Jakub Bauernfreund

* 25. 10. 1904, Zborov (Bardejov), Slovensko (Slovakia)
8. 11. 1976, Londýn (London), Spojené království (United Kingdom)
painter

 

nationality: Jewish
sex: male

Jakub Bauernfreund
Hrôzy vojny I.
1938
malba
olej, plátno
98 x 68 cm
Jakub Bauernfreund
Zátišie
1959
malba
olej, plátno
46 x 61 cm
Jakub Bauernfreund
Zátišie
1936
malba
olej, plátno
51 x 89 cm
Jakub Bauernfreund
Zátišie
1938
malba
olej, plátno
63 x 52 cm
Jakub Bauernfreund
Zátišie s ovocím a bábkou
1935-1936
malba
olej, plátno, tempera
72 x 56 cm
Jakub Bauernfreund
V sochárskom ateliéri
1935
malba
olej, plátno, tempera
57 x 72 cm

word:
Během studií na Akademii se Bauernfreund věnoval malbě aktu a zátiší. Od svého soukromého učitele, krajináře a malíře zátiší Fritze Kauska si přinesl vytříbený cit k barvě a jemný kolorit. Na Akademii vstřebal podněty kubismu a expresionismu a přešel k výraznější barevnosti. S oblibou používal techniku tempery. Po návštěvě Paříže roku 1933, kde na něj nejvíce zapůsobila díla Marca Chagalla, André Massona a Amedea Modiglianiho se přiklonil k surrealismu a magickému realismu a podobně jako Endre Nemes spojoval prvky reálného světa se světem snů a představ. Předválečná tvorba Jakuba Bauernfreunda se zachovala pouze ve zlomcích. Jeho nástěnná malba v soukromém domě blízko Prahy a také díla, která zanechal v Praze před emigrací byla většinou zničena nebo ztracena. Počátkem války maloval v Londýně zprvu radostnější náměty jako rozkvetlé stromy nebo dvojice milenců, ale ke konci války se vrátil k expresionistické malbě a surrealistickým kompozicím. Kromě malby se věnoval kresbě, grafice, koláži a také nástěnné malbě. V polovině padesátých let přijal zakázku na nástěnnou malbu školní knihovny Jeshivy (dnes London School of Jewish Studies). Vznikla tak obrovská kompozice, která jazykem symbolů a židovských textů obrazově vyložila a převyprávěla deset nejdůležitějších židovských slavností.[7] Ke konci 50. let se jeho malba přechodně vyvinula směrem k abstrakci, kombinující barevné plochy s výtvarnými znaky. Pro celou Bauernfreundovu tvorbu jsou typická zátiší a z figurálních námětů zejména groteskní figuríny a loutky jako odkaz surrealismu.
sk.wikipedia.org, 24.8.2017
-
člen tzv. Generace 1909: ( C. Majerník, J. Bauernfreund,A. Nemeš, B. Hofstädter, J. Želibský, E. Nevan, J. Mudroch, P. Matejka, …)
-
Navštěvoval soukromou malířskou školu Gustáva Mallého v Bratislavě, později AVU u prof. Willy Nowaka. Od počátku třicátých let 20. Století se stýkal s členy Prager Secession, kam patřil Fridrich Feigl, Georg Kars, Maxim Kopf a Mary Durasová. Uzavřel celoživotní přátelství s Andrejem Nemešem a v letech 1935–1938 byli čelnými představiteli skupiny „Generace 1909“. Mimo moderní výtvarné směry ho zajímala politika a sociální otázky. Roku 1938 emigroval a o rok později se usadil trvale v Londýně. Do emigrace byla jeho hlavním námětem Praha, pak tvořil abstraktní fresky pro moderní architekturu, grafiku a kresby. Jeho díla jsou v ČR v Národní galerii a v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
Výstavy:
1936 v Galerii dr. Feigla,
1963 Praha
Účast na výstavách:
1931 s Prager Secession
1945–1967 Londýn, Švédsko, Praha, Bratislava
Radovan Zejda, 2019/04

notes:
Jinak jako Jacob Bornfriend