Československá strana socialistická

city: Praha
address: _