Viliam P. Chmel

* 14. 10. 1917, Temešvár (Timişoara), Rumunsko (Romania)
† 30. 11. 1961, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist

 

nationality: Romanian
sex: male

NK AUT: ola2003193939

Viliam P. Chmel
Mesto s mesiacom a červeným vtákom
1947
malba
olej, plátno
72 x 72 cm
Viliam P. Chmel
Žena v kroji
1947
linořez
papír
305 x 215
Viliam P. Chmel
Žena s kvetom a závojom
1947
malba
plátno, tempera
66 x 44 cm
Viliam P. Chmel
Žena
1947
malba
olej, plátno
88 x 68 cm
Viliam P. Chmel
Čierny mesiac
1948
malba
olej, plátno
85 x 65 cm
 

notes:
také Vilo
zemřel dobrovolnou smrtí

Viliam P. Chmel

Študoval na gymnáziu a obchdnej akadémii v Martine, od roku 1939 na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, v roku 1940- 1941 na odd. kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v rôznych krajinách Európy. Jeho výtvarné umenie objavil a podporil J. Vodrážka. Začínal prevažne umelecko-remeselníckou orientáciou, neskôr sa venoval aj voľnej kresbe a maľbe. Jeho dielo je v zbierkach Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Súborná výstava olejomalieb, gvašov, grafík a kresieb z rokov 1939-1940 v Banskej Bystrici (1978). Autor monografie o výtvarníkovi Jánovi Novákovi.
sk.wikipedia.org, 29.6.2017

Viliam P. Chmel

 

Viliam P. Chmel

Viliam P. Chmel
Mesto s mesiacom a červeným vtákom
1947
malba
olej, plátno
72 x 72 cm
Viliam P. Chmel
Žena v kroji
1947
linořez
papír
305 x 215
Viliam P. Chmel
Žena s kvetom a závojom
1947
malba
plátno, tempera
66 x 44 cm
Viliam P. Chmel
Žena
1947
malba
olej, plátno
88 x 68 cm
Viliam P. Chmel
Čierny mesiac
1948
malba
olej, plátno
85 x 65 cm
Viliam P. Chmel
Žena v kroji
1948
linořez
papír
430 x 340
Viliam P. Chmel
Nevesta v kroji
1948
linořez
papír
245 x 145
Viliam P. Chmel
Mesto
1948
kolorovaná litografie
papír
300 x 300
Viliam P. Chmel
Žena v kroji
1949
malba
olej, plátno
73 x 56 cm
Viliam P. Chmel
Ruža som ja ruža
1949
linořez
papír
430 x 380
Viliam P. Chmel
Žena v kroji - z profilu
1949
malba
tempera, lepenka
53 x 41 cm
Viliam P. Chmel
Ej, farári, farári...
1950
linořez
papír
279 x 187
Viliam P. Chmel
Čierne kura kráča...
1950
linořez
papír
280 x 190
Viliam P. Chmel
Chodí kňaz po dvore...
1950
linořez
papír
280 x 190
Viliam P. Chmel
Chodia ľudia, chodia...
1950
linořez
papír
280 x 190
Viliam P. Chmel
Mesto s mesiacom
1950
litografie (L)
papír
310 x 320
Viliam P. Chmel
Veľká Fatra
1950–1955
malba
kvaš, karton
26 x 37 cm
Viliam P. Chmel
Ranený partizán
1954
malba
olej
270 x 390
Viliam P. Chmel
Bača dorúbaný...
1957
linořez
papír
295 x 195
Viliam P. Chmel
Žiaden človek nevie...
1957
linořez
papír
294 x 195
Viliam P. Chmel
Ej, nebudem sa ja biť...
1957
linořez
papír
415 x 288
 

Viliam P. Chmel

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1939 - ????   Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava), Fulla Ľudovít , *1902
1940 - 1941   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), Mudroch Ján, *1909
1943 - ????   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)

Viliam P. Chmel

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Skupina 29. augusta, *1945

Viliam P. Chmel

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/09/09 - 1956/09/30   Viliam Chmel: Kresby a grafika, Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
1964/04 - 1964/06/30   Viliam Chmel: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1964/07/17 -   Viliam Chmel, Mánes, Praha
1965/03/10 - 1965/04/01   Viliam Chmel 1917 - 1961: Súborné dielo, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/05/03   Viliam Chmel: Malba, Galerie výtvarného umění, Prešov (Prešov)
1978/01/06 - 1978/02/05   Viliam Chmel (1917-1977), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/27 - 1978/09/24   Viliam Chmel: Malířské a grafické dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1979/02/13 - 1979/03/06   Viliam Chmel: Výber z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1986/01/10 - 1986/02/02   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/03 - 1988/04   Viliam Chmel: Výber z tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1988/03/17 -   Viliam Chmel: Obrazy, kresby, grafika, Dom kultury, Námestovo (Námestovo)
1988/10/05 - 1988/11/06   Viliam Chmel 1917 - 1961: Výběr z tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/10 - 1946/01/31   Skupina výtvarných umelcov 29. augusta, Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
1947/05/22 - 1947/06/12   Arte contemporanea cecoslovacca, Galleria dello scorpione, Terst (Trieste)
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1948/02/24 - 1948/03   Slovenští výtvarníci, Evropský literární klub (ELK), Praha
1949/10   Slovenská grafika, Galerie Hollar, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1953/01/23 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava ilustrací a hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha
1953/05/15 - 1953/06/05   Slovenská krajina z Jiráskovho "Bratstva", Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/10/15 - 1955/11/10   Desať rokov slovenského plagátu, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1957/09   IV. Bienal do museu de arte moderna, São Paulo, São Paulo
1957/12   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/05/30 - 1958/06/22   Skupina 29. augusta, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1958/06/14 - 1958/10/19   XXIX. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1958), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1958/09   Skupina 29. augusta, Mánes, Praha
1959/08 - 1959/09   Cez žiale a boje k slobode, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1960/01/18 - 1960/02/07   Cez žiale a boje k slobode, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 - 1960/07   Súčasná slovenská grafika 1945-1960, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1960/10/09 - 1960/11/13   Současné slovenské umění 1945-1960, Dům umění, Zlín (Zlín)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/31 - 1961/04/23   Současná slovenská grafika 1945-1960, Galerie Hollar, Praha
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/08/08 - 1965/09/12   Celoslovenská výstava kresieb a komornej plastiky, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/06/18 - 1966/10/16   XXXIII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1966), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1977/03 - 1977/10   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1977/07   Slovenská grafika XX. století, Mánes, Praha
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/05   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
1981/10 - 1981/11   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Monumentální tvorba na Slovensku, Dům umění, Bratislava (Bratislava)
1984/04/29 - 1984/11/30   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/12/19 - 2014/02/02   Typografia a dizajn písma na Slovensku: Začalo to Cyrilom a Metodom, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha

Viliam P. Chmel

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Viliam Chmel: Kresby a grafika (Štúrovci a ich Slovensko), Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1964   Viliam Chmel: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1978   Viliam Chmel (1917-1977), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1986   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Viliam Chmel: Výber z tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   I. výstava Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, Pražský salon Vladimíra Žikeše, Praha
  1947   Arte contemporanea cecoslovacca, Galleria dello scorpione, Terst (Trieste)
  1947   II. celoslovenská výstava 1947, Blok slovenských výtvarníkov, Bratislava (Bratislava)
  1948   Czechosłowacka młoda grafika, czechosłowacka młoda plastyka
  1948   Výstava slovenských výtvarníkov
  1949   Slovenská grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
  1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Slovenská krajina z Jiráskovho "Bratstva", Sväz československých výtvarných umelcov, krajské stredisko v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1955   Desať rokov slovenského plagátu, Ústredný sväz československých výtvarných umelcov - slovenská sekcia, Bratislava (Bratislava)
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Armádní výtvarné studio, Praha
  1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
  1957   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1958   1. výstava Skupiny 29. augusta, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Cez žiale a boje k slobode, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1960   Súčasná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1961   Súčasná slovenská grafika (1945 1960), Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2013   Typografia a dizajn písma na Slovensku / Typography and Type Design in Slovakia (Začalo sa to Cyrilom a Metodom / It All Began with Cyril and Methodius), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   ŠUR: Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928–1939, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 11
  1958   Skupina 29. augusta, Výtvarná práce, 3
  1958   Skupina 29. augusta v Praze, Květen, 3.ročník, 14.číslo, 823
  1964   Dílo V. Chmela, Výtvarná práce, 7
  1964   SNP a výtvarné umění, Výtvarná práce, 5-5
  1964/07/26   Dílo Viliama Chmela, Výtvarná práce, 4
  1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13.ročník, 22.číslo, 8-8
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Viliam Chmel, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1978   Viliam Chmel: Malířské a grafické dílo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1986   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Viliam Chmel 1917 - 1961: Výběr z tvorby, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Viliam Chmel: Obrazy, kresby, grafika (akademický maliar, zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne), Dom kultury, Námestovo (Námestovo)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Slovenská knižná žatva: Vývoj slovenské knihy od jejích začátků, Výběr ze Slovenské současné grafiky, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Ranený partizán
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Žena v kroji
  1948   Mesto
  1948   Nevesta v kroji
  1948   Žena v kroji
  1949   Ruža som ja ruža
  1950   Čierne kura kráča...
  1950   Ej, farári, farári...
  1950   Chodí kňaz po dvore...
  1950   Chodia ľudia, chodia...
  1950   Mesto s mesiacom
  1957   Bača dorúbaný...
  1957   Ej, nebudem sa ja biť...
  1957   Žiaden človek nevie...
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Mesto s mesiacom a červeným vtákom
  1947   Žena
  1947   Žena s kvetom a závojom
  1948   Čierny mesiac
  1949   Žena v kroji
  1949   Žena v kroji - z profilu
  1950–1955   Veľká Fatra
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Slovenské národné povstanie (Maľby, plastika, grafika), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Skupina výtvarných umelcov 29. augusta
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Tisková zpráva (Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949)

Viliam P. Chmel

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Predná hliadka, Sväz ľudových protifašistických bojovníkov, _
  1953   Slovenské ľudové umenie (Architektúra, kroje a výšivky), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)

Viliam P. Chmel

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/08   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2.ročník, 8.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Viliam P. Chmel

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)

Viliam P. Chmel

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2.ročník, 26.číslo, 4-4
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 6-6
  1956   Na novou cestu českého a slovenského výtvarného umění (Koreferát za Slovenskú sekciu ÚSČSVU, prednesený Antonom Hollým), Výtvarná práce, 6
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3.ročník, 12.číslo, 674-675
  1967   Tvorba strednej a mladej generácie, Výtvarná práce, 4

Viliam P. Chmel

institution, city  
Národní galerie v Praze, Praha
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Viliam P. Chmel

year of award   award name, type, notes
1949   Cena Matice slovenskej