Stanislav Balko

* 29. 9. 1943, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jx20070919002
WIKIDATA: Q12776636
VIAF: 162136906

Stanislav Balko
Bez názvu
1970
malba

70 x 50 cm
Stanislav Balko
Bez názvu
1970
malba

70 x 50 cm
Stanislav Balko
Rétor II
1985
kombinovaná technika

130 x 110
Stanislav Balko
Intrigy
1986
malba

60 x 80 cm
 

Stanislav Balko

 

Stanislav Balko

Stanislav Balko
Bez názvu
1970
malba

70 x 50 cm
Stanislav Balko
Bez názvu
1970
malba

70 x 50 cm
Stanislav Balko
Rétor II
1985
kombinovaná technika

130 x 110
Stanislav Balko
Intrigy
1986
malba

60 x 80 cm
Stanislav Balko
Hlas
1987
malba

Stanislav Balko
Veľká hlava - závrat
1987
malba
olej
110 x 100
Stanislav Balko
Hystéria
1988
malba
olej
150 x 120
Stanislav Balko
Rozpaky
1988
malba

Stanislav Balko
Muž na križovatke
1988
malba

Stanislav Balko
Rétor
1989
malba

Stanislav Balko
Altruizmus
1990
malba

Stanislav Balko
Muž špirála
2000
malba

120 x 90 cm
Stanislav Balko
Memory
2000
malba

90 x 75 cm
Stanislav Balko
Modrá pauza ticha
2000
malba

90 x 90 cm
Stanislav Balko
Nostalgia
2002


60 x 65 cm
 

Stanislav Balko

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, Paderlík Arnošt, *1919
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, Souček Karel, *1915
???? - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Milly Dezider, *1906
???? - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Matejka Peter, *1913

Stanislav Balko

from - to   student, school, city
1996 - 2001   Šulek Jaroslav (Jaro), *1978, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Fakulta humanitních věd, ateliér malby a grafiky
2001 - 2005   Horňáková Černayová Lucia, *1983, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2003 - 2012   Chrienová Daniela, *1984, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2004 - 2009   Janák Rudolf, *1985, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Fakulta výtvarných umení
2006 - ????   Sukeníková Lenka, *1985, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), malba
2007 - 2008   Kriššák Patrik, *1986, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Fakulta výtvarných umení
2010 - 2016   Grežďo Miloš, *1990, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Fakulta výtvarných umení, malba
2010 - 2014   Macko Adam, *1989, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2011 - 2017   Brečková Dominika, *1992, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Fakulta výtvarných umení, malba
2014 - 2016   Ganaj Vladimír, *1990, Akadémia umení, Banská Bystrica (Banská Bystrica), Fakulta výtvarných umení, malba

Stanislav Balko

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917
???? - ????   Synergia, *1992
???? - ????   Výtvarné centrum Chagall, zastoupení umělci, *

Stanislav Balko

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/09/03 - 1971/09/26   Stanislav Balko: Obrazy, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1982/04   Stanislav Balko: Maľba, Divadlo SNP, výstavná sieň, Martin (Martin)
1983/09/28 - 1983/10   Stanislav Balko: Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1985/03/07 - 1985/03/31   Stanislav Balko: Maľby, kresby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1985/06/13 - 1985/07/04   Stanislav Balko: Výber z tvorby, Klub umenia, Prievidza (Prievidza)
1987/06/5 - 1987/07/5   Stanislav Balko, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/12/10 - 1988/01/31   Stanislav Balko: Obrazy, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1988/09/08 - 1988/10/02   Stanislav Balko: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
1989/03/07 -   Stanislav Balko, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/05/03 -   Stanislav Balko, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1990/01/12 - 1990/02/11   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/05/03 - 1990/06/03   Stanislav Balko: Aspekty a postoje, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1991/12/19 - 1992/01/26   Stanislav Balko, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
1992/05/24 - 1992/05/05   Stanislav Balko, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
1992/06/16 - 1992/07/19   Stanislav Balko, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1993/10/08 - 1993/11/05   Stanislav Balko: Retrospektíva, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1993/11 - 1993/12   Stanislav Balko: Retrospektíva, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1994/02/24 -   Stanislav Balko: Obrazy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/03/04 - 1994/04/03   Stanislav Balko: Maľba, Dům umění, Opava (Opava)
1994/11 - 1994/12   Stanislav Balko: Obrazy, Galerie VŠB, Ostrava (Ostrava-město)
2000/03/09 - 2000/04/16   Stanislav Balko: Staré dobré časy, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2000/04/05 - 2000/05/07   Stanislav Balko: Srdečný rozhovor v pitevni, Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
2002/06/13 - 2002/06/30   Stanislav Balko: Inventúra, Dóm plynárov, Bratislava (Bratislava)
2003/11/28 - 2004/01/29   Stanislav Balko: Retrospektíva Mimethexis, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/02/01 - 2007/03/30   Stanislav Balko: Mimethexis, Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
2010/05/13 - 2010/06/15   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1977/07/22 - 1977/08/20   Užitkové umenie výtvarníkov Stredoslovenského kraja, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/10 - 1978/03/05   Kresba stredoslovenských a severomaďarských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/16 - 1978/07/16   Maĺba, plastika, grafika stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/10/22 - 1988/11/18   Prešparty '88: Stretnutie československých výtvarníkov, Múzeum SSR / Múzeum Slovenskej republiky rád, Prešov (Prešov)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/06/29 - 1989/07/28   Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1989/12/15 - 1990/02/28   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/06/11 - 1993/07/25   Synergia, Zvolenský zámok, Zvolen (Zvolen)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/04/27 - 1994/05/22   Synergia: Kresba, Benického dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/06/17 - 1994/07/31   Synergia: Kresba, Zvolenský zámok, Zvolen (Zvolen)
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
2001/11/17 - 2001/11/25   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Miiteleuropa, Palais Esplanade, Merano (Meran)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/04/10 - 2002/05/15   Profesoři a docenti Akademie umění Banská Bystrica, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/10 - 2002/05/20   Profesoři a docenti Akademie umění Banská Bystrica, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2005/02/22 - 2005/03/23   Osamelí chodci, Pálffyho Palác, Bratislava (Bratislava)
2005/12/07 - 2006/02/24   Súčasná slovenská grafika 16, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2007/07/18 - 2007/08/05   Hosté Hollaru 2007, Galerie Hollar, Praha
2007/11/14 - 2007/12/23   XIII. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/12/11 - 2009/01/15   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/04/16 - 2009/05/16   Vladimír Preclík neznámý: Torta a Chaplin, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
2009/07/01 - 2009/07/26   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2009/11/10 - 2009/12/10   Velvet revolution. Collettiva di artisti cechi e slovacchi, Spazio Tadini, Milán (Milano)
2009/11/18 - 2009/12/20   XV. Festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2010/07/30 - 2010/09/03   Vladimír Preclík neznámý. Torta & Chaplin & Juraj Meliš &, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
2013/01/02 - 2013/02/03   Jubilanti Hollaru 2013, Galerie Hollar, Praha
2020/07/02 - 2020/08/22   Mikuláš nejestwuje, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Internet, _
2006/03/10 - 2006/03/20   1. internetová aukce, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Stanislav Balko

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Stanislav Balko: Obrazy, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
  1979-   Stanislav Balko: Obrazy
  1982   Stanislav Balko: Maľba, Divadlo SNP, Martin (Martin)
  1985   Stanislav Balko: Výber z tvorby, Mestské kultúrne stredisko Gustáva Švéniho, Prievidza (Prievidza)
  1987   Stanislav Balko, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1989   Stanislav Balko
  1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1991   Stanislav Balko, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
  1993   Stanislav Balko, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1994   Stanislav Balko: Obrazy
  2000   Stanislav Balko, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  nedatováno   Stanislav Balko, Galéria SPP, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   6. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Úsměv, vtip a škleb
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1993   Synergia, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1994   Synergia: Kresba, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2009   Kresby členů SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2013   Jubilanti Hollaru 2013, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1997   Stanislav Balko: Maľba, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Mimethexis, Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2009   Mimethexis II., Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Individuální výstava Stanislava Baľka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88
  1988   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie
  1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  2001   Fenomenologie absurdity (Stanislav Balko), Vesmír, 538
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Stanislav Balko (sk.wikipedia.org), sk.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Stanislav Balko: Obrazy, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1985   Stanislav Balko: Maľby - kresby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
  1987   Stanislav Balko: Obrazy, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  1987   Stanislav Balko: Výber z tvorby
  1988   Stanislav Balko: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
  1989   Stanislav Balko, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1990   Stanislav Balko: Aspekty a postoje
  1991   Stanislav Balko, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
  1992   Stanislav Balko, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
  1993   Stanislav Balko: Retrospektiva, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1994   Stanislav Balko: Malba, Dům umění, Opava (Opava)
  1994   Stanislav Balko: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1998   Stanislav Balko: Maľba, Mestská galéria, Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
  2000   Stanislav Balko: Srdečný rozhovor v pitevni (detoxikácia idiotizmu - venované Gottfriedovi Dennovi), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2000   Stanislav Balko: Staré dobré časy, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  2002   Stanislav Balko: Inventúra, Dóm plynárov, Bratislava (Bratislava)
  2003   Stanislav Balko: Retrospektíva Mimethexis (1962 - 2003), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2007   Stanislav Balko: Mimethexis, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
  2010   Stanislav Balko: Mimethexis I. - II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Prešparty '88
  1990   90 autorů v roce '90
  1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1994   Synergia: Kresba
  2001   Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus Mitteleuropa
  2005   Osamelí chodci, Spolok výtvarníkov Slovenska, _
  2007   Hosté Hollaru 2007, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2009   11. Aukce, 11, Galerie Dolmen, Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Bez názvu
  1970   Bez názvu
  1985   Výtvarné paralely k poézii Janka Jesenského
  1986   Intrigy
  1987   Hlas
  1990   Altruizmus
  2000   Memory
  2000   Modrá pauza ticha
  2000   Muž špirála
  2002   Nostalgia
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   XIII. Festival komorní grafiky
  2009   XV. Festival komorní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2010   Vladimír Preclík neznámý (Torta & Chaplin & Juraj Meliš &), Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Stanislav Balko: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Rétor II
  1987   Veľká hlava - závrat
  1988   Hystéria
  1988   Muž na križovatke
  1988   Rozpaky
  1989   Rétor
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Úsměv, vtip a škleb
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
pracovní soubor
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Aukce 2005; slovenská
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Stanislav Balko: Retrospektíva Mimethexis
výstavní koncepce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Stanislav Balko

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Mimethexis, Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2009   Mimethexis II., Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Stanislav Balko

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Mimethexis, Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Stanislav Balko

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Stanislav Balko
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Mimethexis, Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2009   Mimethexis II., Dali - BB, Banská Bystrica (Banská Bystrica)

Stanislav Balko

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04/10 - 2002/05/15   Profesoři a docenti Akademie umění Banská Bystrica, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002/04/10 - 2002/05/20   Profesoři a docenti Akademie umění Banská Bystrica, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)