Edita Spannerová Nemčíková

* 7. 6. 1919, Prešov (Prešov), Slovensko (Slovakia)
† 24. 11. 1990, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
Painter, Graphic Artist

 

nationality: Slovak
sex: female

notes:
NK neuvádí 2018/11

Edita Spannerová Nemčíková
Dievča s púpavou
1947
malba
olej, deska
39 x 29 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Milenci
1948
malba
olej, lepenka
37 x 50 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Milenci pod stromami
1949
kresba
tužka, karton
430 x 305
Edita Spannerová Nemčíková
Májový večer
1949
malba
olej, plátno
50 x 60 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Portrét J.K.
1959
kresba
pastel, papír
430 x 290
 

Edita Spannerová Nemčíková

Študovala na UPŠ v Budapešti (1934 – 1939) a v tamojšej súkromnej škole K. Koffána.
Jej maliarske prejavy sa úzko spájajú s prácou jej manžela Júliusa Nemčíka. Gotické a renesančné priestorové a tvarové názory, rovnako ako umenie poetizmu a predovšetkým dielo národného umelca Jána Zrzavého, to boli stimuly prispievajúce k utváraniu maliarkinho lyrickopoetického názoru na skutočnosť.Olejomaľby z rokov 1946-1949 sú charakteristické miernou dekoratívnou štylizáciou objemov ohraničených výraznými kontúrami.Objavuje sa tu ženská postava s nežnou , zasnenou tvárou.Po roku 1958 sa venuje krajinárstvu.V neskoršej tvorbe sa tématicky sústreďuje na dva námetové okruhy – ženu a strom.V roku 1979 dostala titul Zaslužilá umelkyňa. Vystavovala v Bratislave (1961, 1965), v Budapešti (1965) a v Prešove (1966). Z literatúry: Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967.
zdroj: http://www.eantik.sk

Edita Spannerová Nemčíková

 

Edita Spannerová Nemčíková

Edita Spannerová Nemčíková
Dievča s púpavou
1947
malba
olej, deska
39 x 29 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Milenci
1948
malba
olej, lepenka
37 x 50 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Milenci pod stromami
1949
kresba
tužka, karton
430 x 305
Edita Spannerová Nemčíková
Májový večer
1949
malba
olej, plátno
50 x 60 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Portrét J.K.
1959
kresba
pastel, papír
430 x 290
Edita Spannerová Nemčíková
Čítajúca
1962
kresba
tužka, karton
420 x 300
Edita Spannerová Nemčíková
Iná tvár
1965
malba
olej, lepenka
50 x 35 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Loďka života
1966
malba
olej, sololit
32 x 50 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Sediaca
1967
kresba
tužka, papír
306 x 303
Edita Spannerová Nemčíková
Večer
1968
malba
pastel, papír
44 x 30 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Dievča v modrej čiapke
1969
malba
pastel, karton
47 x 33 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Dievča s dlhými vlasmi
1970
kresba
tužka, papír
293 x 211
Edita Spannerová Nemčíková
Jarný vánok
1970
malba
pastel, karton
45 x 36 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Milenci
1972
kresba
tužka, papír
446 x 306
Edita Spannerová Nemčíková
Dievča s knihou
1972
malba
olej, plátno
70 x 50 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Život
1974
malba
olej, plátno
80 x 40 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Dievča
1978
malba
pastel, papír
43 x 30 cm
Edita Spannerová Nemčíková
V novom domove
1979
malba
olej, plátno
50 x 35 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Autoportrét
1983
malba
olej, lepenka
50 x 35 cm
Edita Spannerová Nemčíková
Nová jar
1984
malba
olej, lepenka
70 x 50 cm
 

Edita Spannerová Nemčíková

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1934 - 1939   Uměleckoprůmyslová škola, Budapešť (Budapest)

Edita Spannerová Nemčíková

from - to   institution, city, notes
1934 - 1939   Budapešť, Budapešť (Budapest), studium

Edita Spannerová Nemčíková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/11/05 - 1961/11/26   Edita Spannerová: Výber z diela, Výstavná miestnosť, Bratislava (Bratislava)
1967/01/29 - 1967/03/10   Edita Spannerová: Z tvorby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/03 - 1975/04   Edita Spannerová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/05/11 - 1979/05/31   E. Spannerová-Nemčíková: Výber z tvorby 1975 - 1979, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1986/08 - 1986/09   Edita Spannerová: Výber z tvorby, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1987/01/10 - 1987/02/28   zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1989/01/12 - 1989/02/19   Edita Spannerová - Nemčíková: Súborné dielo, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1989/09/12 - 1989/10/29   Edita Spannerová: Jubilejná výstava, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/10/09 - 1947/11/16   II. celoslovenská výstava 1947, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1950/03/28 - 1950/04/10   České a slovenské výtvarné umělkyně, Galerie Československý spisovatel, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1952/09/28 - 1952/10/31   III. Krajská výstava, Krajská galéria, Košice (Košice)
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/02/28 - 1954/04/01   Tvorba východoslovenských výtvarných umelcov 1900 - 1954, Krajská galéria, Košice (Košice)
1954/11/07 -   Literatúra a výtvarné umenie v službách budovania socializmu, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/01/18 - 1955/02/13   Výtvarníci k oslobodeniu Košic, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1957/03/03 - 1957/07/07   Umenie XIX. a XX. storočia na východnom Slovensku, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/04/30 - 1959/08/16   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach. Umenie XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1960/05 -1960/08   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/08/03 - 1969/09/25   Umenie XX. storočia na Východnom Slovensku, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/04/07 - 1970/05/31   Z tvorby východoslovenských výtvarníkov 1960-70, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/11/29 - 1973/01/30   I. Medzinárodné bienále maľby košice 1972, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/03/18 - 1975/04/13   Žena vo výtvarnom umení, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/12/27 - 1976/01/27   Žena vo svete dneška a zajtrajška, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1976/10/15 - 1976/11/30   III. Medzinárodné bienále maľby Košice 1976, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/05/09 - 1980/06/01   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06/13 - 1980/07/31   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder, Wäinä Aaltosen museo, Turku
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/02 - 1982/04   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/06   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/08/17 - 1989/09/24   40 let slovenského malířství 1949-1989, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2016/06/30 - 2016/09/04   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom: Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)

Edita Spannerová Nemčíková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   E. Spannerová: Výber z diela, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1975   Edita Spannerová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Edita Spannerová, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1986   Edita Spannerová: Výber z tvorby
  1989   Edita Spannerová: Jubilejná výstava
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   II. celoslovenská výstava 1947, Blok slovenských výtvarníkov, Bratislava (Bratislava)
  1950   České a slovenské výtvarné umělkyně
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   15 rokov slovenského výtvarného úsilia v oslobodenom Československu
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1973   Výtvarný salón ´73, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1982   Slovenské výtvarné umenie medzi XIV. a XVI. zjazdom KSČ, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1984   Súčasný portrét a zátišie, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1989   40 let slovenského malířství 1949-1989 (Obrazy a kresby ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě ke 45. výročí SNP), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2016   Medzi realistickou dogmou a slobodným výrazom (Od starej krásy po nové umenie II. (1950–2000)), Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice (Košice)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2019   Prerušená pieseň (Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Čas v súvislostiach: Slovenské výtvarné umenie dvoch storočí / Time in Relations: Slovak Visual Art of Two Centuries (Absolventi a poslucháči vysokých umeleckých škôl v Bratislave, Viedni a Budapešti / The Graduates and Students of the Universities of Fine Arts in Bratislava, Vienna and Budapest), Slovensko-český klub, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIV. Sh – Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
  1989   Edita Spannerová - Nemčíková: Súborné dielo, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
  1989   Edita Spannerová: Jubilejná výstava (zasloužilá umělkyně), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   E. Spannerová-Nemčíková: Výber z tvorby 1975 - 1979
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Milenci pod stromami
  1959   Portrét J.K.
  1962   Čítajúca
  1967   Sediaca
  1970   Dievča s dlhými vlasmi
  1972   Milenci
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Dievča s púpavou
  1948   Milenci
  1949   Májový večer
  1965   Iná tvár
  1966   Loďka života
  1968   Večer
  1969   Dievča v modrej čiapke
  1970   Jarný vánok
  1972   Dievča s knihou
  1974   Život
  1978   Dievča
  1979   V novom domove
  1983   Autoportrét
  1984   Nová jar

Edita Spannerová Nemčíková

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Súdružka moja vlasť (Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku), Filozofická fakulta, Trnava (Trnava)

Edita Spannerová Nemčíková

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Slovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Výtvarná kultura, 14-20
  1979   Vyznamenání (Kronika), Výtvarná kultura