Známková tvorba členů SČUG Hollar

date of exhibition: 1997/03/12 - 1997/04/05
institution: Galerie Hollar
type of exhibition: kolektivní