Matial Raysse: Obrazy a objekty

date of exhibition: 1969/10 - 1969/11
institution: Sbírka moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
plakát Libor Fára