Tvůrčí skupina UB 12

date of exhibition: 1962/03/02 - 1962/04/08
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní

notes:
Jiří Mrázek není uveden na pozvánce ani v katalogu, zřejmě se výstavy nezúčastnil