Jindra Viková - Jindřich Vik

date of exhibition: 2010/06/22 - 2010/08/28
institution: Galerie města Trutnova
type of exhibition: kolektivní