Svobodné slovo

subtitle: Příloha Slovo na sobotu
imprint date: 1989/07/15
publisher: Československá strana socialistická
type of document: Periodical
year's volume: 45
number: 165
language: