Západoslovenské múzeum

city: Trnava (Trnava)
address: Múzejné námestie 3
zip code: 917 01
state: Slovensko (Slovakia)

Západoslovenské múzeum

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1985   Miloš Balgavý: Keramika - výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985/12/06 -   Jozef Jurča: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1986/03/25 - 1986/04/17   Mária Milina Šuľanová: Obrazy, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1986/10   Július Balogh: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1987/04/24 - 1987/05/30   Edita Ambrušová: Tvorba 1976 - 1986, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1992/06/04 - 1992/09/15   Jana Krivošová: Z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1993/03/25 - 1993/06/30   Jozef Baláž: Tisíce čiar života, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1993/11/09 - 1993/12/20   Fraňo Štefunko: Výber z tvorby Fraňa Štefunku, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1994/02/09 - 1994/03/31   Tomáš Krčméry: Paleta tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1994/09/06 -   Jozef Filípek: Farebná Trnava, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1994/09/14 -   Detský svet našich prababičiek, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1994/11/22 -   Pavel Pecha: Dream fields, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1995/03/24 -   Jozef Jurča: Komorná plastika, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1995/10/19 - 1995/11/30   Darina Gladišová: Podmienka vnútorného pokoja - Sine qua non, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1996/05/13   Piet Joehnk: Sky - City letisko, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava (Trnava)
1998/03/13   Pocta Jozefovi Balážovi, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1998/04/03 -   Karol Kállay: Fotografie, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)

Západoslovenské múzeum

date of exhibition   exhibition title
1981/10   Edita Ambrušová: Obrazy
1984/03/27 - 1984/04/30   Alexander Szabó: Výber z tvorby
1984/08/07 - 1984/09/17   Robert Brož: Knižná grafika, exlibris, znaky z tvorby '79 - '84
1984/10/03 - 1984/11/11   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba
1984/11/15 -   Dezider Castiglione: Výber z tvorby
1984/12/15 - 1985/01/30   Bedrich Hoffstädter: Výber z diela
1985   Miloš Balgavý: Keramika - výber z tvorby
1985/02/01 - 1985/02/20   Jozef Vachálek: Výber z tvorby
1985/02/22 - 1985/03/31   Jozef Jelenák: Maľba, kresba 1974 - 1984
1985/12 - 1986/01   Jozef Jurča: Jubilejná výstava
1985/12/06 -   Jozef Jurča: Výber z tvorby
1986/03/25 - 1986/04/17   Mária Milina Šuľanová: Obrazy
1986/10   Július Balogh: Výber z tvorby
1987/01/10 - 1987/02/28   zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová: Výber z tvorby
1987/03/18 - 1987/04/20   Jozef Ilavský: Výber z tvorby
1987/04/24 - 1987/05/30   Edita Ambrušová: Tvorba 1976 - 1986
1987/06/12 - 1987/07/12   Ľudmila Chrenková-Hofmannová: Z tvorby
1987/07/17 - 1987/08/23   Juraj Collinásy: Výber z diela
1987/10/02 - 1987/10/30   Alexander Szabó: Z tvorby 1983 - 1986
1988/04/29 - 1988/05/22   František Jurík: Akvarely
1988/05/27 - 1988/06/30   Z diela Jána Koniarka
1988/12/07 - 1989/01/30   Milan Chovanec: Výber z tvorby
1990/07/04 - 1990/08/30   Teodor Tekel: Kresba a pastel
1990/08/03 - 1990/09/30   William Schiffer: Medaily
1991/08/02 - 1991/08/25   Ilja Sainer: Obrazy, objekty
1992/06/04 - 1992/09/15   Jana Krivošová: Z tvorby
1993/01/21 - 1993/03/05   Kalendár 93
1993/03/25 - 1993/06/30   Jozef Baláž: Tisíce čiar života
1993/11/09 - 1993/12/20   Fraňo Štefunko: Výber z tvorby Fraňa Štefunku
1994/02/09 - 1994/03/31   Tomáš Krčméry: Paleta tvorby
1994/09/06 -   Jozef Filípek: Farebná Trnava
1994/09/14 -   Detský svet našich prababičiek
1994/11/22 -   Pavel Pecha: Dream fields
1995/03/24 -   Jozef Jurča: Komorná plastika
1995/10/19 - 1995/11/30   Darina Gladišová: Podmienka vnútorného pokoja - Sine qua non
1998/03/13   Pocta Jozefovi Balážovi
1998/03/13 - 1998/06/05   Známková tvorba Josefa Baláža
1998/04/03 -   Karol Kállay: Fotografie
2006/02/22 - 2006/04/23   Práce studentů Ateliéru grafiky Ped. Fak. Trnavskej univerzity - Zetenaka

Západoslovenské múzeum

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1993   Jozef Baláž: Tisíce čiar života
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1984   Alexander Szabó: Výber z tvorby
  1984   Bedrich Hoffstädter: Výber z diela
  1984   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba (zasloužilý umělec)
  1984   Robert Brož: Knižná grafika, exlibris, znaky z tvorby '79 - '84
  1985   Jozef Jelenák: Maľba, kresba 1974 - 1984
  1985   Jozef Jurča: Výber z tvorby
  1987   Alexander Szabó: Z tvorby 1983 - 1986
  1987   zaslúžilá umelkyňa Edita Spannerová: Výber z tvorby
  1988   František Jurík: Akvarely
  1988   Z diela Jána Koniarka (ke 110.výročiu narodenia)
  1990   William Schiffer: Medaily (u příležitosti autorova jubilea - 70)
  1991   Ilja Sainer: Obrazy, objekty
  1992   Jana Krivošová: Z tvorby
  1993   Fraňo Štefunko: Výber z tvorby Fraňa Štefunku
  1993   Jozef Baláž: Tisíce čiar života
  1994   Jozef Filípek: Farebná Trnava
  1994   Pavel Pecha: Dream fields (fotografie)
  1994   Tomáš Krčméry: Paleta tvorby
  1995   Darina Gladišová: Podmienka vnútorného pokoja - Sine qua non
  1998   Karol Kállay: Fotografie
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1993   Kalendár 93 (Slovenská kalendárová tvorba)
  1994   Detský svet našich prababičiek (z historických a etnografických zbierok Západoslovenského múzea)

Západoslovenské múzeum

person   born from - to, notes
Jurčová Simmone   1963     1989 - ????