Výtvarná kultura

subtitle: 4

type of document: periodikum
imprint date: 1977
year's volume: 1
number: 4
number of page: 64, (12), obálka
dimensions [mm]: 313 x 227
language: český

NK ČNB: cnb000356690

notes:
resumé - ruské, francouzské, anglické, německé (nestránkováno, kulér)

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

person born note
Hegar Milan 8. 5. 1921  

Výtvarná kultura

institution, city
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

institution, city
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

page from - to   author of the text   title, subtitle
        Bratislava, Zprávy z krajů
    Čubrda Zdeněk   Brněnské výstavy jarní sezóny, Zprávy z krajů
    Klimešová Judlová Marie   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
    KF   Itálie, Zprávy ze zahraničí
        Jubilea - červenec, Kronika
    -mn- (Akord)   Kanada - Z činnosti Národní galerie Kanady v Ottawě, jaro a léto 1977, Zprávy ze zahraničí
    mt   Maďarsko, Zprávy ze zahraničí
    Kořán Ivo   NDR - výstavy květen - červen, Zprávy ze zahraničí
      Oblastní galerie Liberec, Zprávy z krajů
    Kořán Ivo   Polsko, Zprávy ze zahraničí
    H. Š.   Polsko, Zprávy ze zahraničí
    Kostka Zdeněk   Poslání a funkce kritiky v umělecké kultuře
    Klimešová Judlová Marie   Pražské výstavy v červnu a červenci, Kronika
    DK   Pražské výstavy v červnu a červenci, Kronika
    Kotíková Olga   Publikace o výtvarném umění
    Jurečková Ivana   Publikace o výtvarném umění
    kf   Publikace o výtvarném umění
    D.K.   SSSR, Zprávy ze zahraničí
    Štechlová Helena   SSSR, Zprávy ze zahraničí
    red.   USA, Zprávy ze zahraničí
    Tom Vladimír   Výstavy v Oblastní galerii výtvarného umění v Gottwaldově, Zprávy z krajů
        Z Rudého práva 12.8. 1977, Kronika
    Kolumková Eva   Zajímavý výzkum, Kronika
1 - 2       Dopis II. sjezdu SČVU ústřednímu výboru KSČ, II. sjezd Svazu českých výtvarných umělců
3 - 5   Švec Jindřich   Nejprostší věci jsou svědectvím doby, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
5 - 8   Kostka Zdeněk   Socialistický rozvoj umění a ideologický boj, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
9 - 11   Malatinec Štefan   Záleží na kvalitě řídící práce, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
11 - 12   Hamrník Jaroslav   Uměním za socialistickou obranu vlasti, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
13 - 13   Večeřa Vlastimil   Dát jasno i do soutěžního řádu, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
14 - 15   Vorba Ladislav   Nechceme nikoho zatracovat, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
15 - 16   Šmíd Karel   Zájem o výstavy roste, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
16 - 17   Gajdoš Jan   Několik slov o nové školské reformě, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
17 - 18   Šavel Vladimír   Za socialistický charakter výtvarného díla, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
19 - 21   Velčovský Josef   Návaznost generací - společenská realizace v socialismu, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
21 - 22   Krystyn Bohumír   I v krajích vznikají hodnotná díla, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
22 - 24   Gajda Vladislav   Ideovost provázet dokonalostí uměleckého výrazu, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
24 - 26   Ondráček Raimund   Nekompromisně za socialismus, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
26 - 27   Nušl Jan   Pořebujeme díla socialistická, Diskusní příspěvek II. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců
28 - 46   Ščukinová T.   Kritika a umělecký proces II.
47 - 53   Konečný Dušan   Břetislav Benda, Z ateliérů
54 - 60   Hlaváček Luboš   Malířské cítění světa
61 - 64   Hošková Simeona   Grafik Matěj Svoboda, Tvorba mladých autorů

Výtvarná kultura

  institution, city, signature, notes  
  C 97173