Kamil Lhoták: Grafika

date of exhibition: 1973/01/16 - 1973/01/30
institution: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP)
type of exhibition: autorská

notes:
K. 25. výročí Vítězného února
Výstava zpracována dle katalogu Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (17835) dle reprodukce plakátu výstavy od typografa Karla Fiala, s. (27).