1. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje

date of exhibition: 1981/07/05 - 1981/08/02
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava na počest 60. výročí založení KSČ a XVI. sjezdu KSČ