Kveta Gandlová

* 27. 5. 1926, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
† 20. 3. 2004, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Painter

 

nationality: Slovak
sex: male

notes:
NK ne - 2021/06
Květuša (Pokorná) Gandlová
žena malíře Ladislava Gandla

Kveta Gandlová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1950 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Nowak Willi, *1886
1950 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Fulla Ľudovít , *1902
1950 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hoffstädter Bedrich, *1910
1950 - 1954   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Želibský Ján, *1907

Kveta Gandlová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)

Kveta Gandlová

from - to   group, *creation, notes
1954 - ????   Zväz slovenských výtvarných umelcov, *

Kveta Gandlová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/04   Kveta Gandlová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Kveta Gandlová: Výber z komornej tvorby, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1981/10/08 - 1981/11/11   Kveta Gandlová: Komorná maľba, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/02/27 -   Kveta Gandlová: Malá jubilejná, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/05/19 - 1967/06/13   13 ze Slovenska, Galerie Václava Špály, Praha
1968/01/13 - 1968/02/21   Moderne slowakische Kunst, Bergisch Gladbach, Bergisch Gladbach
1969/05/13 - 1969/07/15   Slovenské tapisérie zo zbierok Slovenskej národnej galérie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/12/14 - 1970/02/22   I. Bienále maľby Košice 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Kveta Gandlová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Kveta Gandlová: Výber z komornej tvorby, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Kveta Gandlová
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   13 ze Slovenska
  1968   Moderne slowakische Kunst
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Jediná tohtomesačná domáca mallarska výstava..., Výtvarná práce
  1967   13 ze Slovenska, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   akad.mal. Kveta Gandlová: Malá jubilejná, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Kveta Gandlová (akademická maliarka), Útvar propagácie SFVU, _

Kveta Gandlová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Ozaj radostnou udalosťou je..., Výtvarná práce
  1956   Výsledky súťaže s tématikou hlavného mesta Slovenska - Bratislavy, Výtvarná práce