Július Barta

* 23. 11. 1922, Štúrovo (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
painter

 

nationality: Slovak
sex: male

Július Barta

 

Július Barta

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909

Július Barta

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1960   Július Barta: Dunajské motivy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/10   Július Barta: Jubilejná výstava, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1982/12/17 - 1983/01/16   Július Bárta: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988   Julius Barta: Podoby rodného kraja / Képek a szülöföldröl, Podunajské múzeum, Komárno (Komárno)
1989   Július Barta: Obrazy - Képek, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/08 - 1989/09   Július Barta: Obrazy, Výstavná sieň Galérie Jána Koniarka Atomové Elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice (Trnava)
1989/10/20 -   Július Barta, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum, Dunajská Streda (Dunajská Streda)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/12/03 - 1968/02/18   Obrazy ´65 - ´67. Súčasné slovenské maliarstvo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/12 - 1976/01   Július Barta, Alexander Szabó: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/05/26 - 1978/07/02   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/08/16 - 1979/09/07   Zeitgenössische Slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Július Barta

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Július Barta: Jubilejná výstava, Mestská organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov, _
  1988   Julius Barta: Podoby rodného kraja / Képek a szülöföldröl, Podunajské múzeum, Komárno (Komárno)
  1989   Július Barta: Obrazy, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
  1989   Július Barta: Obrazy - Képek
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1975   Július Barta, Alexander Szabó: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1978   Slovenská maľba a grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Zeitgenössische slowakische Malerei, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Bratislavské výstavy v říjnu a listopadu, Výtvarná práce, 13
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Július Bárta: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1989   Július Barta / Barta Gyula