/06/18 - 2015/09/13   Pavel Vácha: Sedmdesát pět portrétů, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/02/04 - 2016/04/10   Jiří John: Malba, grafika, kresba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/03/31 - 2017/04/30   Zdenka Marie Nováková: Procházky, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2017/04/22 - 2017/07/09   Alén Diviš málo známý a neznámý, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/06/29 - 2017/08/19   Alena Kučerová: Práce z let 1959-2017, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2018/11/06 - 2019/01/06   Alén Diviš: Kytice, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/01/03 - 2019/02/02   Pavel Herynek: Voda, kámen, vítr, Divadlo Viola, Praha
2019/11/21 - 2020/02/09   Zdenka Marie Nováková: Mezi řádky let, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2020/02/03 - 2020/02/29   Josef Synek: Obrazy, Divadlo Viola, Praha
2022/11/11 - 2023/01/22   Alena Kučerová: Práce první a poslední, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/04/05   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/10/23 - 1984/11/18   Eva Brodská: Gobeliny, Jiří Seifert: Sochy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1991/06/10 - 1991/06/29   UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1992/05/12 - 1992/05/29   Boštík... Zoubek: 20 let výtvarných výstav v Makru (1972 - 1992), Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1994/05/05 - 1994/06/12   Václav Cigler, Silvia Billeter, Eva Brodská: Krajina, světlo, prostor / Landschaft, light, raum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/05/31 - 1994/06/30   UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998   Setkání po letech: Zívr, Gross, Hák, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1998/02/26 - 1998/03/29   Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
2006/06/30 - 2006/09/03   Umění, se kterým bydlíme, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
2007/05/02 - 2007/05/31   Milan Doubrava: Hlavy (Myslím, tedy jsou), David Bartoň: Krajiny, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009/07/31 - 2009/08/23   Předtím a potom, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2010/06/22 - 2010/08/28   Jindra Viková - Jindřich Vik, Galerie města Trutnova, Trutnov (Trutnov)
2012/02/11 - 2012/04/09   Malíři prostých motivů, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2014/01/23 - 2014/02/14   Václav Boštík, Michal Ranný: Prostor - hmota - světlo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/01/15 - 2015/02/22   Pocta Otto Gutfreundovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/01/26 - 2017/03/26   Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2022/09/07 - 2022/10/02   Vzpomínka na UB 12, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/01/11   Smysl a výklad uměleckého díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/06/09   O životě a díle Jiřího Johna (film), Městská galerie Hasičský dům, Telč (Jihlava)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/02/08   Kubismus. K podílu intelektu v umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/03/28   Otto Gutfreund (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/04/26   O Jiřím Johnovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Jaromír Zemina

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/07/02 - 1966/07/31   Andrej Nemeš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/09/20 - 1994/10/16   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Mánes, Praha
1995/05/04 - 1995/06/11   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/06/22 - 1995/08/27   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/09/05 - 1995/10/22   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Dům umění, Opava (Opava)
1996/05/23 - 1996/06/30   Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1998/02/19 - 1998/03/29   Věra Janoušková: Plastiky a koláže, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
1999/02/11 - 1999/03/21   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha

Jaromír Zemina

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození), Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   UB 12, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1965   Adriena Šimotová, Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 6-6
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1966   Jarní výstava, Výtvarná práce, 7
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce, 1
  1968   Dr. J. Zemina z Národní galérie připravuje..., Výtvarná práce, 2
  1968   Přehled výstav (Piemontské umění), Výtvarná práce, 4
  1991   Proti zdi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1992   Básník přírody (Životní dílo Jiřího Johna. Výstava Národní galerie v Jízdárně Pražského hradu), Večerník Praha
  1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1997   Jiří John (6. 11. 1923 - 22. 6. 1972) (Vyslovené paradigma se ověřilo poznovu...), Jiří John 1923-1972
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Alfa a Omega Aléna Diviše (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 5.12.1999 - 30.1.2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 2-2
  2012   Pocta Miloši Saxlovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Dělení prostoru (Ke stému výročí malířova narození), Václav Boštík: Dělení prostoru
  2013   Václav Boštík v Litomyšli, Ekonom, 104-104
  2014   Martin Boštík, Stanislav Vosyka, Jaromír Zemina: Václav Boštík (1913-2005), Umění / Art, 93-93
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013/09/15   Život a dílo "stoletého" Václava Boštíka přímo od zdroje (zpravy.idnes.cz), idnes.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Jánuš Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2001   O Jiřím Johnovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka), Galerie hlavního města Prahy, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Setkání u Korálového obrazu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993