UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

place of birth: Praha
birth year: 1957
death year: 1960

UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

 Tvůrčí skupina UB 12 vznikla roku 1960 po odchodu těch členů Umělecké besedy, většinou mladých, jimž bylo v tom staroslavném spolku už těsno. Kromě Václava Bartovského, který je vedl, byli členy skupiny Václav Boštík, František Burant, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, Oldřich Smutný, Jiří Šetlík, Adriena Šimotová, Alois Vitík a od roku 1964 Jaromír Zemina. Společně vystavovali čtyřikrát: 1962 v pražské Galerii Československého spisovatele, 1964 v gottwaldovské Oblastní galerii výtvarného umění, 1964 v pražské Nové síni a 1965 v brněnském Domě umění města Brna. Skupina časem zanikla, ale její členové nepřestali být přáteli, roku 1994 Jaromír Zemina uspořádal její pamětní výstavu v roudnické Galerii moderního umění, v jihlavské Oblastní galerii Vysočiny a v karlovarské Galerii umění. Roku 2006 vydalo nakladatelství Gema Art v Praze velkou monografii o UB 12, jejíž autorkou je Milena Slavická.


UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

person   born from - to, notes
Bartovský Václav   22. 8. 1903     ???? - ????
Boštík Václav   6. 11. 1913     1960 - ????
Burant František   13. 2. 1924     1962 - ????
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922     ???? - ????
Janoušková Věra   25. 6. 1922     1960 - ????, zakládající členka
John Jiří   6. 11. 1923     1960 - ????
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925     1960 - 1970, spoluzakladatel
Kučerová Alena   28. 4. 1935     1962 - 1965
Mrázek Jiří   22. 4. 1920     1960 - 1969
Mrázková Daisy   5. 5. 1923     ???? - ????
Prachatická Vlasta   27. 11. 1929     1962 - ????
Smutný Oldřich   17. 6. 1925     1962 - ????
Šetlík Jiří   2. 4. 1929     ???? - ????
Šimotová Adriena   6. 8. 1926     ???? - ????
Vitík Alois   25. 7. 1910     1960 - ????
Zemina Jaromír   4. 4. 1930     1964 - ????

UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1962   Tvůrčí skupina UB 12
  1964   Tvůrčí skupina UB 12
  1964   UB 12
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
  1965   UB 12
  1994   UB 12
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
  2007   UB 12
  2022   Vzpomínka na UB 12
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1962   Naše skupina se formulovala v letech,...
  1962   Pražské výstavy
  1962   Přehled výstav
  1964   Diskusně o Trase a UB 12
  1964   Skupina UB 12 nevystupovala nikdy...
  1964   Stalo se v umění zvykem...
  1965   Když skupina UB 12 vystavovala v roce 62 poprvé...
  1965   UB 12 v Brně
  1965   V průběhu posledních let...
  1979   Sochy proti obloze
  1991   Po období stalinistické "socializace" naší kultury...
  1991   UB 12 ve Žďáru
  1991   Václav Boštík a tvůrčí skupina UB 12
  1992   Dílo v mezeře času
  1992   Počátky činnosti tvůrčích skupin
  1994   Členství v UB 12 mi dalo... (Ze vzpomínek)
  1994   Jsem ráda, že jsem byla členkou... (Ze vzpomínek)
  1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let...
  1994   Pan profesor Strnadel mě dokázal... (Ze vzpomínek)
  1994   Přechod z venkova do Prahy (Ze vzpomínek)
  1994   Příběh skupiny UB 12
  1994   Seskupení UB 12 nevzniklo... (Ze vzpomínek)
  1994   Skupina UB 12 se formovala... (Ze vzpomínek)
  1994   Skupina UB 12 vznikla v době... (Ze vzpomínek)
  1994   To, že jsme se od Umělecké besedy odtrhli... (Ze vzpomínek)
  1994   Ze vzpomínek (Skupina UB 12 se formovala postupně...)
  1999   Navazování kontinuity (Hledání moderního výrazu)
  2001   UB 12
  2002   UB 12
  2010   UB 12
  2013   Jiří Padrta: UB 12 v Brně
  2015   Kresba Václava Boštíka (Zlínská galerie a skupina UB 12)
  2022   Když nás Jaromír Zemina oslovil...
  2022   Tvůrčí skupina UB 12...
www
  published   title (subtitle)
  ????   UB 12 (artlist.cz)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1962   Tvůrčí skupina UB 12
  1993   Čtyři z UB 12
  1994   UB 12
  1994   UB 12
  2015   12 UB (Členové Umělecké besedy)
  2019   UB 12 z našich sbírek
diář
  published   title (subtitle)
  2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008

UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/28 - 1961/06/18   Realizace, Galerie Václava Špály, Praha
1962/03/02 - 1962/04/08   Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Československý spisovatel, Praha
1964/03/01 - 1964/04/19   Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění, Zlín (Zlín)
1964/05/22 -1964/06   Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
1965/10/17 - 1965/11/21   Tvůrčí skupina UB 12, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05/28 - 1967/06/25   Socha a kresba, Mánes, Praha
1991/06/10 - 1991/06/29   UB 12, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1993/10/14 - 1993/11/14   Čtyři z UB 12, Galerie Pallas, Praha
1994/03/10 - 1994/05/04   UB 12, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1994/05/31 - 1994/06/30   UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/09/14 - 1994/11/06   UB 12, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007   UB 12, Národní muzeum, České muzeum hudby, Praha
2019/03/15 - 2019/08/29   MUD pro Šetlíka: O UB 12, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2019/07/25 - 2019/10/20   UB 12 - z našich sbírek, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)

UB 12 (Tvůrčí skupina UB 12)

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Kresba nebo obraz?
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1966   Dopis z Brna
  1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art)
  1986   Význam, jakého nabývají během posledních let...
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990
  1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii)
  1992   Václav Boštík Hledání celku
  1994   Generacemi napříč
  1994   Václav Boštík (Osobnost)
  1995   Cesta k outsiderům
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
  1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...)
  1996   Pohybuji se mezi tím, co nechci a co musím
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice)
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,...
  1999   Osud jedné generace
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.)
  2005   Zemřel slavný malíř Václav Boštík
  2009   Sbírat pro potěšení
  2010   Kolem UB 12
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1964   Výstava Tvůrčí skupiny UB 12