Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

date of exhibition: 1984/11 - 1985/02
institution: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
type of exhibition: kolektivní