II. bienále mladých výtvarníků Jihomoravského kraje

date of exhibition: 1983/07/08 - 1983/08/07
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
1. patro