My Europe / Moje Evropa

date of exhibition: 2009/06/22 - 2009/08/22
institution: European Economic and Social Commitee / Evropský hospodářský a sociální výbor
type of exhibition: kolektivní