Umění, se kterým bydlíme

date of exhibition: 2006/06/30 - 2006/09/03
institution: Suchardův dům
type of exhibition: kolektivní

notes:
Program: hra na klavír - Zora Křičková