Ladislav Čemický

* 24. 3. 1909, Čemice (Liptovský Mikuláš)-zaniklá vesnice, Slovensko (Slovakia)
† 6. 1. 2000, Stupava (Malacky), Slovensko (Slovakia)
Pedagogue, painter, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: jn20000601251
VIAF: 96311793

Ladislav Čemický
Svetabôľ
1931
kresba
pastel, papír
319 x 470
Ladislav Čemický
Stromy
1932
kresba
pastel, papír
316 x 474
Ladislav Čemický
Masky
1934
kresba
uhel, papír
47 x 32 cm
Ladislav Čemický
Hlava ženy
1934
kresba
uhel, papír
47 x 31 cm
Ladislav Čemický
Dievčatko
1934
kresba
papír, rudka
470 x 310
 

notes:
* Čemice - vesnice zanikla při stavbě přehrady Liptovská Mara

odkazová forma
Čemický, Laco, 1909-2000
1929–1934
Csemiczky László (1909–2000)
Cemicky, Ladislav

Vysoká škola výtvarných umení u prof. Csóku, Budapešť
1950 titul docent
1964 titul profesor
Pôsobenie:
1950-1976 pedagóg na VŠVU v Bratislave
1949 prvý predseda Národného ústredia Zväzu československých výtvarných umelcov

tvorba

Výber z diel:
1935 Smrť robotníka (pastel)
1935 Vysťahovalci (pastel)
1935 Hladné deti (kresba)
1935 Bieda (kresba tušom)
1935 V 3. triede vlaku (kresba tušom)
1935 Matka (olej)
1937 Odpočívajúca (tempera)
1937 Adam (tempera)
1937 Starena (tempera)
1939 Portrét Mikuláša Goldbergera (olej)
1939 Portrét Lóránta Mastissa (olej)
1940 Vlastná podobizeň s paletou (olej)
1940 Robotníci (olej)
1940 Práčka (olej)
1940 Drhnúce ženy (olej)
1941 Proti prúdu (olej)
1941 Teror (olej)
1942 Hrôza
1943 Vrany
1944 Vraždili
1944 Vojna (olej)
1956 Legenda o Jánošíkovej smrti a iné

Ocenenia
1965 zaslúžilý umelec
1975 titul národný umelec

Ladislav Čemický

Narodil sa, ako sa neraz sám vyjadroval, na jednom z vari najkrajších miest na svete, uprostred Liptova, hýriaceho zeleňou pasienkov a mäkkou pažiťou. Spočiatku sa učil u Zoltána Palugyaya. Svoj prirodzený talent neskôr rozvíjal v ovzduší ľavoorientovanej inteligencie počas štúdia u profesora Csóku. Pod jeho vedením začal uplatňovať svoje výtvarné cítenie i maliarske videnie. Jeho tvorba bola založená na prelínaní prirodzenosti výrazu a symbolickosti významu. V Budapešti sa zblížil s komunistickým hnutím. Neskôr, na prelome 40. a 50. rokov, bol jedným z najaktívnejších stúpencov vtedajšej tvrdej línie socialistického realizmu, ktorý presadzoval na pôde Zväzu slovenských výtvarných umelcov a na VŠVU.
V tridsiatych rokoch minulého storočia absolvoval mnoho štipendijných a študijných ciest po západnej Európe, z ktorých najvýznamnejší bol parížsky pobyt v rokoch 1935 – 1936 a 1938. Stretával sa tu s Pablom Picassom a ďalšími umelcami tzv. Parížskej školy. Parížsky pobyt vniesol do jeho tvorby civilizmus a záujem o sociálne témy (nezamestnanosť, fašizmus, vojna), mestskú perifériu. Vrchol svojej tvorby dosiahol na konci tridsiatych rokov, kedy sa v umeleckej tvorbe prehĺbilo osobnostné poňatie sociálneho maliarstva, námetovo čerpajúc z oblasti robotníckych kolónií a prác robotníkov. Jeho obľúbenými témami boli robotníci, legenda o Jánošíkovej smrti, portréty predstaviteľov slovenskej kultúry a priateľov, z ktorých cítiť silný psychologizujúci ponor, a krajinky zo stredného Slovenska a Liptova. Svojou tvorbou potvrdil úzky vzťah k celospoločenským problémom.
V období krízy sa venoval najmä figurálnym obrazom, ktoré svedčia o jeho schopnosti vnímať námet v sociálnych súvislostiach. Tvorbu zo začiatku 40. rokov charakterizuje výrazné humanistické cítenie, sociálnotendenčný a protivojnový obsah. Neskôr sa pripojil ku skupine maliarov Generácie 1909, ktorá sa vyznačovala silným sociálnym akcentom.
V povojnovej tvorbe dominuje krajinotvorba (cykly akvarelov), žánrové kompozície a oficiálne portréty. Po druhej svetovej vojne sa stal zakladajúcim členom a prvým predsedom Národného ústredia Zväzu československých výtvarných umelcov. Pre jeho tvorbu bol rovnako podnetný aj pobyt v maliarskej kolónii J. Alexyho v Piešťanoch. Spoločné maľovanie so Zoltánom Palugyayom malo veľký vplyv pre jeho celoživotné dielo v oblasti akvarelovej lyrickej krajinomaľby. Dodnes je považovaný za otca slovenského moderného akvarelu, keďže mimoriadne dobre sa vyjadroval technikou akvarelu.
Pôsobil striedavo v Bratislave a na Liptove, kde sa zúčastňoval výtvarného diania. Tvorbu zasvätil lyrickej krajinomaľbe, portrétnej a figurálnej maľbe, ale aj odrazu doby, v ktorej žil. Venoval sa obrazom so sociálnou a folklórnou tematikou. Často vystavoval doma i v zahraničí. Jeho dogmatické postoje v 50-tych rokoch 20. storočia spôsobili, že jeho tvorba bola dlho nedocenená. Až neskôr získal viaceré štátne vyznamenania. Počas svojho života narážal na mnohé úskalia a jeho maliarska zrelosť neraz podliehala vášnivému zaujatiu, lepšie povedané interpretácii názorne ponímanej idey, na úkor samotnej maľby i umeleckej výpovede obrazu. Napriek tomu je jeho maliarska a kresliarska tvorba neobyčajne rozmanitá, odráža množstvo vplyvov európskej výtvarnej moderny, počnúc Van Goghom, cez expresionizmus, kubizmus, neorealizmus, až po poetický lyrizmus, taký obľúbený obdivovateľmi jeho diela i ním samotným. Ten sa prejavil najmä v akvarelových záznamoch krajiny (oblasť Liptova), ktorú stvárňoval v nespočetných variáciách dovtedy, kým mu zdravotný stav dovolil udržať v ruke štetec. Zanechal po sebe rozsiahle dielo, ktorého úroveň dosiahla európske rozmery - kresby z Paríža, plné čarovnej symboliky a brilantného výrazu, svoje obrazy s neskrývanou sociálnou tematikou, podfarbené presvedčivým ľavicovým svetonázorovým cítením; akvarely - drobné opály, ametisty a zafíry ostávajú natrvalo na mape modernej slovenskej komornej maľby.
Značnú časť svojho života venoval popritom aj pedagogickej práci.
Telesné pozostatky boli uložené do rodinnej hrobky v Andiciach.

Ladislav Čemický

Loučení
 

Ladislav Čemický

Ladislav Čemický
Svetabôľ
1931
kresba
pastel, papír
319 x 470
Ladislav Čemický
Stromy
1932
kresba
pastel, papír
316 x 474
Ladislav Čemický
Masky
1934
kresba
uhel, papír
47 x 32 cm
Ladislav Čemický
Hlava ženy
1934
kresba
uhel, papír
47 x 31 cm
Ladislav Čemický
Dievčatko
1934
kresba
papír, rudka
470 x 310
Ladislav Čemický
Ženy
1936
malba
olej, deska
28 x 16 cm
Ladislav Čemický
Abstraktná kompozícia
1938
malba
akvarel, tuš, karton
30 x 33 cm
Ladislav Čemický
Nešťastie
1938
kresba
tužka, papír
431 x 450
Ladislav Čemický
Dynamická kompozícia
1939
kresba
pastel, papír
310 x 470
Ladislav Čemický
Žena
1940
malba
olej, deska
33 x 25 cm
Ladislav Čemický
Žena
1946
malba
olej, deska
27 x 18 cm
Ladislav Čemický
Dievčatko
1946
malba
akvarel, lepenka
567 x 430
Ladislav Čemický
Z Tatier
1949
malba
akvarel, karton
42 x 57 cm
Ladislav Čemický
Pohľad na Tatry
1949
malba
akvarel, papír
42 x 58 cm
Ladislav Čemický
S fúrikom
1957
malba
olej, lepenka
45 x 26 cm
Ladislav Čemický
Žena v zelenej šatke
1958
malba
olej, karton
23 x 16 cm
Ladislav Čemický
Matka
1959
malba
olej, deska
20 x 20 cm
Ladislav Čemický
Orava
1962
malba
akvarel, papír
40 x 60 cm
Ladislav Čemický
Podbanské
1978
malba
akvarel, papír
43 x 60 cm
Ladislav Čemický
Žena
nedatováno
kresba
papír, křída
47 x 32 cm
 

Ladislav Čemický

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Vysoká škola muzických umění, Budapešť (Budapest), Glatz Oszkár, *1872
???? - ????   Vysoká škola muzických umění, Budapešť (Budapest), Kandó L.
1929 - 1934   Magyar Képzőművészeti Egyetem (Hungarian University of Fine Arts), Budapešť (Budapest), Csók István, *1865
1929 - 1934   Vysoká škola muzických umění, Budapešť (Budapest), Csók István, *1865

Ladislav Čemický

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18, profesor
1935 - 1936   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1937 - 1938   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)

Ladislav Čemický

from - to   student, school, city
???? - ????   Dallošová Zuzana, *1949
???? - ????   Ilavský Ján, *1924
???? - ????   Jelenák Ľudovít, *1920
???? - 1970   Jeníková Eva, *1946
???? - ????   Šípka Ján, *1929, malba
???? - ????   Valášek Milan, *1947, Střední škola uměleckého průmyslu, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Cibula Peter, *1947, Universität der Künste Berlin (UdK), Berlín (Berlin)
???? - ????   Takáč Vojtěch, *1926, Vysoká škola obchodní, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Škatulár Juraj, *1932, Vysoká škola pedagogická, Bratislava (Bratislava), Pedagogická fakulta
???? - ????   Strapková Zuzana, *1949, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - 1974   Štrompach Peter, *1949, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), figurální malba a krajinářská kompozice
???? - ????   Dobošová Zlatica, *1946, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Zelenák Ján, *1941, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika a ilustrace
???? - ????   Bobota Štefan, *1942, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Bača Bohumil, *1943, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Bartek Július, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Berger Ján, *1944, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), všeobecná malba
???? - ????   Dobiáš Karol, *1936, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), grafika
???? - ????   Eliášová Zuzana, *1950, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), malba
???? - ????   Fégl František, *1941, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), monumentální malba
???? - 1970   Jeník Vladimír, *1944, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Kästová Blanka, *1952, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
???? - 1966   Hudák Štefan, *1942, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1949 - 1955   Gáll Tibor, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Jakabčic Michal, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1950 - 1955   Hyllová Hilda, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Šuľanová Mária, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), malba
1951 - 1956   Dobeš Milan, *1929, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1954   Makara Štefan, *1925, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1951 - 1956   Lehen Gustáv, *1924, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Gaj Andrej, *1932, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Romaňák Peter, *1932, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Romaňáková Kopecká Dagmar, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Srna Jozef, *1930, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Sučka Anton, *1931, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1952 - 1958   Eckerdt Alexander, *1932, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1960 - 1966   Trepáč Jozef, *1936, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), portrétní a kompoziční malířství
1960 - 1966   Vychlopen Ivan, *1941, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), monumentální malba
1960 - 1966   Štefunková-Szabová Alžběta, *1941, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1961 - 1966   Melišková Jana, *1942, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1964   Hološka Ľudovít, *1943, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1968   Koreň Cyril, *1943, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1968   Šrobár Karol, *1945, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1968   Ondriska Ján, *1943, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), volná grafika
1964 - 1970   Veselý František, *1938, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1964 - 1970   Berger Ladislav, *1942, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1964 - 1970   Rašla Milan, *1946, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), krajinářská a figurální malba
1966 - 1972   Jaňák Jozef, *1947, Vysoká škola múzických umeni, Bratislava (Bratislava)
1966 - 1972   Minarovič Marián, *1946, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1966 - 1972   Kudlička Ján, *1948, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1966 - 1972   Ondreička Peter, *1947, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1968 - 1974   Slezáček Branislav, *1949, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1968 - 1974   Orlíková Katarína, *1949, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), dekorativní a užitá malba
1968 - 1974   Fulka Emil, *1947, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1968 - 1969   Veselá Alena, *1945, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1968 - 1975   Haverlová Elena, *1948, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1968 - 1974   Hulík Viktor, *1949, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1969 - 1976   Studená Zuzana, *1950, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), portrétní malba
1970 - 1976   Boríková Jančovičová Lýdia, *1950, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1970 - 1973   Anderlitscheková Marta, *1951, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1970 - 1976   Žilíková Sládeková Terézia, *1949, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1970 - 1976   Krakovský Jozef, *1948, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1970 - 1976   Longauerová (Kohútová) Mária, *1950, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1971 - 1977   Polák Štefan, *1952, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), monumentální malba
1971 - 1977   Nagyová Mária, *1950, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), komorní malba
1971 - 1976   Roskovanyi Štefan, *1946, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1972 - 1977   Urbanová Emília, *1952, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), monumentální malba

Ladislav Čemický

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Tvorivá skupina Život, *
1945 - 1948   Skupina 29. augusta, *1945
1949 - ????   Zväz českosloveskych výtvarných umelcou v Bratislave, *, předseda

Ladislav Čemický

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/02/16 - 1957/03/10   Ladislav Čemický: Výstava obrazov, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1961/12/17 - 1962/01/21   Ladislav Čemický: Kresby, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1966/12/16 - 1967/01/15   Ladislav Čemický: 40 rokov akvarelu, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
1975/12/05 - 1976/01/06   Ladislav Čemický, Podunajské múzeum, Komárno (Komárno)
1976/01 - 1976/02   Ladislav Čemický, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
1979/03/09 -   Ladislav Čemický: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1979/05/15 -   Ladislav Čemický: Súborné dielo, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1979/07/29 - 1979/08/13   Ladislav Čemický, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/03/05 - 1982/04/11   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/12/16 - 1984/02/15   Ladislav Čemický: Výber z diela, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1984/04/03 - 1984/04/30   Ladislav Čemický: Akvarely, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1985/03/07 -   Ladislav Čemický: Z tvorby, Dom kultury, Námestovo (Námestovo)
1985/09/19 - 1985/10/20   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Staroměstská radnice, Praha
1988/09/22   Ladislav Čemický: Avarely / Akvarellek, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/05/04 - 1989/06/26   Ladislav Čemický: Národný umelec, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1999/11/26 - 2000/01/30   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
2005/05/26 - 2005/06/29   Ladislav Čemický, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/10 - 1946/01/31   Skupina výtvarných umelcov 29. augusta, Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1948/02/24 - 1948/03   Slovenští výtvarníci, Evropský literární klub (ELK), Praha
1949   Bulharsko očima našich výtvarníků, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05   Bulharsko očima našich výtvarníků, Evropský literární klub (ELK), Praha
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/06/15 -   Bulharsko očima našich výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/11   Členská výstava Krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců Bratislavského kraje - 1953, Sväz československých výtvarných umelcov, krajské stredisko v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1957/12   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/08 - 1959/09   Cez žiale a boje k slobode, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1960/01/18 - 1960/02/07   Cez žiale a boje k slobode, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/03 - 1965/05   Generácia 1909: Svedomie doby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/10/24 - 1966/01/16   Generace 1909, Šternberský palác, Praha
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1967/06/22 - 1967/10/29   Generácia 1909. Svedomie doby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/09 - 1972/12   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/07/06 - 1973/08/02   Umenie Liptova, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/25 - 1978/08/25   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1978/12 - 1979/01   Celoslovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2020/06/26 - 2021/01/10   Generácia 909,76: Výstava, pojem, interpretácia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2020/07/02 - 2020/08/22   Mikuláš nejestwuje, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2021/05/27 - 2021/09/19   Zimna rewolucja: Społeczeństwa Europy Środkowo- Wschodniej wobec socrealizmu, 1948–1959 / Cold Revolution: Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948–1959, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)

Ladislav Čemický

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Ladislav Čemický: Výstava obrazov, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1961   Ladislav Čemický: Výstava kreseb, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1966   40 rokov akvarelu Ladislava Čemického
  1975   Ladislav Čemický
  1982   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Ladislav Čemický: Výber z diela pri 75. narodeninách, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1984   Ladislav Čemický, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1985   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Ladislav Čemický: Avarely / Akvarellek, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   I. výstava Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
  1947   II. celoslovenská výstava 1947, Blok slovenských výtvarníkov, Bratislava (Bratislava)
  1948   Výstava slovenských výtvarníkov
  1949   Bulharsko očima našich výtvarníků
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Cez žiale a boje k slobode, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1964   Generácia 1909 (Svedomie doby), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Generace 1909, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Umenie Liptova, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2020   Generácia 909,76 (Výstava Pojem Interpretácia), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2020   Central and Eastern European Art Since 1950, Thames & Hudson, Londýn (London)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Připomínky k výstavě „Výtvarná úroda 1950“, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 385-398
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  2009   Obľúbené dielo, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 253-259
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Ladislav Čemický: Výstava obrazov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1979   Ladislav Čemický: Súborné dielo (pri príležitosti 70. výročia narodenia), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1979   Ladislav Čemický: Súborné dielo (pri príležitosti 70. výročia narodenia), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1982   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1983   Ladislav Čemický: Výber z diela (pri príležitosti 75. narodenin), Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1984   Ladislav Čemický: Akvarely, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1985   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1985   Ladislav Čemický: Z tvorby, Dom kultury, Námestovo (Námestovo)
  1988   Ladislav Čemický, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
  1989   Ladislav Čemický, Národný umelec
  1999   Ladislav Čemický: Výber z tvorby (k životnému jubileu umelca), Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Čemický, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Ladislav Čemický, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Svetabôľ
  1932   Stromy
  1934   Dievčatko
  1934   Hlava ženy
  1938   Nešťastie
  1939   Dynamická kompozícia
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Masky
  1936   Ženy
  1938   Abstraktná kompozícia
  1940   Žena
  1946   Dievčatko
  1946   Žena
  1949   Pohľad na Tatry
  1949   Z Tatier
  1957   S fúrikom
  1958   Žena v zelenej šatke
  1959   Matka
  1962   Orava
  1978   Podbanské
  nedatováno   Žena
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Skupina výtvarných umelcov 29. augusta
  1948   Výstava slovenských umelcov
  1949   Bulharsko očima našich výtvarníků

Ladislav Čemický

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   IV. celoslovenská výstava Zväzu československých výtvarných umelcov, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 40-42

Ladislav Čemický

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)

Ladislav Čemický

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2.ročník, 26.číslo, 4-4
  1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1.ročník, 9-10.číslo, 399-426
  1953   Ozaj radostnou udalosťou je..., Výtvarná práce, 6
  1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 6-6
  1968   Přehled slovenských výstav (Umělci Liptova), Výtvarná práce, 4

Ladislav Čemický

institution, city  
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Ladislav Čemický

year of award   award name, type, notes
????   Národný umelec
1948   Cena města Bratislavy, cena