Milan Grygar: Nová kresba

date of exhibition: 1966
institution: Galerie bratří Čapků
type of exhibition: autorská