František Pavlů

* 12. 9. 1932, Dolní Město (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
27. 8. 2008, Liberec (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
medal maker, sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Jméno akad. soch. Františka Pavlů (nar. 1932) je neodmyslitelně spjato se dvěma oblastmi českého výtvarného umění 20. a počátku 21. století. Nejprve se významně zapsal do vývoje české medaile a plakety, jejichž tvorbě se věnoval od dob svých studií v ateliéru pro užité sochařství prof. Bedřicha Stefana na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V počátcích se v oblasti medailérství věnoval realistickým portrétům, ale s uvolňováním společenské atmosféry na počátku 60. let uvolňoval František Pavlů i svoji tvorbu a to směrem k jednoduchým abstrahovaným tvarům. Ovšem reálného předmětu se nikdy nevzdal. Svým založením tíhnul ke geometrické abstrakci, a proto roku 1967 vstoupil do Klubu konkrétistů. Přijmutí principů konstruktivizmu se stalo dalším zásadním bodem v jeho tvorbě a předurčilo další autorův vývoj. I když roku 1968 opustil Prahu, která fungovala jako centrum uměleckého dění, a přestěhoval se do Liberce, tak se dál pokoušel pokračovat v nastoupené cestě tvůrce geometrických objektů. Bohu?el situace nebyla nakloněná jiné než oficiální tvorbě v duchu realizmu, a proto se František Pavlů uzavřel do sebe. Tvořil bez jakýchkoliv kontaktů na další své souputníky z Klubu konkrétistů a ve své vnitřní izolaci se pomalu navracel k přírodním a figurálním námětům. Do podvědomí širší veřejnosti se zapsal svojí účastí na významné kulturní události, která se odehrála v Liberci roku 1969. Na projektu Socha a město se podílel jako organizátor a zároveň v jeho rámci vytvořil plastiku s názvem Křídla. V 70. a 80. letech rovněž realizoval několik sochařských projektů v architektuře jako např. Fontánu v SOU Kateřinky v Liberci. Výstava s názvem František Pavlů - Souborné dílo představuje autora prostřednictvím výběru výtvarných prací ze všech jeho tvůrčích období jako vynikajícího medailéra s citem pro objem, realizátora komorních plastik, které se vyznačují využitím maximálního zjednodušení tvarů, které dospělo až do jedné z forem geometrické abstrakce, a kreslíře, který osobitě stylizuje zvolené náměty.

notes: