Międzynarodowe triennale rysunku / The International Drawing Triennial

date of exhibition: 1978/06 - 1978/08
institution: Muzeum Architektury we Wrocławiu
type of exhibition: kolektivní